Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správy z podujatí

Dovidenia, leto!, 14. 9. 2019

DSC_0353.JPG

     Tohtoročné leto sme odprevadili do minulosti v sobotu 14. septembra 2019 príjemným podujatím Dovidenia, leto!, ktoré bolo vyskladané z jednotlivých zaujímavých podujatí, akými sú Súťaž v streľbe zo vzduchovky, Súťaž vo varení gulášuCesta rozprávkovým lesom. Tieto však mali aj sprievodné aktivity a to rybársky a poľovnícky kútik, výstava a aktivity Múzea na kolesách, koncert kapely KaTeadetská tombola. Rybársky a poľovnícky kútik si zobral pod patronát pán Vladimír Šoka a previedol v ňom deti svetom rybárstva a poľovníctva. Múzeum na kolesách predstavilo najmä deťom, ale aj dospelým, historické uniformy rôznych zložiek svetových armád a deti si tiež mali možnosť vyskúšať hod granátom a streľby z rôznych typov zbraní. V poobedňajších hodinách sa priestorom rozliehala príjemná hudba v podaní kapely KaTea a spríjemnila čas vyhodnocovania súťaže vo varení gulášu. Guláš sa tento rok podujalo variť 13 družstiev a každý kotlík šíril okolo seba nepochybne skvelú vôňu. Výhra však mohla patriť iba jednému družstvu a tým bolo družstvo v zložení Michal Mitala, Ján Mitala a Peter Šimun. Druhé miesto porota určila družstvu v zložení Michal Caňo, Martin Vaňo a Ladislav Caňo a tretie miesto sa ušlo družstvu ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v zložení František Mlada, Marta Miškeová a Viera Valkovičová.

     Súťaž v streľbe, ktorá celé podujatie otvárala a ktorej sa zúčastnilo celkovo 59 prihlásených, našla tiež svojich víťazov. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách: muži, ženy, staršie deti, mladšie deti. V kategórii muži bolo poradie na prvých troch miestach takéto: 1. miesto: Peter Glenda, 2. miesto: Rudolf Kováčik, 3. miesto: Juraj Svrček. V kategórii ženy: 1. miesto: Nikola Nosková, 2. miesto: Katarína Masárová, 3. miesto: Oľga Zemanovičová. V kategórii staršie deti: 1. miesto: Beáta Kalinová a v kategórii mladšie deti: 1. miesto: Adam Miko, 2. miesto: Maxim Varga, 3. miesto: Samuel Rusňák.

     Pre deti bolo pripravené aj krásne podujatie Cesta rozprávkovým lesom, ktorá ich previedla tentokrát ani nie tak rozprávkou, ako históriou, a to históriou obce Dolné Vestenice. Na deviatich stanovištiach plnili deti pripravené úlohy a dozvedali sa rôzne zaujímavé údaje o obci. Získali množstvo sladkých dobrôt a na záver každý aj zmrzlinu zadarmo.

     Počas celého podujatia bolo pre návštevníkov pripravené chutné občerstvenie a pre deti aj vozenie sa na elektrických autách. Najväčšiu radosť a dokonalú atmosféru vyčarila u detí zrejme detská tombola, kedy mali možnosť vyhrať niektorú z 36 cien v podobe hračiek. Deti si navzájom veľmi priali a tešili sa a toto urobilo nádhernú pomyselnú poslednú bodku za podujatím, ako aj za letom 2019.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujali pripraviť toto bohaté podujatie a venovali mu svoj čas, energiu a nápady.


 

Dolnovestenický deň, 1. 9. 2019

DSC_0089.JPG

     Prázdniny sme aj tento rok ukončili tradičným podujatím Dolnovestenický deň v nedeľu 1. 9. 2019. Program podujatia začal v doobedňajších hodinách v priestore pri Dome kultúry Dolné Vestenice a otvorila ho domáca spevácka skupina Prameň so svojimi novými piesňami. Po nich nasledoval príhovor pani starostky a ďalší hudobný program. V ňom vystúpili postupne manželské spevácke duo Silvia a Peter Klimentovci, spevák Milan Iván s hosťom Hankou Maximovou a kapela Lomnické Čháve. Všetci spoločne s publikom vytvorili skvelú atmosféru, ktorú umocňovalo aj krásne slnečné počasie. K dobrej nálade rovnako prispel aj sprievodný program pre deti – skákací hrad, maľovanie na tvár, vozenie sa na elektrických autíčkach, ale aj bohaté občerstvenie a tiež určite možnosť vyhrať cenu v tombole. Ceny, ktorých bolo takmer 60, do tomboly venovali miestni podnikatelia a obchodní partneri obce. Sme radi, že aj tento rok sme spravili tak príjemnú bodku za odchádzajúcimi prázdninami a ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspechu podujatia.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslavy 75. výročia SNP, 24. a 31. 8. 2019

DSC_0592.JPG

     Tento rok sme si pripomenuli 75. výročie významnej udalosti v histórii našej krajiny – Slovenského národného povstania. Hlavné oslavy tohto výročia sa v obci Dolné Vestenice konali dňa 24. augusta 2019, na kedy Obec Dolné Vestenice v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripravila bohatý program osláv. Tie začali o 14. hodine v areáli Základnej školy, kde predviedla ukážky bojov v SNP bojová skupina KVH Trenčín, ktorá zaujala nielen deti, ale aj všetkých prítomných. Ďalej program pokračoval na nádvorí školy príhovorom starostky obce a kultúrnym programom v podaní speváckej skupiny Prameň a žiakov ZŠ. Nasledoval akt kladenia vencov ku pamätníku padlých na ul. M. R. Štefánika, pri ktorý sa zúčastnení presunuli v sprievode s DH Hradišťanka a mažoretkami. Oficiálny program osláv ďalej pokračoval v jedálni ZŠ. Tu sa konalo stretnutie členov ZO SZPB s predstaviteľmi obce a starostka obce slávnostne odovzdala zlaté a bronzové ceny starostu obce členom organizácie nad 75 rokov. Zlatou cenou bola ocenená pani Mária Dvončová a pani Natália Matejíčková, rovnako ako celá organizácia ZO SZPB.

    Po krátkej prestávke sa o 20. hodine na Záviničí po odznení hymny a príhovore predsedníčky ZO SZPB rozhorela vatra SNP a pokračoval voľný program s hudbou.

     Na oslavy 75. výročia SNP nadväzovalo aj podujatie Pochod vďaky – turistický pochod do Hradištnice dňa 31. augusta. Tu predstavitelia obce a členovia ZO SZPB, ako aj ostatní prítomní, položili vence k pamätníku a uctili si pamiatku padlých vojakov. Pochodu sa zúčastnilo takmer 50 členov i nečlenov organizácie, ktorých čakalo v Hradištnici aj malé občerstvenie a ďalej mali možnosť pokračovať do Dobričova, kde členovia ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň pripravili opekačku s občerstvením.

     Ďalšou súčasťou osláv 75. výročia SNP bude aj strelecká súťaž, ktorá sa bude konať dňa 14. septembra v rámci podujatia Dovidenia, leto!

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Jakubské hody a oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 26. - 28. 7. 2019

DSC_0767.JPG

     Celý rok 2019 sa v našej obci nesie v znamení 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy tohto výročia vyvrcholili v dňoch 26. – 28. júla, teda v čase tradičných Dolnovestenických jakubských hodov, ktorých oslavy sme spojili práve so spomínaným výročím obce.

     Už v piatok bolo v obradnej sále Obecného úradu pripravené slávnostné prijatie ľudí spätých s obcou Dolné Vestenice, a to ako našich občanov podieľajúcich sa významnou mierou na prosperujúcom fungovaní obce v minulosti aj v súčasnosti, tak aj hostí, ktorí sú zviazaní s obcou svojou spoluprácou. Po slávnostnej časti, kde boli zúčastneným odovzdané pamätné plakety s pripomienkou oslavovaného výročia obce a zápise do pamätnej knihy nasledovalo malé občerstvenie a voľné debaty, ktoré tvorili veľmi príjemnú atmosféru tohto popoludnia.

     V sobotu dopoludnia sme s radosťou privítali v obci zástupcov partnerskej obce Libina z Českej republiky, ktorí sa na ten deň stali súčasťou našich osláv. Prijatie v obradnej sále Obecného úradu bolo nesmierne príjemné až radostné a naplnené spomienkami, ale aj plánmi do budúcna. Po oficiálnej časti prijatia nasledovala prehliadka Domu ľudových tradícií, krátka prehliadka obce a neskôr aj účasť na popoludňajšom kultúrnom programe.

     Napriek veľkej nepriazni počasia sa s miernym posunom o 14,30 hod. začal hlavný program osláv v priestore futbalového ihriska ŠK Vegum. Úvod patril dychovej hudbe Ostratičanka a mažoretkám CVČ Spektrum Prievidza, ktorí spoločne dôstojne uviedli nasledujúci kultúrny program. Po úvodnom privítaní a príhovore pani starostky a pozvaných hostí sme na javisku pokračovali vo folklórnom tóne, ktorý svižne udávala Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca – Brusno. Ich chytľavé slovenské piesne rozospievali mnohých divákov.

     Ďalší interpret však atmosférou vôbec nezaostával za folklórnou skupinou, pretože Duo Jamaha v našich končinách chytá za srdce mnohých fanúšikov a tí to dokázali aj pri tomto vystúpení. Mnohí diváci si istotne veľmi radi zaspievali aj piesne tanečných zábav minulých rokov spoločne s hudobnou skupinou Black Band a záver hudobných vystúpení patril, u nás veľmi dobre známemu, spevákovi Ľudovítovi Kašubovi, ktorý spoločne so svojou kapelou vytvoril skvelú atmosféru a dokonca aj roztancoval fanúšikov.

     Dôležitým a krásnym momentom osláv bolo aj uvedenie do života monografie obce Dolné Vestenice. Publikácia, ktorej tvorba trvala takmer dva roky, uzrela svetlo sveta práve pri príležitosti výročia obce a patrilo sa ju teda riadne uviesť medzi občanov. Túto milú úlohu dostali na starosť od pani starostky jeden zo zostavovateľov publikácie pán Lukáš Grešner a zástupkyňa starostky obce Mgr. Veronika Bugajová. Knihu sme uviedli do života typicky vestenicky a to posypaním čerstvými čerešňami.

     Po skončení kultúrneho programu nasledovala voľná tanečná zábava s DJ Mirom Cibulom až takmer do ranných hodín, ktorá bola na chvíľu prerušená o 22. hodine úžasným ohňostrojom.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o úspešný priebeh osláv a boli nápomocní pri jednotlivých oblastiach organizovania.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné prijatie predškolákov a najlepších žiakov, 27. 6. 2019

     Koniec školského roka prináša so sebou istotne okrem veľkej radosti žiakov aj čas na bilancovanie a prípadne aj odmeňovanie. Stalo sa príjemnou zvyklosťou zhodnotiť uplynulý školský rok aj na pôde Obecného úradu, a to prijatím predškolákov našej materskej školy a najlepších žiakov základnej školy.

     Vo štvrtok 27. júna privítala pani starostka v obradnej sieni OcÚ najskôr predškolákov, z ktorých sa už od budúceho školského roku stanú šikovní prváci a potom žiakov jednotlivých tried základnej školy, ktorí v tomto roku dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky v podobe výborného prospechu a tiež tých, ktorí šíria dobré meno školy, ale aj obce, reprezentovaním v súťažiach, olympiádach alebo kultúrnych podujatiach.

      V novom školskom roku zasadne do lavíc dvoch prvých tried celkovo 26 terajších predškolákov, ktorí svoju šikovnosť dokázali nielen ukážkovým správaním počas slávnostného prijatia, ale aj svojim, už tradične skvelým, krátkym kultúrnym programom, ktorí predviedli pre netradičné publikum – pani starostku a pracovníčky OcÚ.

     Prijatie najlepších žiakov sa snúbilo s dôstojnosťou vlastnou vzdelaným a inteligentným mladým ľuďom. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov s pani riaditeľkou RNDr. Irenou Reiselovou. Každý z nich sa zapísal do pamätnej knihy a bol mu, podobne ako predškolákom, odovzdaný malý darček ako spomienka na tento deň. Vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi rozhodlo aj tento rok o udelení titulu najlepší žiak školy v školskom roku 2018/2019. Pre tento rok bol udelený žiačke 9. A triedy Viktórii Plekancovej za vzorný prospech, ukážkovú dochádzku a reprezentáciu školy.

DSCN5158.JPG

 

DSCN5211.JPG


 

ZO JDS na olympiáde dôchodcov v Partizánskom, 29. 6. 2019

P6290287.JPG

     V sobotu, dňa 29. júna 2019, sa v Partizánskom pod záštitou primátora mesta konal 14. ročník športovej olympiády dôchodcov. Uvedeného podujatia sa zúčastnilo 240 súťažiacich, ktorí zastupovali 18 miest a obcí. Okrem zástupcov okresu Partizánske sa olympiády zúčastnili aj zástupcovia 2 partnerských miest mesta Partizánske - Svit, Velké Meziříčí - a 13 zástupcovia našej ZO JDS, ktorí ako jediní  zastupovali okres Prievidza.

 

     Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

 • petang (ženy, muži)
 • stolný tenis - dvojhra (ženy, muži)
 • kop futbalovou loptou cez prekážku na minibránku (muži)
 • kop futbalovou loptou na minibránku (ženy)
 • hod granátom na cieľ (ženy, muži)
 • štafetový beh (ženy, muži)
 • hod handrovou loptičkou do plechoviek (ženy)
 • hod na basketbalový kôš (ženy, muži)
 • hod plnou loptou - medicinbalomna diaľku (ženy, muži)
 • hod obuvníckym kopytom na cieľ (ženy, muži).

Súťažiacim našej ZO JDS sa mimoriadne darilo. V súťažných disciplínach získali celkom 6 medailových umiestnení:

zlatá medaila: Mária Záhonová - hod granátom na cieľ

zlatá medaila: Ladislav Ďurica - kop futbalovou loptou cez prekážku  na minibránku

strieborná medaila: Bernardína Dúcka - hod obuvníckym kopytom na cieľ

strieborná medaila: Ladislav Ďurica - hod plnou loptou - medicinbalom na diaľku

bronzová medaila: Mária Záhonová - hod plnou loptou - medicinbalom na diaľku

bronzová medaila: Bernardína Dúcka - kop futbalovou loptou na minibránku.

     Najstarším účastníkom olympiády spomedzi súťažiacich bol p. Štefan Chynoracký, ktorý sa vo veku úctyhodných 87 rokov neváhalzapojiť do vybraných súťažných disciplín.

     Všetkým úspešným zástupcom našej ZO JDS blahoželáme a podľa hesla olympiády "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa" ďakujeme všetkým účastníkom za úspešnú reprezentáciu našejobce na olympiáde.

     Ako povedala starostka obce predsedníčke ZO JDS p. Marte Miškeovej na podujatí, odmenou ZO JDS za mimoriadne úspešnú reprezentáciu obce na olympiáde dôchodcov bude petangové ihrisko, ktorého sa dočkajú v krátkej dobe.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné uvítania detí do života, 15. 6. 2019

     V sobotu 15. júna 2019 sme slávnostne privítali medzi občanov obce Dolné Vestenice 16 nových malých občanov, ktorí svojím príchodom na svet potešili svoje rodiny. Na prvom slávnostnom uvítaní sme do pamätnej knihy zapísali 3 chlapcov a 7 dievčat, na druhom 4 chlapcov a 2 dievčatá. Tešíme sa z ich príchodu rovnako ako ich rodičia a prajeme hlavne veľa zdravia, aby rástli v radosti a šťastí obklopení svojou milujúcou rodinou.

 

DSCN5056.JPG

DSCN5096.JPG


 

Zaspievajte si s nami, 16. 6. 2019

DSC_1032.jpg

     Ako lepšie stráviť nedeľné popoludnie, ako tancom, spevom a hudbou. 16. júna sa v Dome kultúry uskutočnil 4. ročník nesúťažnej prehliadky speváckych skupín s názvom Zaspievajte si s nami. Po slávnostnom príhovore p. starostky obce Dolné Vestenice Ing. Kvetoslavy Šimorovej sa začali vystúpenia jednotlivých speváckych skupín. Úvodné vystúpenie patrilo Trávničku z Malej Lehôtky. Tradičný zvuk heligónok sprevádzal ich slovenské rytmické piesne. Nasledovali naši najbližší susedia, Poniklec z Horných Vesteníc. Ich  chytľavé melodické piesne vystriedala skupina Jeseň z Partizánskeho. Ich vekové zloženie nad 70 rokov vyvoláva zaslúženú úctu a obdiv. Zaspievali piesne zo všetkých kútov Slovenska, od západu na východ  a nechýbala ani zbojnícka pieseň s hudbou fujary. Príjemne nás prekvapili darčekom, ktorý si pripravili pre našu skupinu  Prameň a všetkých občanov Dolných Vesteníc v podobe piesne Do údolia. Skupina Šafran z Nitrice mala pripravenú humorne ladenú scénku, ktorá sa niesla v duchu tradičných príprav na slovenskú svadbu s názvom Svadobný dom. Ako posledná vystúpila domáca skupina Prameň z Dolných Vesteníc s hudbou v podaní p. Ivana Žišku. Zazneli piesne Dobre mi je dobre, Rodný kraj, ale aj tanečné piesne z východného Slovenka. Prameň tiež nezabudol na aktuálny nedeľný sviatok, Deň otcov. Ako darček ku sviatku  všetkým otcom a starým otcom vyrobili drobné kytičky, ktoré po sále so spevom roznášala Danka Kováčová. Blok vystúpení skupín sme ukončili odovzdaním účastníckych listov , ktoré odovzdala pani starostka vedúcim všetkých speváckych skupín. Tradične, ako po iné roky, všetci spolu zaspievali tú našu, Čuhliarsku, a nemohlo chýbať spoločné fotenie pred Domom kultúry. Za úspešný priebeh podujatia poďakovala pani moderátorka pani starostke, technickému úseku Obce Dolné Vestenice, p. Viliamovi Bakovi za techniku a ozvučenie, všetkým účinkujúcim  a najmä skupine Prameň za zaangažovanie sa a prípravu programu. Vrelá vďaka celému obecenstvu, ktoré potleskom a uznaním odmenilo vystúpenia účinkujúcich. Dúfame, že sa v zdraví a plnej  sile a s dobrou náladou stretneme o rok, pri 5. ročníku prehliadke speváckych skupín.

(RNDr. Irena Reiselová)

 

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslava Medzinárodného dňa detí, 1. 6. 2019

P6010162.JPG

     Presne v deň, kedy myslíme na deti s ešte oveľa väčšou láskou, 1. júna, pripravila komisia voľnočasových aktivít pre deti a mládež v spolupráci o Obcou Dolné Vestenice skvelé popoludnie pre deti a ich rodičov, oslavu Medzinárodného dňa detí.  Celé podujatie sa odohrávalo na ihrisku pri býv. III. pavilóne MŠ, kde členovia komisie, ale aj mnohí ostatní dobrovoľníci, ponúkli deťom súťaže s plnením úloh a následnými odmenami, maľovanie na tvár, skákací  hrad, dobrú hudbu, kopec sladkostí a občerstvenia a na záver opekačku so všetkým, čo k nej naozaj patrí. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas v toto popoludnie deťom našej obce a priniesli im nádherný zážitok.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Predstavenie pre deti Rozprávkový vláčik, 26. 5. 2019

DSCN4997.JPG 

    Trochu v predstihu, už v nedeľu 26. mája, sme oslávili sviatok všetkých detí milým a vtipným predstavením Rozprávkový vláčik. Vláčikom sme spolu s Baškou a Miškou precestovali rôznymi rozprávkami a príbehmi, veľa sa nasmiali, zaspievali si a tiež sa zabavili s klaunmi a vyrábaním všeličoho z balónov. Predstavenie bolo určené predovšetkým menším deťom a tým sa aj skutočne páčilo, čoho dôkazom bol veselý smiech a spolupráca s herečkami, ktoré ich postupne vťahovali do celého deja predstavenia.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Žijeme hokejom, Remeselný jarmok a vyhodnotenie fotosúťaže, 18. 5. 2019

DSC_0522.JPG

     Hokejové majstrovstvá sveta sú každoročne akýmsi nepísaným sviatkom všetkých fanúšikov hokeja. V Dolných Vesteniciach tiež v tomto čase prebiehajú, najmä pri televíznych obrazovkách, oslavy i sklamania z prebiehajúcich hokejových zápasov. Sklamaním však v žiadnom prípade nebola naša malá hokejová oslava, a to podujatie Žijeme hokejom v sobotu 18. 5. 2019 v priestoroch mantinelového ihriska na ul. Gumárenská. Tím nadšencov hokeja sa riadne zahryzol do príprav podujatia už dlho pred jeho realizáciou a výsledok naozaj stál za to. Počas podujatia boli najmä pre deti pripravené súťaže v hokejových zručnostiach, ale aj súťaž s umeleckým nádychom - kreslenie kriedou na chodník. Každá zo súťaží priniesla, samozrejme, aj svojich víťazov, ktorí boli ocenení  milými cenami vhodnými hlavne pre hokejových fanúšikov. Na podujatí nechýbali ani atrakcie pre deti v podobe nafukovacieho hradu, maľovania na tvár, cukrovej vaty, zmrzliny a iných dobrôt, ako aj chutného občerstvenia v podobe gulášu a praclíkov a mnoho, mnoho iného. Takisto bol pripravený, ako každý rok, exhibičný hokejový zápas so Slovakia West Masters a celebritní hostia v osobách hokejistov Branka Radivojeviča, Michala Valenta a Frederika Foltána. Dôležitou súčasťou tohtoročného podujatia, ako už aj minuloročného, bol jeho pomáhajúci charakter. Aj tento rok sme sa snažili zorganizovaním podujatia Žijeme hokejom pomôcť rodine Mareka Obešvu a prispieť sumou výťažku z tomboly k možnosti absolvovať Marekovi pobyt v rehabilitačnom zariadení Adeli v Piešťanoch. Napokon po úspešnej a bohatej tombole bol Marekovej rodine, okrem šeku na 500 € od samotného Adeli centra, odovzdaný aj šek na sumu 1200 €, ktorými Dolnovesteničania, ale aj mnohí ostatní, prispeli kúpou tomboly. Všetkým zo srdca ďakujeme!

     Okrem Žijeme hokejom prebiehalo súčasne v tom istom priestore aj ďalšie skvelé podujatie - Remeselný jarmok a vyhodnotenie fotosúťaže. Náplňou jarmoku bolo prezentovať šikovné ruky našich spoluobčanov a ukázať, čo všetko je možné doma vyrobiť. A bolo sa naozaj na čo pozerať! V desiatich stánkoch sme si mohli prezrieť napr. pletenie z pedigu a papiera, výrobu syrových korbáčikov, oblátok, háčkovanie, vypaľovanie do dreva či maľovanie na sklo, ale aj maľovanie portrétov, úžitkových nádob servítkovou technikou, výrobu mydielok či premyslené umenie z drevených samorastov.

     K vyhodnoteniu sa dostala aj fotosúťaž, ktorá prebiehala v poslednom období v našej obci a témou boli krásy Dolných Vesteníc a zaujímavé miesta. Počas spomínaných podujatí boli všetky súťažné fotografie vystavené a návštevníci svojim hlasovaním vyberali tie najlepšie. Víťazmi sa napokon stali v kategórii deti Sárinka Košíková a Šimonko Rusňák, v kategórii mládež Stela Valová a v kategórii dospelí Oľga Zemanovičová a Marta Magdinová.

    Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní týchto podujatí: Obec Dolné Vestenice, Hokejový klub Dolné Vestenice, komisia voľnočasových aktivít pre deti a mládež, komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie, rodina Obešvová, všetci dobrovoľníci a ostatní, ktorí sa zaslúžili, že celý deň prebehol bezproblémovo a vo vynikajúcej atmosfére.

 

Viac fotografií z podujatí nájdete TU.


 

Deň matiek, 12. 5. 2019

DSC_0161.JPG

Nie je nič krajšie a váženejšie na svete, ako byť mamou.

Nedeľné popoludnie 12. 5. 2019, druhá májová nedeľa,  bola venovaná v Dome kultúry všetkým mamám, babkám a  starým mamám. Na úvod sa všetkým mamám prihovorila pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová  a vyzdvihla rolu matky v živote každého človeka, potrebu vážiť si naše mamy a poskytnúť im a vrátiť požičanú lásku. Ako prvý bod programu vystúpil pán Miroslav Cvopa, ktorý potešil naše srdiečka tromi piesňami s doprovodom tónov gitary. Nasledovali naši najmenší drobci, detičky z 3. triedy MŠ s pani učiteľkami Šúňovou a Daňovou. Predviedli nám milé básničky, piesne, aj nám zatancovali a veľmi  sa nám páčilo divadielko o kozičke mamičke a siedmych  kozliatkach. Nasledovali tance v prevedení šmolkov, ktorých sme niektorí mali možnosť vidieť na Stavaní májov. Pripravujú sa na ďalšiu súťaž v Nitre, tak im držíme palce. Staršie dievčence mali pripravenú choreografiu Hraj mi  a najstaršie veľmi pôsobivý názov, ktorý sa páči všetkým deťom na konci školského roka, Hurá zo školy. Choreografie pre všetky tanečné skupiny pripravujú pani učiteľky zo ZUŠ Ars Akademy Doris Ziaťková a Dagmar Klimentová. Deti zo základnej školy si s p. uč. Švirikovou pripravili pásmo básní a pieseň. Nasledovali dve hudobné čísla. Samko Rusňák nám zahral dve piesne na husliach, ktoré sme už dávno v programe nemali, o to sme sa viac potešili. Prvá pieseň Sadla včielka na jablonku a druhá  Červené jabĺčko. Martin Radič nám skvele zahral a zaspieval tiež dve piesne - Holubička a Ty si ten dôvod. No a na pódium opäť pritancovali tanečnice. Prvýkrát sa ukázali na verejnosti najmenší, škôlkari, ktorým sa zapáčilo tancovanie, skvele sa bavili a užívali si svojich 5 minút slávy. Vystúpili Havkovia a Veselá čača. Novinkou je, že majú aj zastúpenie z radu chlapcov. Trošku to spestria medzi toľkými dievčencami. Nakoniec sme z tanečných čísel videli duo Drag me down v podaní Laury Olejkovej a Adelky Bruškovej. Všetci účastníci programu si zaslúžili naozaj obrovský potlesk. Na záver sa moderátorka všetkým poďakovala za účasť a podporu, pozvala prítomných na prehliadku výtvarných prác Ars Akademy a všetkým popriala ešte krásne popoludnie. Všetkým mamám prajeme veľa zdravíčka, šťastia a lásky od svojich príbuzných.

(RNDr. Irena Reiselová)


 

Dolnovestenický superbajker, 8. 5. 2019

DSCF0011.JPG

     Práve deň, kedy oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, 8. mája, naša ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dolných Vesteniciach už tradične po siedmykrát oslávila športom.

     V spolupráci s Obcou Dolné Vestenice a Základnou školou s materskou školou  sme pre všetky deti z Dolných Vesteníc usporiadali súťaže v jazdení na bicykloch. Najprv ukázali svoje zručnosti najmenšie detičky, za nimi deti z materskej školy a potom deti zo základnej školy. Predviedli sa ako vedia šikovne obiehať kužele a tiež ako rýchlo jazdia na svojich bicykloch. Či malí, či veľkí, všetci sa usilovali o najlepší výkon, lebo vedeli, že ich čaká sladká odmena. Samozrejme, najlepší traja z každej vekovej kategórie boli odmenení vecnými cenami. Športového dopoludnia sa zúčastnilo 46 detí. Z účasti sme boli nadšení a čo si môžeme viac priať ako spokojnosť súťažiacich, ktorí odchádzali z ihriska na chutný obed. A dokonca po dlhých dňoch nepriaznivého počasia sa na nás v tento deň usmievalo aj slniečko.

     8. máj – Deň víťazstva - sme v Dolných Vesteniciach naozaj prežili spokojne a športovo.

(Natália Matejíčková)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Máj, máj zelený, vo Vesteniciach sadený..., 30. 4. 2019

DSCN4938.JPG

     Hoci už stavanie májov v dnešnej dobe nie celkom kopíruje jeho pôvodný zmysel a cieľ, kedy mladíci postavili svojej milej máj pred jej domom na znak svojej zaľúbenosti a vernosti, napriek tomu sa tento milý zvyk uchoval do dnešných čias. V Dolných Vesteniciach je zvykom, že v deň predchádzajúci prvomájovému dňu sa stavajú ozdobené máje na dvoch miestach v obci. Nebolo tomu inak ani tento rok, a to 30. apríla, kedy pestrými stužkami zavial prvý máj na námestí A. Hlinku a druhý na sídlisku na ul. Komenského. Stavanie oboch májov bolo spestrené skvelými vystúpeniami tanečníčok zo ZUŠ Ars Akademy a spevom Adelky Hoffmanovej a Šimona Rusňáka. Sprievodným slovom nás previedla RNDr. Irenka Reiselová a za úspešne postavené máje patrí veľká vďaka pracovníkom technického úseku, ako aj ostatným pracovníkom OcÚ.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Veľkonočné tvorivé dielne, 12. 4. 2019

DSCN4835.JPG

     Týždeň pred Veľkou nocou pozvala obec v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a vzdelávanie a komisiou voľnočasových aktivít pre deti a mládež všetkých tvorivých tvorov na Veľkonočné tvorivé dielne. V piatok 12. apríla to v bývalom III. pavilóne MŠ na sídlisku len tak vrelo tvorivými nápadmi a šikovnosťou. Deti, ale aj dospelí, si mohli vyskúšať rôzne techniky a postupy pri výrobe veľkonočných dekorácií. A tak sme tvorili ozdoby z vajíčkových kartónov s Elenkou Vetrákovou, ozdoby na štipci a veselé poháriky s Luckou Štrbákovou, chemlónové zvieratká s Martuškou Magdinovou, veselé zajačiky z papiera a iné drobnosti s Paťkou Valchovníkovou, krásne maľované vajíčka s Mirkou Krošlákovou, ozdobované prútené venčeky s Irenkou Reiselovou, patchworkové stužkové vajíčka s pani Lydkou Reiselovou a tiež podobné vajíčka s pani Katkou Masárovou, vajíčka ozdobované farebnou cestovinou s pani Jankou Vreckovou a papierové ozdoby s Veronikou Bugajovou. Bolo vidieť, že deti aj dospelých zaujala výroba rôznymi technikami a domov si odnášali množstvo milých veľkonočných dekorácií. Atmosféra týchto tvorivých dielničiek bola, ako vždy, nesmierne príjemná a sladké odmeny od pani starostky pre všetkých vyčarili ďalší úsmev na tvári.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Deň narcisov, 11. 4. 2019

DSCN4828.JPG

     Vo štvrtok 11. apríla prebiehala na celom Slovensku zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Aj v Dolných Vesteniciach sme sa zapojili do tohto podujatia. Žiaci 9. ročníka našej základnej školy Viktória Valkovičová, Kristínka Ledajová, Naďka Pagáčová, Viktória Mišiaková, Chiara Jurčová, Barborka Šimková a Adam Mojžiš vykonávali finančnú zbierku a pripínali malé žlté narcisy všetkým tým, ktorí sa rozhodli vyjadriť spolupatričnosť s onkologickými pacientmi na Slovensku. Zbierka prebiehala v priestoroch školy aj celej obce. Organizátori ďakujú za krásnu sumu 479,05 €, ktorú sa v Dolných Vesteniciach podarilo vyzbierať.


 

Oslavy 74. výročia oslobodenia obce, 4. 4. 2019

DSCN4791.JPG

     Tento rok sme si pripomenuli už 74. výročie oslobodenia obce Dolné Vestenice a ukončenia II. svetovej vojny. Obec Dolné Vestenice bola oslobodená dňa 4. apríla 1945 a presne v tento deň o 74 rokov neskôr sme sa stretli pri pamätníku padlých na ul. M. R. Štefánika, aby sme si pripomenuli hrdinstvo všetkých tých, ktorí obetovali svoj život za slobodu a slávnostne položili na znak úcty k tomuto pamätníku vence a symbolické červené ruže. Slávnosti sa okrem zástupcov obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ostatných spoločenských organizácií zúčastnili aj žiaci 5. – 7. ročníka Základnej školy so svojimi pedagógmi. Po úvodných slovách moderátorky RNDr. Ireny Reiselovej sa prihovorila zúčastneným starostka obce a následne zástupcovia obce a spoločenských organizácií položili vence k pamätníku a na cintoríne k hrobu troch vojakov.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Koncert k MDŽ - Duo Aramis, 10. 3. 2019

DSC_0308.JPG

     Medzinárodný deň žien je príležitosťou vzdať úctu každej žene a pripomenúť si jej krásu, nežnosť, láskavosť, starostlivosť ako aj silu či odvahu. Už každoročne obec Dolné Vestenice prichádza s gratuláciou všetkým ženám v obci a to v podobe hudobného koncertu. Rovnako tomu bolo aj tento rok, v nedeľu 10. marca, kedy na javisko Domu kultúry Dolné Vestenice po krátkom príhovore pani starostky vstúpili páni z Dua Aramis z neďalekej Moravy a svojou hudbou a vtipným sprievodným slovom vyčarili úsmev a dobrú náladu všetkým prítomným. V prestávke koncertu čakala na prítomné dámy malá tombola, z ktorej si výherkyne odniesli krásne farebné dáždniky. Koncert bol skvelou oslavou dňa všetkých dám a veselá nálada z neho vo všetkých pretrvávala istotne aj po príchode domov.

 

Viac fotografií z koncertu nájdete TU.


 

Denný jarný tábor, 4. - 8. 3. 2019

IMG_3419.JPG

     Tohtoročné jarné prázdniny sme sa rozhodli v našej obci ponúknuť po prvýkrát novinku pre školákov, a to prežitie prázdnin v dennom jarnom tábore. Tábor zorganizovala obec v spolupráci s komisiou voľnočasových aktivít pre deti a mládež a konal sa v dňoch 4. - 8. marca 2019 v priestoroch bývalého III. pavilónu MŠ. Do tábora sa prihlásilo 15 detí. Každý deň boli pre deti pripravené aktivity, zážitky, výlety, tvorivé chvíle a zábava.

     Pondelok sa niesol v duchu zoznamovania sa s táborom, ale aj medzi sebou navzájom. Naučili sme sa rôzne spôsoby zoznámenia sa a zapamätania si mien a skvelo sme sa pri tom bavili. Poobede nás už v knižnici čakala p. Králiková, ktorá nám prečítala rozprávku a prezreli sme si priestory knižnice a rôzne knihy. Utorok sme spoznávali našu obec a navštívili sme Obecný úrad a Dom ľudových tradícií, kde sme sa dozvedeli veľa nových poznatkov. Poobedie potom patrilo tvorivým dielňam. Na stredu sa všetci veľmi tešili, lebo sme ráno opustili priestory tábora a vyrazili na výlet do Piešťan. Tu sme spoznali mnoho zaujímavého v Balneologickom múzeu, nakŕmili kačky a labute na Váhu, pozreli si chov pávov, dobre sa najedli v reštaurácii a po krásnom slnečnom dni sa vrátili späť k rodičom. Počas celého týždňa sme poctivo skúšali krátke divadielko s témou známej rozprávky Mrázik, s ktorým sme sa vo štvrtok predstavili deťom v materskej škole. Popoludnie patrilo športovaniu a zábavným, aj trošku vedomostno-zručnostným, hrám vonku. Piatok sme spoločne vyrazili na turistiku na Záviničie, ale ešte predtým nás privítal p. Šoka vo svojom dome a ukázal nám veľa zaujímavostí z oblasti poľovníctva.

     Za tento ročník patrí obrovská vďaka všetkým organizátorom, ktorí venovali svoj čas a energiu a spestrili tohtoročné jarné prázdniny úžasnej skupine detí. Za celou réžiou tábora stála PaedDr. Marta Magdinová, táborníkov celý týždeň sprevádzali animátori Ing. Elena Vetráková, Tatiana Štálniková, Mgr. Miroslava Juríková, Ing. Róberta Vargová, Mgr. Veronika Bugajová, Chiara Jurčová a Patrícia Valchovníková. Veľkou pomocou pri organizovaní tábora bola obrovská morálna a finančná pomoc pani starostky a technická pomoc pracovníkov obce, za čo im patrí veľká vďaka. Rovnako ďakujeme aj pani riaditeľke školy a pracovníčkam školskej jedálne za umožnenie stravovania a prípravu každodenného chutného jedla. A napokon ďakujeme aj všetkým malým táborníkom za krásne prežitý spoločný týždeň a všetkým rodičom za ich dôveru.

     Pre nás všetkých bol denný jarný tábor nesmiernym zážitkom a nikomu sa ani jeden deň nechcelo odísť domov. Veríme, že budúci rok si to snáď opäť zopakujeme.

 

Viac fotografií nájdete TU.

 


 

Fašiangy a pochovávanie basy, 2. 3. 2019

DSC_0053.JPG

     Sobota 2. marca sa niesla v sviatočnom , „smútočnom“, ale najmä v  zábavnom duchu. V poobedňajších hodinách cesty našej dediny brázdila „rapidečka“ (modernejšia verzia rapidečky Brmbalíka z Hornej Dolnej) a pozývala občanov na fašiangovú zábavu do Domu kultúry. Fašiangový sprievod s početnými maskami sa vybral o 18.hodiny do tunajšej krčmy Trokadero. V krčme sme si zaspievali a zahrali na veselú nôtu s hudobným doprovodom muzikantov, gazda (J. Ďurica)  pozval prítomných občanov  na fašiangovú zábavu a s našou basou zosnulou sa smútočný pochod vybral do Domu kultúry  na smútočnú odobierku. Tu sa už schádzali občania, hudobná skupina Zunaband z Ostratíc so speváčkou Katkou Vácvalovou  si ladili struny, bubny a hlasivky a smútočný sprievod s úctou položil basu uprostred sály na zaslúžený odpočinok. Chvíle čakania a modlenia sa za zosnulú basu sme si spríjemnili nielen hudbou, ale aj tradičnými fašiangovými šiškami a omasteným chlebíkom s cibuľou a tiež dobrým vínkom od p. Kováča. O 20. hodine sa začal kultúrny program v podaní detí ZŠ a tanečnej školy ZUŠ Ars Akademy. Ako prvá vystúpila na javisko Sofinka Vavrová, ktorá so svojím sólo výstupom získala 3. miesto v tanečnej súťaži. Dievčence Adelka  Šišmišová a  Karolínka Králiková nám predviedli svoj duo tanec, ktorým si vybojovali 2. miesto v súťaži a posledné číslo tanečnej časti bolo v réžii 4. ročníka tanečnej školy Ars Akademy na motívy ľudových piesní. Zverenkyne tanečnej školy pod vedením Doris Ziaťkovej  zožali naozaj zaslúžený potlesk. Nasledovali hudobno- spevácke čísla detí zo ZŠ. Lukáško Kasala sa nám predviedol s netradičným, ale o to vzácnejším hudobným nástrojom. Na barytóne zahral melódiu dvoch známych ľudových piesní Vydala ma mamka a Hájičku zelený. Martin Radič sa zaskvel nielen hrou na gitaru, ale aj výborným spevom dvoch piesní, Cesta a Holubička. Zdá sa, že v Dolných Vesteniciach vyrastá veľmi silná konkurencia Adamovi Ďuricovi, alebo žeby,  budúci nový hudobník a spevák v jednej osobe? Záver hudobno- speváckeho programu patril našej domácej speváckej skupine Prameň. Potešili nás zmesou ľudových piesní a fašiangového vinšu. A tak sa mohla fašiangová zábava rozbehnúť v plnom prúde. O 22.00 sa začalo samotné pochovávanie basy.  Tradične nechýbal pán farár v podaní P. Hranaia, kostolník (J. Kirschbaum), moderátorka (I. Reiselová) , miništranti a pani Zubatá alias Smrťka  (J. Vlnka). Moderátorka postupne vítala hostí, ktorí prišli vzdať hold našej base. Ako prvá dorazila delegácia z Hornej Dolnej policajt Sojka a Bystro s Kokosom. Ako ďalší prišli hostia  Gargamel a Šmolkovia s vozíkom plným pukov vyrobených v tunajšej „naj“ fabrike Vegum. Na scéne sme privítali postavičky Kremienka a Chocholúšika, pána močiarov pána Shreka a princeznú Fionu a z Paríža zvonára od Matky božej, pána  Quasimoda. Vzápätí sa naša basa posťažovala, čo ju trápilo a sužovalo  celý predošlý rok, spredu dozadu a zľava doprava poprevracala všetky dedinské, krčmové, ale aj štátnické  problémy a starosti. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie skupiny AC/DC , ktorí roztancovali nielen čertov, ktorí brali basu do pekla, ale aj plačky a celý fašiangový sprievod. Po smútočnom obrade pochovania basy  zostala réžia piesní a hudby už natrvalo v podaní skupiny Zunaband a  všetci sa výborne  bavili až do skorých raných hodín. Veľká vďaka za skvelé a vydarené podujatie patrí najmä OcÚ  a p. starostke za materiálne  a technické zabezpečenie, p. Jaroslavovi Kováčovi, p. Viliamovi Bakovi, p. Mariánovi Šramkovi, účinkujúcim v kultúrnom programe  a skupine Zunaband. Veľké „ďakujeme“ vyslovujeme scenáristovi a hlavnému režisérovi a manažérovi Ivanovi Olejkovi, všetkým maskám, plačkám a celému sprievodu. S našou basou sme sa rozlúčili na obdobie jedného roka, uzavreli sme obdobie tanca, spevu a radovánok a prichádza obdobie predveľkonočného pôstu. O rok sa, dúfame, stretneme znovu, s novým scenárom, maskami,  početnejším sprievodom a skvelou zábavou.

(RNDr. Irena Reiselová)

 


 

Súťaž vo varení kapustnice a Cesta zimnou rozprávkou, 23. 2. 2019

DSC_0414.JPGDSC_0455.JPG

     V čase, keď pomaly finišovalo fašiangové obdobie, prišiel rad aj na už tradičnú súťaž vo varení kapustnice. V sobotu 23. februára nastúpilo teda proti sebe, ale zároveň spoločne, 5 družstiev kuchárov, ktorí sa uchádzali o titul najlepšia kapustnica Dolných Vesteníc v roku 2019. Je jasné, že prvoradým cieľom nebolo ani tak vyhrať, ako byť súčasťou dobrej atmosféry a nálady, ktorú nepochybne všetci súťažiaci vytvorili. Ale duch súťaživosti, samozrejme, nesmel chýbať. Každé družstvo štartovalo s rovnakými podmienkami a každé tiež pridalo do svojej kapustnice trochu svojho kulinárskeho tajomstva. A tak vzniklo 5 kotlíkov výbornej kapustnice, ktorá lákala svojou vôňou. V závere však komisia zostavená z náhodných návštevníkov podujatia dostala ťažkú úlohu a musela predsa len vybrať 3 najlepšie chute, ktorých autori sa umiestnili nasledovne:

1. miesto: Blanka Tomová, Jaroslav Kováč,

2. miesto: Miroslav Kytka, Jozef Vrecko,

3. miesto: Katarína Kopálová, Marek Suchánek.

     Každé výherné družstvo získalo milé ocenenia a tento rok, tak trochu okrúhly aj pre súťaž, aj pre obec, oslavujúcu 670. výročie svojej písomnej zmienky, bol máličko mimoriadny a drobné ocenenie získali aj ostatné dve družstvá, ktorá sa neumiestnili na medailových miestach.

     Súčasne so súťažou prebiehalo aj krásne podujatie pre deti, kde členovia komisie voľnočasových aktivít pre deti a mládež pozvali deti na prechádzku zimnou rozprávkou. A tak na cestovateľov čakali na 9 stanovištiach rozprávkové postavičky známe zo zimných rozprávok ako Perinbaba, Anna a Elza, sobík Niko, Marfuša, Máša s medveďom, Popoluška a iné. Deti museli zvládnuť všetkých 9 úloh na jednotlivých stanovištiach, aby sa dostali k odmene v podobe sladkosti a balónika. Nielen deti, ale aj všetci účinkujúci a organizátori mali skutočnú radosť z veľkej účasti detí a príjemného podujatia.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania týchto dvoch akcií a tiež všetkým tým, ktorí súťažili, prispeli, pomohli, prišli alebo sa akokoľvek inak podieľali na tomto príjemnom sobotnom dni.

 

Viac fotografií z podujatí nájdete TU.


 

Ocenenie zlatou cenou starostu obce, 24. 1. 2019

DSCN4756.JPG

     Začiatkom roka, presnejšie 24. januára, udelila starostka obce ocenenie zlatou cenou starostu obce pánu dekanovi Alojzovi Potočiarovi, správcovi farnosti Horné Vestenice, pod ktorú patrí aj obec Dolné Vestenice. Ocenenie bolo udelené slávnostnou formou prijatia v obradnej sále Obecného úradu v Dolných Vesteniciach po tom, ako pán dekan vysvätil budovu úradu. Starostka obce poďakovala pánu dekanovi za prácu odvedenú vo farnosti, ako aj v samotnej obci Dolné Vestenice, a zároveň vyjadrila vďaku za korektnú a príjemnú spoluprácu pri napredovaní obce.

 

 

Viac fotografií nájdte TU.


 

5. ročník Silvestrovského behu, 31. 12. 2018

DSC_0078.JPG

     V posledný deň roku 2018 zorganizovala obec už 5. ročník Silvestrovského behu pre všetkých, ktorí sa rozhodli ukončiť rok aj trochu športovo. Keďže počasie nám prialo a bolo krásne slnečno, na štart bežeckej dráhy sa postavilo 17 mladších i starších bežcov. Súťažili v troch kategóriách: muži, ženy a deti do 14 rokov. Po odštartovaní pani starostkou sa na dráhu v dĺžke cca 1 km rozbehlo 17 usmiatych súťažiacich, ktorých podporili aj diváci. Po odbehnutí tejto trasy sme spoznali víťazov tohtoročného bežeckého súboja a boli to nasledovní:

v kategórii muži: 1. miesto: Dalibor Šuhajda, 2. miesto: Jozef Ďurica, 3. miesto: Jozef Samuel Mekýš,

v kategórii ženy: 1. miesto: Nikola Nosková, 2. miesto: Marcela Nosková, 3. miesto: neudelené,

v kategórii deti: 1. miesto: Karolína Vetráková, 2. miesto: Jakub Reisel, 3. miesto: Nela Vetráková.

     Už tradične boli udelené aj diplomy pre najmladšieho a najstaršieho účastníka behu a nimi sa stali: najmladšia účastníčka Martinka Karaková a najstarší účastník Jozef Ďurica.

     Gratulujeme nielen všetkým víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, že sa rozhodli takto športovo stráviť dopoludnie posledného dňa roku 2018 a urobili možno čosi máličko pre svoje zdravie a dobrú náladu.

 

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť TU.


 

Vianočné hudobno - dramatické pámo, 16. 12. 2018

DSCN4646.JPG

     Tretia adventná nedeľa patrila v Dolných Vesteniciach vianočnému pásmu. Snehová nádielka ešte viac umocnila  blížiacu sa vianočnú atmosféru. Hneď pri vstupe sme si mohli pozrieť výstavku prác detí zo ZŠ a prác výtvarného krúžku. V úvode  nášho pásma zaznela Tichá noc v troch svetových jazykoch a básne s jemnou tóninou gitary. Po príhovore nastúpili na pódium deti z eRka, ktoré s hudobným doprovodom PaedDr. Marty Magdinovej zaspievali tradičnú vianočnú pieseň, ktorá bola v minulosti typická pre našu obec, ale dnes ju už poznajú máloktorí. V prvom tanečnom bloku vystúpili najmenšie tanečnice na motívy piesní Vianočná pekáreň a Vianočná vločka. Nasledovali dievčence s tancami na podklad Rolničky, rolničky a Jingle bells. Všetky tance mali veľký ohlas, o čom svedčal dlhý neutíchajúci  potlesk publika. Výborným speváckym výkonom  nás očarili Adelka Hoffmanová a Dominika Šuhajdová s piesňami Rolničky a Biele Vianoce, ktoré s nimi nacvičila p. uč. Bošanská zo ZUŠ Ars Akademy. Na výbornú zvládli pieseň aj deti zo ZŠ  spolu s Martinom Radičom, ktorý sa predviedol skvelou hrou na gitaru i napriek tomu, že je muzikant - samouk. A už sme sa nemohli dočkať, kedy vystúpia naši najmenší a najmilší, detičky z MŠ. S p. učiteľkami Daňovou a Šúňovou nacvičili naozaj skvelé a bezchybné pásmo. Rozosmiala nás scénka s bosorkou a tradičná vianočná o narodení Ježiška a príchode troch kráľov. Potom nastúpili na pódium  deti zo ZŠ so scénkou stratených Vianoc a snahe detí, aby sa Vianoce znovu k nám vrátili. Nakoniec všetko dobre dopadlo a my sa môžeme tešiť, že Vianoce k nám znovu tento rok prídu. Na pódiu sme privítali ďalšie skupiny tanečníc s choreografiou na motívy piesní Vianočný hip-hop, Santa povedz mi a Každý deň sú Vianoce. Ako vždy, podali skvelý tanečný výkon a publikum ich odmenilo zaslúženým  potleskom. Záver patril  speváckej skupine Prameň, ktorá nám zaspievala tri nádherné koledy a štvrtú, ktorú poznáme všetci, Tichú noc, sme si zaspievali všetci spolu. Poďakovanie za skvelé pásmo patrí  Vilkovi Bakovi za hudobnú produkciu, všetkým účinkujúcim, p. učiteľkám, ale aj Obci Dolné Vestenice za technickú prípravu  skvelého podujatia. Na záver sa moderátorka a p. starostka všetkým poďakovali a popriali krásne a požehnané Vianoce a šťastný nový rok!

(RNDr. Irena  Reiselová)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Aj do Dolných Vesteníc prišiel sv. Mikuláš

DSC_0493.JPG

     Na svojej ceste svetom sa vo štvrtok 6. 12. 2018 v Dolných Vesteniciach zastavil sv. Mikuláš so svojimi anjelmi. A keďže vo Vesteniciach žijú len samé dobré deti, priniesol im aj sladké prekvapenia. Všetky detské oči zažiarili radosťou a napätím, keď sa podvečer pri Dome kultúry po krásnom speve anjelov objavil Mikuláš na koči ťahanom koňmi. To, že sú deti naozaj šikovné, dokázali vzácnej návšteve aj svojim prednesom básničiek a pesničiek. Každé dieťa potom dostalo od Mikuláša sladký balíček a pri speve záverečnej piesne sme spoločne rozožali aj tohtoročnú vianočnú výzdobu obce. Počas celého podujatia si mohli deti aj rodičia zakúpiť detský punč, z predaja ktorého sme aj tento rok darovali výťažok pre koledníkov Dobrej noviny 2018, a to vo výške 40 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujali svojou pomocou rozžiariť detské oči, a to predovšetkým p. Lukášovi Macháčkovi, ktorý vzal na seba úlohu sv. Mikuláša, slečnám Noskovým ako spievajúcim anjelom, p. Romanovi Vlnkovi za poskytnutie konského povozu pre Mikuláša a tiež všetkým zúčastneným pracovníkom obce.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Pietne stretnutie k ukončeniu I. svet. vojny, 18. 11. 2018

DSC_0168.JPG

     V tomto roku uplynulo presne 100 rokov od ukončenia prvého dovtedajšieho najkrvavejšieho šialenstva - I. svetovej vojny - ktorá bola 11. novembra 1918 definitívne ukončená podpísaním prímeria. V Dolných Vesteniciach  sme si túto udalosť pripomenuli v nedeľu 18. novembra 2018 pietnym stretnutím pri pamätníku padlých na ul. M. R. Štefánika. Po úvodnom slove sa prítomným prihovorila predsedníčka ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pani Natália Matejíčková. Nasledovala precítená pieseň v podaní Nikolky a Lenky Noskových a na záver samotný akt kladenia vencov k pamätníku. Aj po 100 rokoch nech je pre nás hrozivá štatistika vojny výstrahou, na ktorú nesmieme zabúdať.

 

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2014 - 2018, 17. 11. 2018

DSC_0050.JPG

     S odchádzajúcim volebným obdobím nastal čas poďakovať všetkým tým, ktorí viedli a pomáhali viesť obec Dolné Vestenice v rokoch 2014 - 2018. Tento čas nastal v sobotu, 17. novembra 2018, kedy starostka obce pozvala do obradnej siene Obecného úradu Dolné Vestenice poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve, predstaviteľov spoločenských organizácií v obci a pracovníkov obce, aby vyjadrila všetkým poďakovanie za odvedenú prácu v odchádzajúcom volebnom období. V oficiálnej časti zazneli najskôr slová o obci Dolné Vestenice, ako aj príhovor starostky obce a všetci zúčastnení boli požiadaní o zápis do pamätnej knihy obce. Starostka obce im odovzdala na pamiatku balíček darčekových predmetov a poslancom OZ aj pamätné plakety. Po prípitku už nasledovala neoficiálna časť stretnutia v podobe pohostenia, pri ktorom strávili zúčastnení príjemný čas v rozhovore a hodnotení.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Stretnutie jubilantov, 13. 10. 2018

DSC_0268.JPG

     Každý rok v októbri si o niečo viac spomíname na naše babky, dedkov, starkých a vyjadrujeme svoj obdiv k ich múdrosti, skúsenostiam a prežitým rokom.

     Obec Dolné Vestenice už pravidelne v októbri pozýva pri tejto príležitosti na príjemné posedenie seniorov, ktorí sa počas roka dožívajú významných životných jubileí – 65, 70, 75, 80 a viac rokov.

     Rovnako tomu bolo aj v sobotu 13. októbra 2018, kedy sa v jedálni základnej školy konalo stretnutie tohtoročných jubilantov.

     Po úvodnom privítaní všetkých priniesli medzi seniorov svoju radosť a úsmev najmladší gratulanti – deti z materskej školy v Dolných Vesteniciach, ktorí si spoločne s pani učiteľkami pripravili milý program. Po nich sa predstavili členovia domácej speváckej skupiny Prameň so svojím hudobno-slovným programom a jubilujúcim seniorom sa prihovorila starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová.

     Ďalší program pokračoval predstavením každého z tohtoročných jubilantov a prevzatím si malého spomienkového darčeka z rúk starostky obce. Po milých gratuláciách už nasledoval iba krátky prípitok a chutná večera pre každého zúčastneného. Pri káve a dezerte tak zotrvali ešte mnohí z jubilantov v príjemných rozhovoroch so svojimi spolujubilantami a priateľmi.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Záhradkárska výstava, 28. - 29. 9. 2018

P1230105.JPG

     Dňa 28. – 29. 9. 2018 výbor našej ZO zorganizoval XII. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala v  priestoroch kultúrneho domu. Na výstavu prijal pozvanie za OV SZZ pán Vladimír Pavlík. So svojimi exponátmi sa  prišlo pochváliť 33 vystavovateľov.  Prídomových záhradkárov bolo 15 a zo záhradkárskej osady 18. Súťažili v kategóriách: OVOCIE ROKA, ZELENINA ROKA,  RARITA  ROKA. V kategórií JABLKO ROKA súťažilo 30 exponátov. V súťaži VÍNO ROKA bolo 9 vín a o OVOCNÝ KOLÁČ súperilo 9 súťažiacich. Svoje práce predstavili aj deti zo základnej školy s materskou školou. Dopestovanú úrodu posvätil pán farár Mgr. Alojz Potočiar. Celkovo si prišlo pozrieť výstavu 333 návštevníkov. Výstavu pripravili  členovia základnej organizácie SZZ v spolupráci s Obcou Dolné Vestenice. Všetkým patrí naše poďakovanie.

     Ocenené boli aj najkrajšie záhradky a predzáhradky v roku 2018.

     Najkrajšiu výtvarnú prácu Mathiasa Novotku zo  ZŠ Brezolupy ocenila starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová samostatnou cenou.

 

    Naši sponzori:

Obec Dolné Vestenice,  Agro - hobby - Darina Hrnková, Zelovoc - Roman Vlnka, kvetinárstva - p. Šuhajdová, p. Zárubová, Lekáreň MAX – Mgr. Viera Sobotová, Záhradníctvo Šujan, Autofit- Ladislav Reisel, Kvety – záhrada Miriam Fábryová a Vodomont - Vladimír Jedinák.

 

 

Jablko roka 

1. miesto: Marián Zábojník – rubinola

2. miesto: Ján Chalmovský – idared

3. miesto: Dušan Kalina – rubinola

 

Rarita roka

1. miesto: Michal Kováčik – pepíno

2. miesto: Ing. Erik Bako – cvikla

3. miesto: Ing. Miroslava Kováč – jablko

 

Ovocný koláč

1. miesto: Margita Vrecková

2. miesto: Margita Striežencova

3. miesto: Božena Chalmovská

 

Ovocie roka

1. miesto: Ing. Aladár Mucha

2. miesto: Jozef Vrecko

3. miesto: Anton Olejka

 

Zelenina roka

1. miesto: Ivana Mikulová

2. miesto: Elena Kytková

3. miesto: Marta Magdinová

 

Víno roka

1. miesto: Roman Kiaba

2. miesto: Miloš Renčík

3. miesto: Marián Zábojník

 

 


 

Dovidenia, leto!, 8. 9. 2018

DSC_0631.JPG

     Tento rok sme v Dolných Vesteniciach dali dovidenia letu zábavným a príjemným spôsobom. V sobotu 8. 9. ožilo okolie Domu kultúry všetkými vekovým kategóriami Dolnovesteničanov, ktorí sa zúčastnili podujatia Dovidenia, leto! V rámci podujatia sa odohrávala Súťaž v streľbe zo vzduchovky, Súťaž vo varení gulášu, Cesta rozprávkovým lesom, koncert kapely KaTea a tiež žrebovanie detskej tomboly. Už od 10. hodiny bolo všetko pripravené na začiatok Súťaže v streľbe zo vzduchovky, ktorej sa zúčastnilo 52 súťažiacich v štyroch kategóriách. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

     Kategória muži: 1. miesto: Pavel Šuhajda, 2. miesto: Lukáš Ďurica, 3. miesto: Ján Chalmovský.

     Kategória ženy: 1. miesto: Eva Habalová, 2. miesto: Dominika Vrecková, 3. miesto: Petra Glendová.

     Kategória staršie deti: 1. miesto: Dominika Šuhajdová, 2. miesto: Veronika Kalinová, 3. miesto: Timea Hradiská.

     Kategória mladšie deti: 1. miesto: Eduardo León Vlha, 2. miesto: Samuel Rusňák, 3. miesto: Maxim Varga.

     Absolútnym víťazom súťaže s počtom nastrieľaných bodov 43 sa stal Pavel Šuhajda.

     Malých zvedavcov privítal počas súťaže v streľbe pán Vladimír Šoka v pripravenom poľovníckom a rybárskom kútiku, kde deti so záujmom počúvali slová skúseného poľovníka a prezerali si vystavené trofeje, ale sa aj zabavili chytaním plastových rybiek.

      Od 11. hodiny sa už začínala priestorom rozliehať vôňa cibule, korenín a napokon aj gulášov, ktoré varilo 6 súťažných družstiev v Súťaži vo varení gulášu. Hoci súťaž bola, ako vždy, veľmi vyrovnaná, predsa len porota zložená z náhodne vybraných návštevníkov podujatia vybrala 3 družstvá, ktorých guláše im chutili, a tak konečné poradie bolo určené nasledovne:

 1. miesto: Jozef Lysý, Iveta Šantová, Silvia Reiselová
 2. miesto: Martin Vaňo, Ladislav Caňo, Michal Caňo
 3. miesto: František Miko, Elena Kytková, Ján Chalmovský

     Okrem gulášov, ktoré varili súťažiaci, mali možnosť občerstviť sa návštevníci aj gulášom, ktorý v zastúpení obce varil p. Jozef Ďurica, a na ktorý poskytlo mäso poľovnícke združenie na čele s Ing. Vetrákom.

     Poobedie podujatia Dovidenia, leto! už patrilo viac-menej deťom, ktoré mohli od 14. hodiny prejsť Cestou rozprávkovým lesom, čoby cestou okolo sveta, keďže na každom stanovišti museli plniť úlohu, ktorá súvisela s nejakým kontinentom či štátom sveta. Po každej úspešne zvládnutej úlohe ich čakala malá sladká odmena a na záver dostal každý cestovateľ poukaz na zmrzlinu zadarmo, z čoho mali deti nefalšovanú radosť. Rovnakú radosť mali aj z maľovania na tvár, ktoré priam umelecky zvládla PaedDr. Martuška Magdinová. Pripravený skákací hrad tiež istotne prispel k detskej radosti.

     Po prejdení posledného cestovateľa rozprávkovým lesom už začínali znieť gitary a iné nástroje výbornej, sčasti aj dolnovestenickej, kapely KaTea, ktorej piesne sa pri sedení vonku nesmierne príjemne počúvali.

     Záver podujatia však už opäť patril iba deťom, keď rozžiarené oči čakali, či sa na nich usmeje šťastie v pripravenej detskej tombole. Všetkých 37 cien, ktoré venovala Obec Dolné Vestenice, vyčarilo veľký úsmev na tvári detí, ktoré si ich odniesli.

     Všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania tohto skvelého podujatia a nechali v ňom veľa svojej energie, srdečne ďakujeme a teší nás, že sa toľko ľudí dokáže spojiť, aby spríjemnili aj takýto sobotný deň svojim spoluobčanom.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Dolnovestenický deň, 2. 9. 2018

DSC_0421.JPG

     Záver prázdnin už tradične v Dolných Vesteniciach patrí podujatiu k príležitosti sviatku Dňa ústavy s názvom Dolnovestenický deň. Rovnako tomu bolo aj v nedeľu 2. 9., kedy sa od 11. hodiny začala rozliehať v okolí Domu kultúry hudba a prichádzali prví obyvatelia Dolných Vesteníc, ale aj návštevníci. Program začal tento rok netradične, a to uvedením do života prvého nahraného CD albumu domácej speváckej skupiny Prameň, ktorá vo svojom krátkom programe predstavila aj 3 piesne zo spomínaného albumu. Ďalej už v programe čakali všetkých divákov príjemné melódie od hudobnej skupiny VEGA, chytľavé slovácke piesne dychovej hudby Sadovanka a na záver výbornú zábavu pripravil svojim vystúpením Ľudovít Kašuba, ktorý dokonca divákov aj roztancoval. Bohatý bol aj sprievodný program podujatia: pre deti bola pripravená nafukovacia atrakcia, cukrová vata, maľovanie na tvár, trblietavé tetovania, pre všetkých guláš a občerstvenie a samozrejme nemohla chýbať ani tradičná tombola podnikateľov, ktorá tento rok obsahovala skutočne krásne a hodnotné ceny. Počas celého dňa si istotne každý zo zúčastnených našiel to svoje, čomu nasvedčovala aj dobrá nálada, úsmevy na tvárach či  pochvalné slová.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslavy 74. výročia SNP, 25. a 28. 8. 2018

DSC_0703.JPG

     Aj tento rok sme si, už po 74.-krát, pripomenuli a uctili pamiatku všetkých tých, ktorí v Slovenskom národnom povstaní bránili slobodu a svoj život obetovali za mier a pokoj. V sobotu, 25. augusta, po slávnostnej schôdzi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, položili predstavitelia obce, spoločenských organizácií a občania vence a kvety k pamätníku padlých na ul. M. R. Štefánika. Predchádzal tomu krátky kultúrny program v podobe príhovoru starostky obce a niekoľkých piesní speváckej skupiny Prameň. Vo večerných hodinách bola na Záviničí zapálená aj tradičná partizánska vatra. Sprevádzala ju príjemná hudba, občerstvenie a opäť zopár piesní v podaní speváckej skupiny Prameň, s ktorými si zaspievali aj ostatní občania pri vatre.

     Oslavy boli zakončené v utorok, 28. augusta, položením vencov predstaviteľmi obce a ZO SZPB ku pamätníku v Hradištnici.


 

Hodový koncert Adama Ďuricu, 28. 7. 2018

DSC_0183.JPG

     Tradičné hody v Dolných Vesteniciach boli tento rok spestrené koncertom speváka Adama Ďuricu, ktorý vystúpil vo večerných hodinách v Dome kultúry Dolné Vestenice v sobotu 28. 7. 2018. Hoci sála kultúrneho domu nepraskala od množstva divákov, napriek tomu tí, ktorí prišli, vytvorili úžasnú atmosféru. Tancovali, spievali s Adamom jeho hity a bolo vidieť, že sa výborne bavia. Adam rovnako podporil túto skvelú náladu a bolo jasné, že koncert v Dolných Vesteniciach zobral s maximálnym nasadením a podal perfektný spevácky a muzikantský výkon. Jeho sólo na, pre neho typickú, mandolínu, bolo dokonalé. Po koncerte fanúšičky ešte čakali na spoločné foto s Adamom a podpisy a tým sme tohtoročný hodový koncert s príjemným pocitom ukončili.


 

40. ročník Tábora ochrancov prírody, 13. - 15. júl 2018

TOP Dobričov 014.jpg

     V dňoch 13.- 15. júla sa v lokalite Dobričov konal 40. Okresný tábor Ochrancov prírody a krajiny. Podujatie  sa konalo pod záštitou Obce Dolné Vestenice, ale najmä našej miestnej organizácie SZOPK Čistý prameň na čele s predsedom Ivanom Olejkom. Otvorenie tábora sa konalo v piatok slávnostným zapálením táborového ohňa, posedením pri ohni, bilancovaním práce a predsavzatí do ďalšieho obdobia a voľnou zábavou. V sobotu prebiehala činnosť venovaná environmentálnej a pohybovej výchove mládeže, ale aj  dospelých. Prišli ďalší účastníci, žiaci zo ZŠ a obce  so svojou p. uč. I. Reiselovou a  rod. Balážovou,  ochranári nám  odovzdali pamätné listy a diplomy a  potom  začali s ukážkou vyrábania vtáčích búdok. Pri tejto výrobe sa realizovali najmä p. V. Reisel a I. Olejka. Materiál bol už vopred pripravený a výroba sa mohla začať. Potom nasledovala ukážka osadenia búdky. S deťmi vybrali vhodný strom a snažili sme sa osadiť búdku. Zistili sme, že to nie je také jednoduché a treba na to viac ľudí, najlepšie dvoch. Poradilo sa to M. Gadušovi a úspešne osadil búdku na strom. Následne sme od ochranárov dostali do daru jednu navlas rovnakú búdku a čiastočne pripravenú, ktorú treba dorobiť, aby sa mohli deti realizovať pri jej výrobe. To už bude malina! Ďalší bod programu bola túra k potoku Nitrica k lipe, ktorú by chceli vyhlásiť za CHPP. Lokalita pozostatku  lužného lesa je už vyčistená, povrch vyrovnaný a okolie pripravené na posledné úpravy. Vypočuli sme si krátku prednášku v podaní J. Reisela  o  predošlom koryte potoka, veku a význame lipy. Mimochodom, má 317 rokov, je vo výbornom stave a na objatie a zmeranie obvodu kmeňa treba tri malé deti. Za vynaloženú námahu pri túre prišla odmena v podobe výborného gulášu, ktorý zatiaľ pripravovala ďalšia skupina. Po rýchlom a výdatnom daždi sa rozbehli ďalšie aktivity, streľba zo vzduchovky, kde z troch najhorúcejších kandidátov vyhrala nakoniec Kristínka Vančová. Na druhom mieste bol Kristián Suhánek a na treťom Martin Štrba. Kristínka bola celkový víťaz, lebo postúpila do ďalšej súťaže, v skoku vo vreci, kde porazila aj dospelých. Gratulujeme všetkým súťažiacim, lebo podali, aj dospelí, skvelý výkon. Poobede prišli do tábora ochranári z Prievidze, privítal ich I. Olejka a zapojili sa do ďalších aktivít. Na rad prišla ešte streľba z praku a veľa smiechu a zábavy sme si užili aj pri preťahovaní sa družstiev lanom. Nasledovalo hľadanie pokladov v lese v podobe sladkostí a džúsov, ktoré si deti skvele užili. Ďalšie sladkosti  dostali do daru od p. starostky, Obce D.V.    Po voľnej zábave sme si opiekli špekáčiky a deti zo ŽŠ sa vybrali navečer domov. Zábava však pokračovala posedením pri ohni do neskorých večerných hodín. V nedeľu po raňajkách,  uprataní a vyčistení lokality sa  rozlúčili a všetci zúčastnení sa určite zhodujeme na tom, že 40. Ročník TOP okresu Prievidza  sa skvele vydaril. Žiaci ŽŠ ďakujú všetkým  členom  ZO SZOPK za skvele odvedenú prípravu a realizáciu podujatia, poďakovanie patrí aj Obci D.V. za materiálnu a finančnú podporu. Už teraz sa tešíme sa na ďalší, 41.  ročník TOP.

(RNDr. I. Reiselová)


 

Olympiáda dôchodcov, 30. 6. 2018

P6300031.JPG

     ZO Jednoty dôchodcov v Dolných Vesteniciach mala svoje 13-členné zastúpenie na 13. ročníku Športovej olympiády dôchodcov, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Partizánske dňa 30. júna 2018 v športovom areáli IV. Základnej školy na Veľkej okružnej v Partizánskom. V 14-tich disciplínach súťažilo 268 účastníkov olympiády. Počasie akcii prialo a nadšenie pre súťaženie dôchodcom nechýbalo.

Ako dopadli naši dôchodcovia? Mimoriadne úspešne. Svedčia o tom umiestnenia našich zástupcov:

 

zlatú medailu získali:

Marta Miškeová - hod obuvníckym kopytom do koša

Jozef Illa - kop futbalovej lopty na minibránku cez prekážku

 

bronzovú medailu získal v 2 disciplínach:

Milan Reisel - kop futbalovej lopty na minibránku cez prekážku

                        - hod granátom na cieľ

 

     Podľa starostky obce a jej manžela, ktorí svojou účasťou prišli podporiť súťažiacich dôchodcov z Dolných Vesteníc, zvíťazili v ten deň všetci, ktorí sa akcie zúčastnili.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné uvítanie detí do života, 30. 6. 2018

DSCN4262.JPGDSCN4326.JPG

     Narodenie dieťatka v každej rodine je istotne tá najradostnejšia udalosť. Rovnakú radosť má aj obec, keď do nej pribudne nový občan. Takúto radosť sme prežívali spoločne s 13-timi rodinami v sobotu 30. júna v obradnej sále Obecného úradu v Dolných Vesteniciach pri slávnostnom uvítaní detí do života. Medzi občanov Dolných Vesteníc sme privítali týchto nových človečikov: Tomáš Vilém, Barbora Humajová, Alex Šimorka, Zara Struhárová, Hana Hirkalová, Jakub Macháček, Silvia Mekyšová, Andrej Kováč, Lana Gashi, Tomáš Peter Rajčány, Emma Oršulová, Jasmína Dodoková, Kristína Kováčiková. Prajeme im najmä veľa zdravia a krásnu životnú cestu plnú len dobra.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Rozlúčka s pánom kaplánom Šrankom, 29. 6. 2018

DSCN4208.JPG

     V posledný júnový týždeň sme sa, hoci neradi, rozlúčili s pánom kaplánom Michalom Šrankom, ktorý po ročnom pôsobení odišiel z našej farnosti do farnosti Oponice. Pán kaplán bol slávnostne prijatý aj v obradnej sále Obecného úradu v Dolných Vesteniciach, kde mu bola udelená v súlade so štatútom obce Bronzová cena starostu obce za jeho pôsobenie v našej farnosti, obci. Ďakujeme mu za jeho obetavú pastoračnú činnosť a prajeme, aby sa mu na novom mieste darilo.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Prijatie predškolákov a najlepších žiakov ZŠ, 27. 6. 2018

DSCN4113.JPGDSCN4180.JPG

     Koniec školského roka je istotne potešujúcim momentom pre všetkých žiakov. Je aj časom rozlúčky a odchodu na dvojmesačné ničnerobenie. Pre niektorých je však aj znakom veľkej zmeny. A to napríklad pre predškolákov, ktorí opúšťajú priestory materskej školy a pripravujú sa na úlohu prvákov. Rovnako je časom hodnotenia a bilancovania uplynulého školského roku.

     Tak tomu bolo aj v stredu, 27. júna, kedy starostka obce prijala v obradnej sále Obecného úradu v Dolných Vesteniciach najskôr predškolákov, ktorí sa lúčili so škôlkou a neskôr najúspešnejších žiakov Základnej školy v Dolných Vesteniciach.

     Pri prvom prijatí sa obradná sála rozžiarila nadšením a úsmevom budúcich prvákov, ktorí si odniesli svoje osvedčenia o absolvovaní materskej školy, ako aj malý spomienkový predmet od obce a za to sa odmenili úžasným kultúrnym programom, ktorý predviedli priamo v obradnej sále. Svojou šikovnosťou dokázali, že z nich budú vzorní školáci. Tento rok brány materskej školy opúšťajú: Jakubko Chalmovský, Lukáško Furo, Alexko Takáč, Laurinka Olejková, Sofinka Olejková, Laurika Šimurková, Dorienka Pevná, Tadeáško Navrkal, Lilli Reiselová, Paťko Blaha, Lucasko Plachý, Tomáško Šimka, Igorko Baláž, Miško Šúň, Vaneska Mokrá, Adelka Brušková, Paťko Štefkovič, Nelka Dvončová, Jakubko Jurík, Filipko Motúz, Karolínka Masárová, Matejko Antala, Viktorka Antalová.

      O chvíľu už dýchala obradná sála dôstojnosťou veľkých i menších školákov, ktorí si svojou pracovitosťou a snahou vyslúžili titul najlepší. Starostka obce prijala žiakov 1. až 9. ročníka, ktorí v škol. roku 2017/2018 dosiahli najlepšie výsledky v oblasti prospechu, správania, mimoškolských aktivít a reprezentácie školy. Rovnako bola vyhlásená aj najlepšia žiačka školy pre uplynulý školský rok, ktorou sa zaslúžene stala Beátka Kalinová z 9. A triedy.

      V tomto školskom roku si ocenenie pre najlepších prevzali títo žiaci: Elias Cagáň (1. B), Marco Priekala (1. B), Tobias Ďurík (2. A), Adela Hoffmanová (3. A), Dorota Šuhajdová (4. A), Bianka Cvešperová (5. A), Svetlana Kalinová (6. A), Miroslav Sapár (7. A), Silvia Valterová (7. B), Patrícia Luptáková (8. A), Kristína Kubjatková (9. A), Adriana Humajová (9. A). Za reprezentáciu školy si ocenenia prevzali: Svetlana Kalinová (6. A), Kristína Kubjatková (9. A), Adriana Humajová (9. A), Viktória Mišiaková (8. A), Veronika Kalinová (6. A), Nela Vetráková (3. A).

     Všetkým prajeme ešte veľa školských, ale aj životných úspechov a krásne prázdniny.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Prijatie a ocenenie športovcov, 23. 6. 2018

DSC_0935.JPG

     Šport je nepochybne oblasťou, ktorá prináša úžitok v mnohých smeroch – pre jednotlivca, ale aj pre spoločnosť. Dosahovanie úspechov v športe je osobným úspechom, ale zároveň aj úspechom a reprezentáciou komunity, do ktorej jednotlivec či kolektív patrí.

     V sobotu, 23. júna, prijala starostka obce v obradnej sieni Obecného úradu v Dolných Vesteniciach niekoľko športovcov, ktorí stáli pri začiatkoch športu v obci, ale aj tých, ktorí reprezentujú obec v súčasnosti.

     Počas tohto slávnostného prijatia udelila starostka obce v súlade so štatútom obce aj ocenenia Cenou starostu obce.

     Zlatou cenou boli ocenení: p. Milan Bašný, p. Milan Vážan, Mgr. Katarína Kováčová, Ing. Anton Ďuriš, p. Vladimír Oršula.

     Striebornou cenou boli ocenení: p. Ján Macko, p. Ladislav Šuhajda, p. Jozef Illa, p. Marián Straka, kolektív ŠK Vegum, Mgr. Nikolas Švirik.

     Bronzovou cenou bol ocenený: p. Samuel Ďuriš.

     Po oficiálnej časti prijatia nasledovalo neformálne pohostenie, kde padlo veľa spomienok na dolnovestenický futbal, ako aj iné športy, a spomienky, ale aj príjemné momenty zo súčasného diania, vytvorili príjemnú atmosféru tohto sobotného odpoludnia.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Zaspievajte si s nami, 10. 6. 2018

DSC_0333.JPG

     Nedeľa 10. 6. patrila 3. ročníku nesúťažnej prehliadky speváckych skupín s názvom Zaspievajte si s nami, ktoré sa konalo pod záštitou Obce Dolné Vestenice a ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  V Dome kultúry členovia našej domácej skupiny Prameň  vítali prichádzajúcich hostí z pozvaných súborov  obcí. Po príhovoroch v podaní  I. Reiselovej a pani starostky Ing. Kvetoslavy Šimorovej sa nám ako prvý predstavil náš najbližší sused, skupina Poniklec z Horných Vesteníc. Pekné slovenské piesne nám privodili dobrú náladu, ktorá pokračovala vystúpením speváckej skupiny Trávniček z Malej Lehôtky s hudobným doprovodom heligónky. Nasledovalo vystúpenie skupiny Jeseň z Partizánskeho, ktorí nám prezradili, že je to ich 801. vystúpenie. Ich precítené slovenské národné piesne so slovom poézie nám mnohých takmer vtisli slzy dojatia do očí. No a na pódiu nemohli chýbať naši ďalší susedia, skupina Šafran z Nitrice. Ich spevácke  vystúpenie bolo okorenené zmesou hudby a humoru  a skvelými hereckými výkonmi. A nakoniec, ako zlatý klinec nedeľného  popoludnia, vystúpila  spevácka skupina Prameň z Dolných Vesteníc. Prekvapili nás novými skvelými piesňami a programom s témou Cigánskej svadby. Záverečné tanečné vystúpenie bola tá pomyslená čerešnička na torte, ale celý program nás skvele pobavil a potešil. Po prehliadke  odovzdala p. starostka pamätné listy  vedúcim jednotlivých skupín  a všetci sa spolu zišli na javisku, aby si zaspievali tú našu, Čuhliarsku. Po takmer dvojhodinovom programe sa moderátorka poďakovala všetkým súborom, obecnému úradu , pani starostke, ZO SZZP, V. Bakovi za techniku a ozvučenie a všetkým v hľadisku, ktorí prišli a odmenili spevácke súbory zaslúženým  potleskom. O rok sa snáď opäť stretneme na ďalšom, 4. ročníku, prehliadky speváckych skupín.

(RNDr. Irena Reiselová)

 

Viac fotografií si môžete pozrieť TU.


 

Mierový beh, 9. 6. 2018

DSC_4393.jpg

     Tento rok je  Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run výnimočný nielen tým, že tohtoročná európska vetva prechádza cez všetky štáty Európy, ale súčasťou tohto behu sa stala aj naša obec. Štafeta vyštartovala 27. februára v Sofii, hlavnom meste Bulharska a po viac ako siedmich mesiacoch slávnostné ukončí 8. októbra svoju púť v portugalskom Lisabone. V sobotu 9. 6. 2018 najdlhšia bežecká štafeta s pochodňou zavítala aj do našej obce. Bežcom obecný úrad na čele so starostkou obce a za účasti speváčok Nelky  Vetrákovej a sestier Noskových pripravil slávnostné privítanie najskôr pred budovou obecného úradu a po symbolickom behu okolo obecného úradu aj v obradnej miestnosti obecného úradu. Po slávnostnom privítaní a zapísaní sa do pamätnej knihy obce sa mohli bežci, ktorí pochádzali  z rôznych štátov, občerstviť menším vegetariánskym pohostením.

     Touto cestou ďakujeme nielen všetkým občanom, ktorí vítali bežcov pozdĺž chodníkov a cesty, ale tiež tým, ktorí s pochodňou v ruke bežali časť trate.

 

 

     Najlepším ocenením pre obec je  list, ktorý zástupcovia tímu poslali obci - dovolíme si ho citovať:

 

Vážená pani starostka,

chceli by sme sa Vám touto cestou v mene slovenských aj zahraničných členov tímu vyjadriť úprimnú vďačnosť za podporu v celosvetovom projekte Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, ktorého súčasťou sa stala aj Vaša obec. Svojím aktívnym prístupom ste dokázali, že mier, harmónia a porozumenie nezostávajú len nenaplnenými ideami. Naopak, stretli sme sa u Vás s porozumením, že zlepšenie sveta je v rukách každého človeka.

Ďakujeme Vám za Váš aktívny príspevok v tomto projekte a tešíme sa na ďalšie príležitosti vzájomnej spolupráce.

S vďakou,

Tím  Mierového behu


 

Kto si rád zaspieva, 3. 6. 2018

P6030668.JPG

     Dňa 3. júna 2018 od 15,00 hodiny zaznievali v Agátovom háji v Malej Lehôtke piesne v podaní súborov, ktoré sa tu zišli na ďalšom ročníku podujatia známeho pod názvom "Kto si rád zaspieva". Obec Dolné Vestenice reprezentovala spevácka skupina Prameň. "Prameňáci" nesklamali ani v tomto prípade. To, že ich spev teší, ukázali pri svojom vystúpení, ktoré bolo zavŕšené aj ukážkou cigánskeho tanca v podaní jej protagonistov - Danky Kováčovej a Petra Hranaia.

     Ďakujeme za reprezentáciu.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Sviatok detí sme oslávili koncertom Paci Pac, 26. 5. 2018

DSC_0075.JPG

     Dňa 26. mája 2018 sa v dolnovestenickom dome kultúry konala oslava Dňa detí. Obec Dolné Vestenice pripravila pre detičky koncert umeleckého dua Paci Pac, ktorý si deti skutočne užili. Spievali, tancovali a bezstarostne sa zabávali. Paci Pac vyčarovali výbornú náladu a úsmev na tvári určite nielen deťom.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Olympiáda detí hornej Nitry, 18. 5. 2018

P5180577.JPG

     Združenie miest a obcí hornej Nitry v spolupráci s Olympijským klubom Prievidza, mestom Prievidza a mestom Bojnice pripravili 3. ročník Olympiády detí hornej Nitry. Podujatie sa uskutočnilo 18. mája 2018 na atletickom štadióne Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi.  Cieľom podujatia je podpora športovania a snaha o budovanie regionálneho povedomia u mladej generácie hornej Nitry. Súčasťou olympiády bol nástup športových delegácií na čele s predstaviteľmi samosprávy, zapálenie olympijského ohňa, olympijská hymna, sľub športovcov a rozhodcov. Podujatie prišiel pozdraviť a podporiť svojou účasťou aj olympionik z okresu Prievidza - Jakub Krako - paraolympionik v disciplíne zjazdového lyžovania. Po súťažiach boli slávnostne vyhlásení a dekorovaní víťazi jednotlivých súťažných disciplín.

     Súťažili chlapci a dievčatá 5. - 7. ročníkov základných škôl okresu Prievidza. Našu základnú školu reprezentovali žiaci Milan Sapár, Sára Michalovičová, Tomáš Záhumenský a Aneta Chrenková, pedagogický dozor zabezpečoval pán učiteľ Mgr. Nikolas Švirik.

     Súťažiacich prišla svojou osobnou účasťou podporiť aj starostka obce spolu s manželom.

     Starostka obce ďakuje žiakom a Mgr. Švirikovi za vzornú reprezentáciu obce a školy.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Deň matiek, 13. 5. 2018

DSC_0698.JPG

    Nedeľa 13. mája patrila našim mamám, starým mamám, babkám. Program Dňa matiek otvorila  precítenou básňou Paťka. Pani starostka Ing. K. Šimorová sa oslávenkyniam prihovorila slovami vďaky a úcty. Nasledujúci repertoár s hudobným doprovodom p. Vilka Baka zahŕňal naozaj všetko, od básní, cez piesne, scénky až k divadelnej scénke, ktorá nás preniesla o 190 rokov dozadu.  Deti z materskej školy nás, ako vždy, pobavili pekne pripraveným programom a mnohé maminy boli dojaté a hrdé na svoje roztomilé detičky. Program s nimi  nacvičili šikovné p. učiteľky J. Pilátová a Ľ. Šúňová. Novinkou bol tento rok spev dievčat z Ars Akademy . Piesne nacvičili  pod vedením p. učiteľky J. Bošanskej s názvom Mamička a Keby tak vedeli. A potom nám predviedli niečo z iného súdka, tanečného. Tanečnice štyroch tried to na pódiu roztočili  ako sa patrí. S pani učiteľkou Doris Ziaťkovou mali pripravené choreografie Barbie rokerky, Prekvapenie, Ja som Barbie a Následníci. Obdivovať sme mohli nielen skvelé choreografie, ale aj krásne kostýmy, výborne predvedené tance a dokonca  aj gymnastické prvky. Žiačky ZŠ pod vedením p. učiteľky Švirikovej mali pripravené pekné a dynamické tanečné pásmo. A že naše dievčatá vedia nielen tancovať, ale aj spievať, nám ukázali Paťka s Barborkou modernou šálkovo- speváckou piesňou Cup song. O veľké prekvapenie sa nám postaral p. Miroslav Cvopa, ktorý mal pre nás, nežnejšie polovičky, pripravené tri chytľavé známe piesne. No a záver patril rozprávkovému pásmu venovanému 190. výročiu narodenia P. Dobšinského, zberateľa národných rozprávok, v podaní ôsmakov našej ZŠ. Pripravili ho p. uč. D. Sladkayová a M. Illová s našimi ôsmakmi, z ktorých sa vykľuli veľké herecké talenty. Rozprávky zožali veľký úspech a možno niektorých našich malých hercov spoznáme v budúcnosti na divadelných doskách. Záverom sa p. I. Reiselová poďakovala všetkým účastníkom a spoluorganizátorom, najmä  obecnému úradu a kultúrnej komisii a všetkým popriala pekný zvyšok popoludnia strávený v spoločnosti svojich detí a vnúčat.

(RNDr. I. Reiselová)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.

                                                  


 

Návšteva partnerskej obce Libina, 7. - 8. 5. 2018

DSC_0279.JPG

     V dňoch 7. - 8. mája 2018 zástupcovia obce Dolné Vestenice navštívili partnerskú obec Libina.

     Návšteva sa uskutočnila  na základe pozvania starostu obce Libina,  ktoré starostka našej obce dostala ešte v mesiaci január 2018.

     Návštevou sme nadviazali na predchádzajúce kontakty: prvá zmluva o družbe medzi obcami bola predstaviteľmi obce podpísaná ešte v roku 1973, na predchádzajúce kontakty nadviazala starostka obce oslovením starostu obce Libina začiatkom roka 2017, nasledovalo stretnutie starostov oboch obcí v Šumperku a v Libine v máji 2017, koncom mesiaca september 2017 predstavitelia obce Libina navštívili našu obec a po dlhom čase mimoriadne početná skupina 48 zástupcov našej obce mala možnosť navštíviť obec Libina počas konania najvýznamnejšej akcie v obci, ktorou sú májové oslavy.

     Program návštevy bol nesmierne bohatý. Začal oficiálnym prijatím zástupcov našej obce v obradnej miestnosti obce Libina, nasledoval obed v jedálni základnej školy, návšteva telocvične, ktorú obec vybudovala z vlastných prostriedkov, milé bolo divadelné predstavenie detí v materskej škole, ako aj predstavenie detí základnej umeleckej školy v parku pri miestnej knižnici, stretli sme sa so zástupcami hasičov pri hasičskej zbrojnici, ďalej nasledovalo spoločné sadenie stromu v miestnom parku, obhliadka miestneho kostola a kultúrno-spoločenské posedenie v dome kultúry, kde vystúpili deti z materskej školy, základnej školy a mažoretky. Priestor na vystúpenie v dome kultúry dostala aj spevácka skupina Prameň z našej obce. Nasledovala večera a potom sme sa formou sprievodu presunuli k miestnemu pamätníku padlých, kde boli položené vence aj predstaviteľmi našej obce a ZO SZPB, a pri ktorom starosta obce Libina oficiálne slávnostným príhovorom otvoril májové oslavy. Priestor na príhovory dostali aj ďalší hostia, za našu obec príhovor predniesla starostka obce. Po skončení oficiálnej časti osláv sme sa presunuli na miestne ihrisko s mnohými atrakciami, kde bola zapálená  vatra, v týchto priestoroch sme mali možnosť vidieť aj ohňovú šou, vyvrcholením osláv bol veľkolepý ohňostroj.

     S vrcholnými predstaviteľmi obce Libina - s pánom starostom a jeho zástupkyňou - sme mali možnosť oficiálne sa rozlúčiť 8. mája 2018 pri raňajkách, ktoré s nami absolvovali. Tu bol priestor aj na poďakovanie sa za pozvanie, za zorganizovanie programu, ako aj mimoriadnu srdečnosť ľudí, ktorých sme stretli a ktorých sme počas tejto návštevy mali možnosť spoznať.

     Oficiálne poďakovanie za pozvanie starostka obce zaslala predstaviteľom obce Libina aj emailom.

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Žijeme hokejom, 5. 5. 2018

i_5074971.jpg

     Majstrovstvá sveta v hokeji aj tento rok zaplavili našu obec nadšením z hokeja a športu. Toto nadšenie bolo, ako aj po minulé roky, pretavené do skvelého podujatia Žijeme hokejom. Opäť sa partia dobrovoľníkov rozhodla, že zorganizuje, s pomocou obce, podujatie pre deti aj dospelých plné športu a zábavy a oživí tak hokejovú atmosféru aj v Dolných Vesteniciach. Tento rok však podujatie nieslo ešte ďalší obrovský význam – význam pomoci. Organizátori v spolupráci s manželmi Obešvovcami sa dohodli, že výťažok získaný z podujatia, sa použije ako príspevok k realizácii neurorehabilitačného pobytu pre syna manželov Obešvovcov Marečka. A skutočne bolo krásne sledovať, koľko ľudí sa vie spojiť pre dobrú vec a poskytnúť pomoc.

     Podujatie začalo v sobotu, 5. mája, už o 10. hodine dopoludnia, a to športovými i nešportovými súťažami pre deti, ktoré boli priebežne vyhodnocované a všetci súťažiaci, ktorí sa postavili na stupienok víťazov, boli odmenení. Počas tohto programu si mohli všetci tí, ktorí nesúťažili, posedieť a občerstviť sa gulášom či nápojmi a aj sladkou čokoládou z čokoládovej fontány s ovocím. Takisto si mohli deti zaskákať na nafukovacom hrade, dať si nakresliť trblietavé tetovanie, či nejaký zábavný motív na tvár a aj si tváričku trochu zalepiť cukrovou vatou.

     Medzitým si každý, kto mal záujem, mohol kúpiť tombolové lístky a čakať, či sa na neho usmeje šťastie pri žrebovaní. Mnohí tak aj urobili a získali množstvo zaujímavých cien. Dôležitý však bol výťažok z tejto tomboly, a preto organizátori a zúčastnení mohli prispieť sumou až 1000 € k cieľu, teda Marečkovmu pobytu. Okrem darčekového šeku na spomínaných 1000 €, odovzdaným hlavnými organizátormi podujatia Martinom Ferencom a Martinom Polackým, bol Markovým rodičom odovzdaný aj príspevok od rehabilitačného centra Adeli Piešťany vo výške 300 €, v ktorom bude Mareček absolvovať pobyt a rovnako odovzdala pani starostka ďalší šek od individuálnych anonymných darcov, ktorí dokopy venovali 750 €.

    Záver podujatia ešte patril partii nadšencov - hokejbalistov. Tí  odohrali exhibičný hokejbalový zápas. Zapojiť sa do neho mohli aj deti či ostatní dospelí, ktorí mali chuť trochu si zašportovať a zapotiť sa.

     Celé podujatie nieslo krásny náboj spolupatričnosti a radosti z pomoci a sme veľmi radi, že vďaka množstvu sponzorov, ktorí venovali ceny do tomboly, či prispeli finančnými darmi a aj vďaka vám všetkým, ktorí ste si kúpili tombolu, sme mohli prispieť realizácii pobytu Marečka a jeho rodičov v rehabilitačnom centre Adeli. Všetkým vám patrí obrovská vďaka a uznanie!

 

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť TU.

 


 

Stavanie májov, 30. 4. 2018

DSC_0564.JPG

     Popoludnie 30. 4. patrilo v našej obci  tradične Stavaniu májov. Zišli sme sa na námestí A. Hlinku a po privítaní I. Reiselovou  sa začal tanečno - spevácky program. Najprv vystúpili  dievčatá  z tanečnej školy Ars Akademy. Mladšie žiačky mali pripravenú choreografiu s názvom Prekvapenie. S peknými kostýmami  a skvelým tancom boli naozaj doslovným prekvapením, ako sa z vystúpenia na vystúpenie zdokonaľujú. Po nich vystúpili dievčence s názvom Ja som Barbie a naše najskúsenejšie tanečnice s názvom Následníci. Ich choreografie  boli vskutku originálne, moderné a za svoje skvelé tance si právom vyslúžili všetky skupiny veľký potlesk. Ich pani učiteľka Doris Ziaťková, ktorá si riadi choreografie, môže byť právom hrdá na svoje zverenkyne. Nasledovali žiačky ZŠ so zmesou troch slovenských ľudových piesní. Po ich naozaj peknom a precíznom speve vystúpili s piesňami aj dievčatá z umeleckej školy Ars Akademy. Mali pripravené piesne s p. uč. J. Bošanskou a na keyboarde ich sprevádzala p. A. Renčíková.

     Po tomto peknom závere programu sme postavili bohato zdobený máj  a pobrali sa v sprievode k druhému stanovišťu na sídlisku. Po ceste sme mali krátku prestávku na oddychovej zóne pod Jednotou, kde nám pani starostka Ing. K. Šimorová spolu s TÚ pripravila prekvapenie pre všetkých zaľúbených. Oddychovú zónu už zdobí kovové Srdce lásky, na ktoré si môžu zaľúbené páry zamknúť svoj zámok lásky  a šťastia. Aj pani starostka symbolicky zamkla svoj zámok a venovala ho obci a svojmu manželovi.

     Na sídlisku sa naši vystupujúci predviedli po druhýkrát a zaslúžili si naozaj veľký potlesk. Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim a p. učiteľkám, ale aj p. starostke a jej zamestnancom, ktorí odviedli kus práce s prípravou májov aj Srdca lásky a všetkým občanom, rodičom a priateľom, ktorí sa zapojili do prvomájového sprievodu.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslavy oslobodenia obce, 4. 4. 2018

DSCN3889.JPG

     Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme si pripomenuli dôležitý medzník v histórii našej obce, a to jej oslobodenie a ukončenie II. svetovej vojny. Stalo sa tak 4. apríla 1945 a v stredu 4. apríla 2018 sme si pripomenuli už 73. výročie tejto udalosti. Tento rok možno v trochu netradičnom čase obeda, keďže cieľom tohtoročných osláv bolo, okrem pripomenutia si spomínanej udalosti, aj jej priblíženie nasledujúcej generácii – žiakom základnej školy. Preto sa osláv zúčastnili aj žiaci druhého stupňa ZŠ so svojimi triednymi učiteľmi a rovnako ako prítomní občania, aj oni položili symbolickú červenú ružu k pamätníku padlých na ul. M. R. Štefánika.

     Po zaznení úvodnej štátnej hymny sprevádzala prítomných touto krátkou slávnosťou RNDr. Irena Reiselová. Pri mikrofóne ju postupne striedali dve skupiny žiakov ZŠ s kultúrnym programom, rovnako ako aj starostka obce Dolné Vestnice Ing. Kvetoslava Šimorová s príhovorom a záverečnou bodkou kultúrneho programu boli piesne v podaní speváckej skupiny Prameň.

     Ďalej už nasledoval samotný akt kladenia vencov, ktorí vykonali postupne starostka obce so zástupkyňou starostky, zástupcovia základnej školy a zástupcovia spoločenských organizácií v obci. Po nich mali možnosť položiť symbolickú červenú ružu k pamätníku aj ostatní prítomní občania a žiaci ZŠ.

     Na záver ešte zástupcovia obce a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence aj na hrob troch vojakov, ktorí sú pochovaní na dolnovestenickom cintroríne.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

HARKA CUP FIFA 2018, 31. 3. 2018

29570902_10212414555820682_645271765955543349_n.jpg

     6. ročník som začal organizovať asi tri mesiace pred začiatkom. Ako vždy to začína termínom a oslovením sponzorov (čo sú priestory, občerstvenie a ceny). Vytvorím si nejakú predstavu a potom nasleduje samotný výber hráčov, čo je asi najťažšia vec turnaja z dôvodu, že je skrátka nemožné vyhovieť všetkým a skĺbiť jeden termín. S hráčmi komunikujem prevažne cez sociálne siete.

     Turnaja sa zúčastnilo 28 hráčov – 4 skupiny po 7 tímov. Hralo sa dvojkolovo, takže každý odohral v skupine 12 zápasov. Do vyraďovacej časti postúpili z každej skupiny prvé 4 tímy. Ostatné tri na turnaji skončili. Klasická vyraďovačka sa tiež hrala doma – vonku. Tu už išlo do tuhého, takže turnaj gradoval a naberal na obrátkach. Na úplný záver nás čakalo finále, ktoré stálo za to. Ja ako organizátor môžem povedať, že to bolo najlepšie finále zo všetkých doterajších ročníkov. Celý zápas bol ako na hojdačke a ťažko vyzdvihnúť lepšieho. Museli rozhodnúť až penalty, kde bol šťastnejší Tomáš. V sobotu si opäť prišli zahrať a zasúťažiť hráči z rôznych kútov Slovenska, napr. Dolné Vestenice, Nitrianske Sučany, Nitrica, Bánovce n. Bebr., Partizánske, Prievidza, Lučenec, Liptov, Bratislava. AJ kvôli takejto účasti sa zaväzujem a každý rok chcem turnaj vylepšiť. Pri takomto formáte som musel využiť doteraz najväčší počet elektroniky a to až 80 herných stanovíšť. Hrať sa začalo 8,30 a finále vrcholilo o 18,00 hodine.

     Touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným, zainteresovaným a každému, kto nejako priložil ruku k dielu. Osobitne ďakujem: obci Dolné Vestenice – obecný úrad, Báječná firma Dolné Vestenice, Gazdovská reštaurácia Dolné Vestenice.

     Umiestnenie: 1. miesto: Tomáš Makovický, 2. miesto: Matej Bako, 3. miesto: Erik Mihálik.

(Michal Šúň)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Veľkonočné tvorivé dielne, 23. 3. 2018

DSCN3832.JPG

     Jarné obdobie prináša so sebou aj svieže veľkonočné sviatky. Príroda sa začína prebúdzať k novému životu a prináša veľa farby a krásy. Tento pocit farebnosti a krásy si mohli vychutnať v piatok 23. marca všetci tí, ktorí sa prišli pozrieť na Veľkonočné tvorivé dielne. Zorganizovala ich obec a komisia pre kultúru a vzdelávanie v eRko klubovni na sídlisku. Deti aj dospelí mali možnosť vyrobiť si veľkonočné ozdoby z rôznych, možno aj netradičných, materiálov na 7 stanovištiach. A tak vznikali krásne pestré veľkonočné venčeky pod vedením RNDr. Irenky Reiselovej, vajíčka oblepované farebnými cestovinami s Jankou Vreckovou, polystyrénové vajíčka zdobené stužkami technikou patchwork, ktoré prišla ukázať pani Lýdia Reiselová. Za asistencie pani Katky Juríkovej oblepovali deti krehké vajíčka technikou dekupáž, čo je lepenie kúskov farebného papiera, a tiež sa pokúšali o zaujímavé trblietavé vajíčka. Ďalšie stanovište patrilo pani Marte Magdinovej a jej ukážke tvorby milých kuriatok z chemlónového vlákna. PaedDr. Martuška Magdinová sa zase venovala tvorbe ozdobných zápichov zo zaujímavého materiálu a napokon Mgr. Veronika Bugajová pripravila výrobu ozdôb z farebného papiera, kde deti vyrábali papierové kvety, vajíčka a krabičky na drobné sladkosti. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí, malo náboj príjemnej jarnej tvorivej atmosféry a dobrej nálady. Na záver pani starostka odmenila všetky snaživé deti sladkým prekvapením a rovnako sa dostalo krásnej a sladkej odmeny aj všetkým tým, ktorí tvorivé dielne pripravili. Pani starostka všetkým poďakovala za účasť a prípravu a popriala krásne veľkonočné sviatky plné pohody.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Koncert k MDŽ - kapela Black Band, 11. 3. 2018

DSC_0057.JPG

     Už od roku 1917 sa 8. marec oslavuje na celom svete ako Medzinárodný deň žien. Stalo sa milým zvykom aj v Dolných Vesteniciach v tento deň venovať o trochu viac pozornosti ženám. Vo štvrtok preto pracovníčky obecného úradu potešili obyvateľky obce vo veku nad 80 rokov jarným kvietkom a pozdravom, ktoré im doručili domov.

     Ostatným ženám bol venovaný darček v podobe koncertu kapely Black Band, ktorý sa konal v nedeľu 11. marca v Dome kultúry Dolné Vestenice. Pri vstupe do kultúrneho domu dostala každá dáma malú sladkú pozornosť. Takmer plná sála kultúrneho domu sa veľmi dobre bavila pri piesňach a vtipnom hovorenom slove. Kapela Black Band bola istotne príjemným darčekom k sviatku pre všetky zúčastnené ženy a príjemne strávené popoludnie mali istotne aj všetci páni, ktorí si tiež prišli vypočuť koncert v spoločnosti svojich dám.20180314_130721.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.

 

 


 

Pochovávanie basy, 10. 2. 2018

DSC_0082.JPG

     Sobota 10. marca  patrila  zábave, promenáde masiek a rozlúčke s basou. V popoludňajších hodinách sa schádzali občania v Dome kultúry, prezliekli sa do originálnych a vtipných masiek  a prestrojení.  V  sprievode hudby v podaní J. Kirschbauma  a M. Cvopu  sme sa vybrali po  basu do  pohostinstva Trokadero, kde si naša drahá basa užívala posledné chvíle pred pochovaním. Sprievod bol naozaj početný, počnúc  pánom farárom, miništrantmi, plačkami, gazdom a gazdinou, postupne sa pripájali prestrojené masky, p. starostka s manželom  a občania. O bezpečnosť a usmerňovanie dopravy sa postaral Agent 007,5. V Trokadere gazda všetkých  privítal tradičným fašiangovým  vinšom a pozval občanov na večerný program do Domu kultúry, zatancovali sme si, zaspievali sme si na nôtu gitár, pripili na  zdravie  našej basy a smútočný pochod s našou drahou basou sa vybral späť na miesto poslednej rozlúčky, do Domu kultúry.

     Tu nás už čakala vyzdobená a pripravená sála, s ktorou pomohli technický úsek OcÚ a  kultúrna komisia. Veľký kus práce odviedol OcÚ na čele s p. starostkou Ing. Kvetoslavou Šimorovou, ktorá sa postarala  o bezproblémové technické a finančné zabezpečenie akcie. Postupne sa sála napĺňala ľuďmi, občerstvili sme sa šiškami, ktoré napiekli šikovné pani kuchárky zo ZŠ, omasteným chlebíkom s cibuľou a účinkujúci aj kapustnicou.  Pohostenie a bufet s nápojmi boli pod palcom Pohostinstva u Blanky.

     O 21. hodine sa začala oficiálna rozlúčka s basou. Tradične, ako aj po iné roky, skvelý herecký výkon podali  p. farár (Peter Hranai), organista (Jozef Ďurica), ale aj všetky masky a hostia, ktorí prišli pozdraviť našu drahú basu . Pri obrade asistovali aj miništranti a plačky v podaní ženičiek zo speváckej skupiny Prameň.  Scenárista a režisér v jednej osobe, Ivan Olejka, zapojil do sprievodu  veľký počet masiek, na radosť prítomných v sále, lebo bolo čo obdivovať . Moderátorka (Irena Reiselová) postupne na javisku vítala a uviedla prichádzajúcich kondolujúcich  hostí. Medzi prvými pricestovali  p. podnikateľ Si čun čan a francúzsky kráľ Ľudovít 3,14 alebo Pí a agent jej kráľovského britského veličenstva 007,5.  Ďalšia delegácia prišla až z ďalekého východu, z Ruska. Vtipné a originálne postavy z kultovej ruskej rozprávky Mrázik - Ivan, Nástenka, Marfa a baba Jaga vyvolali v sále smiech a výbornú náladu. Z opačnej -  západnej pologule - merali ďalekú cestu cez oceán hostia z Ameriky - hrdina nemého filmu Charlie Chaplin a hrdinovia vinetuoviek - Vinetou, Rybana a Oldo Šetrný. Čerešničkou na torte boli poslední hostia, skupina KISS, ktorí prišli zahrať ich najznámejšiu a najhranejšiu pieseň Bol som vyrobený pre teba. Štyria členovia skupiny boli na nerozoznanie od skutočných hudobníkov a na pódiu to riadne rozbalili so všetkým, čo k rockovému vystúpeniu patrí - cez hudbu, gitary, prestrojenie, dymové efekty až po dokonalé svetelné efekty. Skupina KISS mala veľký úspech, o čom svedčí veľká rada fanúšikov, ktorí chceli foto na pamiatku  so svetoznámou rokovou skupinou. O hudobný doprovod sa počas smútočného pochodu postaral p. Viliam Bako, ktorý potom odovzdal štafetu skupine VENIKA z Nitrice. Po rozlúčke s našou basou sa začala tanečná zábava, ktorú si spočiatku užili aj deti a mládež. Skupina VENIKA hrala výborné tanečné známe piesne, ktoré  roztancovali vari každého. Zábava bola skvelá a okolo pol tretej ráno sa s nami  skupina rozlúčila ešte posledným tanečným kolom. Zábavy sme si užili veru dosť a prichádza pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa akokoľvek podieľali na zdarnom priebehu  akcie, a bolo ich veru dosť. O rok sa snáď  stretneme opäť, s inými maskami a ešte väčším sprievodom ľudí ochotných urobiť zábavu aj pre druhých  a veselou náladou.

(RNDr. I. Reiselová)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Fašiangová súťaž vo varení kapustnice, 10. 2. 2018

DSC_0016.JPG

     V sobotu, 10. 2. 2018, v dopoludňajších hodinách bolo možné cítiť vôňu kapustnice nielen pri dome kultúry, ale aj v blízkom okolí. V poradí už 4. ročník Súťaže vo varení kapustnice sa konal práve na ploche pred domom kultúry. O tom, že to bude opäť vydarená akcia, svedčilo nadšenie, nástup a prístup dvojčlenných  súťažných družstiev. Akcia bola hlavne o zábave, aj keď vyvrcholením a uzatvorením podujatia bolo vyhlásenie výsledkov súťaže.

 

    Aký bol verdikt poroty? Aké bolo poradie súťažných družstiev:

1. miesto: Jaroslav Kováč, Blanka Tomová

2. miesto: Marek Suchánek, Eliška Suchánková

3. miesto: Marián Drgo, Jozef Ďurica

4. miesto: Jozef Lysý, Soňa Prekopová

Vecnými cenami boli odmenení všetci súťažiaci.

 

     Ako povedala starostka obce, víťazmi sa stali všetci, nielen súťažiaci, ale aj priatelia a rodinní príslušníci, ktorí prišli svojich blízkych a známych podporiť, ale aj všetci tí, ktorí sa prišli na súťaž pozrieť a svojou prítomnosťou podporili kuchárskeho ducha všetkých tých, ktorí neváhali a prihlásili sa do súťaže.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné uvítanie detí do života, 3. 2. 2018

DSCN3798.JPG

     V tomto roku po prvýkrát sme privítali najmladších občanov našej obce na slávnostnom uvítaní do života. V sobotu 3. februára 2018 odzneli v obradnej sále OcÚ mená týchto nových malých Dolnovesteničancov:

Agáta Cagáňová

Lucia Danek

Jakub Danek

Filip Štrbák

Maxim Ledaj

Všetkým prajeme krásnu a bezstarostnú cestu životom, veľa zdravia a aby svojim rodičom robili vždy len radosť:-)

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka