Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci

Ing. Beáta Martináková

 • účtovníctvo 
 • rozpočet a záverečný účet obce
 • ekonomická agenda a štatistika
 • zúčtovanie dotácií a transferov
 • majetok obce
 • agenda poistných zmlúv
 • agenda podnikateľských subjektov
 • štatistika miestnych komunikácií a chodníkov
 • nájomné zmluvy s podnikateľskými subjektami
 • verejné obstarávanie
 • objednávky obce a ich zverejňovanie
 • zverejňovanie faktúr 
 • hracie automaty
 • ekonomická agenda vo vzťahu k ZŠ s MŠ
 • finančná kontrola príslušných agiend
 • e-government

 

telefón: 046/5498 205, 0911 824 988, e-mail: ekonom@dolnevestenice.sk 

Bc. Adriana Glendová

 • personálna agenda
 • mzdová agenda
 • aktivačná činnosť nezamestnaných
 • agenda BOZP
 • daň z nehnuteľnosti
 • evidencia psov
 • stavebné záležitosti
 • prideľovanie súpisných čísel
 • gescia počítačovej siete 
 • malé a stredné zdroje znečistenia
 • matrika - zastupovanie
 • osvedčovanie  podpisov a dokladov
 • vedenie pokladne - príjmy a výdavky
 • činnosť IOM
 • finančná kontrola príslušných agiend
 • miestny rozhlas
 • e-government

 

telefón: 046/5498 101, 0911 454 699, e-mail: mzdy@dolnevestenice.sk  

Ing. Róberta Vargová

 • matrika
 • osvedčovanie podpisov a dokladov
 • evidencia obyvateľstva
 • agenda sociálnej práce obce
 • hlavná pokladňa obce
 • agenda komunálneho odpadu
 • agenda odpadového hospodárstva a separovaného zberu
 • databáza knižnice
 • daň z ubytovania
 • odosielaná pošta 
 • rybárske lístky
 • miestny rozhlas
 • finančná kontrola príslušných agiend
 • e-government

 

telefón: 046/5498 101, 0903 807 928 , e-mail: matrika@dolnevestenice.sk     

Marcela Nosková

 • agenda nájomných bytov
 • agenda vodného, stočného
 • agenda ČOV
 • vedenie pokladne - príjmy
 • CO obce
 • agenda PO
 • finančná kontrola príslušných agiend
 • e-government

 

telefón: 046/54980 101, 0911 824 955, e-mail: bytovky@dolnevestenice.sk 

Aneta Košíková

 • evidencia hrobových miest, cintorínske poplatky
 • evidencia súvisiaca s kompostérmi
 • evidencia PHM a vozidiel
 • výruby stromov a náhradná výsadba
 • správa registratúry
 • osvedčovanie podpisov a dokladov
 • evidencia prenájmu obecnej tržnice
 • finančná kontrola príslušných agiend
 • e-government

 

telefón: 046/5498 205, 0911 454 708, e-mail: referent@dolnevestnice.sk

 


 

Technický úsek:

Pavol Macko vedúci technického úseku

kontakt : 0904 261 917

 Zriadená rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou:

 

Základná škola s materskou školou

www.zsdvestenice.edupage.org

 

RNDr. Irena Reiselová - riaditeľka Základnej školy s materskou školou

kontakt: 046/5498 034, zsvestenice@gmail.com

 

Mgr. Andrea Šviriková - zástupkyňa riaditeľky pre Základnú školu

kontakt : 046/5498 126

 

Mgr. Zuzana Daňová – zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu

kontakt : 046/5498 132, msdolnevestenice@post.sk

 

Renáta Suchánkovávedúca školskej jedálne

kontakt : 046/5498 176

  

   "Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta.

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu."

(Zákon o obecnom zriadení, 369/1990 Z. z.)


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka