Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správy z podujatí

Jeseň je dar, 20. 10. 2017

PA200336.JPG

     V poradí už 19. ročník regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít pod názvom "Jeseň je dar", kde sa predstavujú seniorské spevácke skupiny, kluby dôchodcov, denné centrá seniorov a základné organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku z okresu Prievidza so svojim programom, sa konal v dňoch 20. - 21. 10. 2017 v Dome kultúry v Zemianskych Kostoľanoch.

     Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku a bolo realizované  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

     V programe vystúpilo 32 súborov. Obec Dolné Vestenice zastupovala spevácka skupina Prameň, ktorá pôsobí pri ZO SZZP. Členovia skupiny Prameň svojim pásmom "Spomienka na evergreeny", ktoré bolo, ako je to pre toto spevácke zoskupenie typické, slovom a piesňami ladené  tematicky a podané na vysokej úrovni, dôstojne reprezentovali našu obec.

     Spevácku skupinu prišla osobnou účasťou podporiť aj starostka obce s manželom.

     Všetkým tým, ktorí reprezentovali na tejto nádhernej akcii obec Dolné Vestenice - či už v pozícii spevákov alebo divákov - starostka obce aj touto cestou ďakuje.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Návšteva ministra hospodárstva SR a predsedu TSK, 25. 10. 2017

DSCN3489.jpg

     V stredu 25. 10. 2017 navštívil Dolné Vestenice minister hospodárstva SR Ing. Peter Žiga, PhD. spoločne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancom NR SR Ing. Jaroslavom Baškom. Cieľom pracovného stretnutia bolo načrtnutie aktuálnej dopravnej situácie v obci a jej riešenie v súvislosti s existenciou troch priemyselných podnikov v obci. Možným riešením by bolo vybudovanie cestného privádzača do priemyselnej zóny.

     Úvodom stretnutia privítala návštevu v Obradnej sieni OcÚ Dolné Vestenice starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová spoločne s matrikárkou obce pani Helenou Čaprnkovou. Následne v zasadačke prebehla diskusia, ktorej sa okrem pána ministra, pána predsedu TSK a starostky obce zúčastnili aj prednosta Okresného úradu Trenčín JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi Ing. Radko Gavliak, vedúci odboru dopravy TSK JUDr. Jaroslav Pleva, zástupcovia spoločností Saargummi Slovakia, s. r. o., ContiTech VC, s. r. o. a Vegum, a. s., riaditeľ ZŠ s MŠ Dolné Vestenice, traja poslanci obecného zastupiteľstva obce, zástupcovia občanov a médií.

     Po pracovnej diskusii v priestoroch obecného úradu sa návšteva presunula do spoločnosti ContiTech VC, s. r. o.

 

Viac fotografií si môžete pozrieť TU.


 

Udelenie zlatej ceny starostu obce p. Zdene-Marte Matejíčkovej, 21. 10. 2017

DSC_0768_postcard.jpg

     V sobotu 21. októbra 2017 v rámci podujatia Stretnutie jubilantov odovzdala starostka obce Dolné Vestenice Ing. Kvetoslava Šimorová najvyššie ocenenie Zlatú cenu starostu obce Dolné Vestenice.

     Štatút obce umožňuje starostovi obce udeliť zlatú, striebornú alebo bronzovú cenu človeku, ktorý sa mimoriadne zaslúži o rozvoj a zveľaďovanie obce a šírenie jej dobrého mena. Zlatá, strieborná a bronzová cena starostu obce má podobu plakety s motívmi typickými pre obec Dolné Vestenice. Preto sa v jej vyobrazení nachádza dolnovestenický kostol - kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie s krížom pred kaplnkou, pomník padlým vojakom, dom ľudových tradícií, budova obecného úradu, erb obce, vyobrazenie čvíkot, čerešní, poniklecu, čuhliarskeho voza a tiež grafické znázornenie známej poštovej cesty vedúcej cez Dolné Vestenice z Viedne do Sedmohradska, ako aj pripomienka prvého písomného záznamu o obci s dobovým pomenovaním obce.

     Najvyššia – zlatá cena – bola v spomínanú sobotu udelená pani Zdene-Marte Matejíčkovej, ktorá bola dlhoročnou kronikárkou obce Dolné Vestencie, zapisovateľkou tradícií obce a jej záujem o dianie v obci trvá až dodnes. Pani Matejíčková prebrala písanie obecnej kroniky v roku 1967 a zotrvala na pozícii kronikárky obce s malou prestávkou až do roku 2010.

     Cena bola odovzdaná starostkou obce a matrikárkou doma u pani Matejíčkovej,  nakoľko jej zdravotný stav nedovoľoval zúčastniť sa udelenia ceny osobne.

 

Viac fotografií nájdete TU.

 

 


 

Stretnutie jubilantov, 21. 10. 2017

DSC_0683.JPG

     Jeseň je premenlivým obdobím. Jeden deň nás zavalí slnečným svetlom a na druhý už nesie obloha ťažké mračná. Možno aj práve preto je jesenný mesiac október mesiacom úcty k starším – našim starým rodičom, babkám, dedkom, ktorí už majú právo bilancovať svoj život. A ten je práve taký, ako tá spomínaná jeseň – raz slnečný a inokedy smutný a zamračený. Vzdať úctu a pogratulovať občanom, ktorí dosiahli seniorsky vek a v tomto roku sa dožívajú životných jubileí 65 a viac rokov, sa obec rozhodla v sobotu 21. septembra 2017 v priestoroch jedálne Základnej školy v Dolných Vesteniciach.

     Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených dostali slovo najmenší gratulanti, a to deti z materskej školy pod vedením svojich pani učiteliek, ktoré sa predstavili, ako vždy, perfektným programom na ľudovú nôtu. Mnohým starkým istotne vypadla aj slza šťastia pri pohľade na svoje vnúčatká či pravnúčatká. Škôlkarov striedali členovia speváckej skupiny Prameň s pripraveným príjemným a  dynamickým programom, pri ktorom si mnohí zúčastnení aj zaspievali a pobavili sa.

     Zvláštnosťou tohtoročného stretnutia jubilantov bolo slávnostné uvedenie do života knihy Postoj a obzri sa dozadu... . Autorkou tohto milého dielka o histórii a zvykoch obce Dolné Vestenice je dlhoročná kronikárka obce pani Zdena-Marta Matejíčková. V úvode obradu vysvetlila starostka obce, čo viedlo k vydaniu tejto publikácie a vyzdvihla hodnotu síce rozsahom útleho, ale hodnotou veľkého diela. Po krátkom čítaní z knihy už nasledoval samotný aktu uvedenia do života a to tým, čo je pre Dolné Vestenice typické – posypaním sušeným ovocím – jablkami. Tejto milej úlohy sa ujali starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová a matrikárka Helena Čaprnková, keďže autorka knihy sa, žiaľ, zo zdravotných dôvodov ospravedlnila z účasti. Túto knihu si mohli hneď začerstva pozrieť aj všetci jubilanti, keďže ju všetci dostali ako súčasť pozornosti k jubileu. Nasledovala samotná gratulácia jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožívajú 65, 70, 75, 80, nad 80, 90 a nad 90 rokov. Každému z nich osobne zagratulovala pani starostka a odovzdala darček.

     Na záver oficiálnej časti stretnutia bola pripravená ešte jedna mimoriadna udalosť, a to udelenie Zlatej ceny starostu obce Dolné Vestenice, ktorú štatút obce starostovi  umožňuje udeliť človeku s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj a dobré meno obce. Laureátkou tejto ceny sa stala pani Zdena-Marta Matejíčková za dlhoročnú prácu na pozícii kronikárky obce a za mimoriadny prínos pre obec. Nakoľko sa však pani Matejíčková nemohla zúčastniť, cena jej bola odovzdaná ešte v ten istý deň u nej doma.

     Po oficiálnom programe pokračovalo stretnutie jubilantov skorou večerou a posedením v dobrej atmosfére pri občerstvení, prepletané spevom a príjemnými rozhovormi.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na stretnutie a rovnako všetkým, ktorí sa zaslúžili o bezproblémový priebeh celého podujatia.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Záhradkárska výstava, 29. - 30. 9. 2017

DSC_0282.JPG

     Dňa 29. 9. – 30. 9. 2017 výbor našej ZO zorganizoval výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala v  priestoroch kultúrneho domu. Na výstavu prijal pozvanie za OV SZZ  pán Vladimír Pavlík. So svojimi exponátmi sa  prišlo pochváliť 30 vystavovateľov.  Prídomových záhradkárov bolo 20 a zo záhradkárskej osady 10. Súťažili v kategóriách: OVOCIE ROKA, ZELENINA ROKA,  RARITA  ROKA. V kategórií JABLKO ROKA súťažilo 32 exponátov. V súťaži  VÍNO ROKA  bolo 8 vín a o  OVOCNÝ KOLÁČ súperilo 6 súťažiacich. Spestrením výstavy bola  ukážka pletenia z materiálu ,,pedig“, ktorú predviedla pani Oľga Zemanovičová. Svoje práce predstavili aj deti zo základnej školy s materskou školou. Dopestovanú úrodu   posvätil pán kaplán Mgr. Michal Šrank. Celkovo si prišlo pozrieť výstavu 286 návštevníkov medzi, ktorými boli aj obyvatelia partnerskej obce Libina. Výstavu pripravili  členovia základnej organizácie SZZ v spolupráci s Obcou Dolné Vestenice. Všetkým patrí naše poďakovanie.

     Ocenené boli aj najkrajšie záhradky a predzáhradky v roku 2017.

 

Naši sponzori:

Obec Dolné Vestenice, záhradkárske potreby - Vanesa Eduard Klain, Agro-hobby - Darina Hrnková, Zelovoc - Roman Vlnka, kvetinárstva - p. Šuhajdová, p. Zárubová, Svetluška, Lekáreň – Mgr. Viera Sobotová, záhradníctvo – Šujan, Autofit - Ladislav Reisel.

Jablko roka                                   

1.miesto: Ing. Aladár Mucha - idared               

2. miesto: Alojz Magdin  - jonagold                   

3. miesto: Anton Olejka - rubinola 

 

Ovocie roka

1. miesto: Ing. Aladár Mucha

2. miesto: Vladimír Pytel

3. miesto: Kirschbaum Peter

 

Zelenina roka

1. miesto: Elena Kytková

2. miesto: Marta Magdinová

3. miesto: Peter Záhumenský  

              

Rarita roka                                  

1. miesto: Ivana Mikulová  - melóny                        

2. miesto: Mária Pagáčová - špenát               

3. miesto: Marta Zvalová – zázvor                

 

Víno roka

1. miesto: Ján Chalmovský

2. miesto: Anton Iliaš

3. miesto: Miroslav Kytka

 

Ovocný koláč                                              

1. miesto: Božena Chalmovská                      

2. miesto: Margita Vrecková                                    

3. miesto: Jaroslava Šimková

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Návšteva z partnerskej obce Libina, CZ, 30. 9. 2017

DSCN3141.jpg

     Dňa 30. septembra 2017 navštívilo našu obec na základe pozvania starostky našej obce 7 zástupcov z partnerskej obce Libina, okres Šumperk, Česká republika. Išlo o menšie, ale svojou dôležitosťou významné stretnutie, ktoré symbolizovalo záujem dvoch obcí nadviazať na družobné vzťahy z minulosti a tieto ďalej pretaviť do aktívnych partnerských vzťahov súčasného a budúceho obdobia.

     Predstavitelia oboch obcí ešte 17. 8. 1973 uzatvorili Dohodu o zásadách družobnej spolupráce medzi obcami Libina, okres Šumperk a Dolné Vestenice, okres Prievidza. O ďalšej pokračujúcej spolupráci svedčí tiež podpísaná Dohoda o zásadách družobnej spolupráce medzi obcami na obdobie rokov 1983 - 1985, ktorú predstavitelia obcí podpísali 27. 8. 1983. V snahe obnoviť spoluprácu medzi obcami došlo v tomto roku k stretnutiu starostov našich obcí v mesiaci máj 2017 v meste Šumperk, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s návštevou zástupcov prievidzského okresu a na základe pozvania mesta Šumperk.

     Samotná návšteva partnerskej obce Libina začala príchodom na obecný úrad, kde zástupcov obce Libina slávnostne privítala starostka obce v obradnej miestnosti obecného úradu. Po úvodných slovách nasledoval zápis zástupcov partnerskej obce do Pamätnej knihy a následne bola starostami oboch obcí symbolicky podpísaná Partnerská dohoda o spolupráci medzi obcami Libina, Česká republika a Dolné Vestenice, Slovenská republika. Podpísaním dohody obce vyjadrili rovnaký záujem o vzájomnú spoluprácu, a tiež snahu o ďalšie prehĺbenie spolupráce, ktorej hlavným cieľom je zachovať a rozšíriť vzájomné priateľské vzťahy medzi miestnymi samosprávami a podpora a rozvoj kontaktov a aktivít vo všetkých oblastiach spolupráce.

     Mimoriadne dojímavé bolo stretnutie po rokoch tých, ktorí boli pri prvých kontaktoch oboch obcí. Vedeli by o tom rozprávať za našu obce p. Štefan Chynoracký a Ing. Ladislav Muroň z obce Libina. Pri ich srdečnom stretnutí sa mnohí z prítomných neubránili slzám.

     Po menšom občerstvení mali hostia možnosť vidieť našu dedinu. Obhliadka obce začala ukážkou domčeka, ktorý má byť dotvorený na dom ľudových tradícií. Nasledovala cesta do Milotiny a krátka zastávka na Záviničí, z ktorého bol nádherný pohľad na našu obec. Pokračovalo sa cestou k areálu materskej školy, následne základnej školy a menšie zastavenie spojené s vyhliadkou na obec sa uskutočnilo na ulici Kopanice. Pokračovalo sa krátkou obhliadkou záhradkárskej osady, ďalšou časťou bolo menšie zastavenie sa na novom cintoríne. Pokračovalo sa obhliadkou bytovej výstavby na ulici Krátka. Dlhšie zastavenie sa konalo na záhradkárskej výstave, kde mali naši hostia možnosť obdivovať exponáty našich záhradkárov a mali tiež možnosť zapojiť sa do hodnotenia exponátov. Príjemným oživením výstavy bolo, že zástupcovia obce Libina priniesli na výstavu nádherné jabĺčka z obce Libina, ktoré mali možnosť vidieť návštevníci výstavy. Obhliadka pokračovala popri mantinelovom ihrisku návštevou areálu ŠK Vegum. Po presune do areálu základnej školy nasledovalo spoločné sadenie stromu, ktorý bude pripomínať návštevu partnerskej obce. Väčšie spoločenské posedenie zástupcov obce Libina a zástupcov obce Dolné Vestenice, ktorého sa zúčastnili aj pracovníci obce, poslanci, zástupcovia školy a spoločenských organizácii, sa konalo v priestoroch školskej jedálne. Po úvodnom kultúrnom programe v podaní detí materskej školy, základnej školy a speváckej skupiny Prameň, nasledovali krátke príhovory starostov oboch obcí a  predstavenie zástupcov obcí, ktorí si v priebehu posedenia mohli vymieňať skúseností z jednotlivých oblastí života obcí. Zástupcovia obce Libina mali taktiež možnosť vidieť miestnu telocvičňu a priestory školy vrátane jej odborných učební. Príjemným osviežením posedenia boli kroniky, ktoré priniesli zástupcovia ZO SZOPK Čistý prameň.

     Z partnerskej obce Libina nás navštívili: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta obce, Simona Boudová,, partnerka p. starostu, Bc. Lada Cinegrová, miestostarostka obce, Aranka Jarošová, riaditeľka Materskej školy Libina, Eliška Grmelová, učiteľka Materskej školy Libina, Ing. Ladislav Muroň, dôchodca - jeden zo zakladateľov družby, Jiří Hnilička, dôchodca - pravidelný účastník družobných návštev v 80-tych rokoch.

     Ako povedala starostka obce, teší nás, že život aj v našej obci bude obohatený o ďalší možný rozmer jej rozvoja a že spoznávaním života a ľudí v partnerskej obci dokážeme získavať ďalšie inšpirácie na zlepšovanie podmienok a ďalší rozvoj obce. Záleží len na nás, ako dokážeme to, čo je napísané v partnerskej dohode, preniesť do bežného života oboch našich obcí.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Súťaž vo varení gulášu a Cesta rozprávkovým lesom, 23. 9. 2017

DSCN2999.jpg

     Prvé jesenné dni sa v Dolných Vesteniciach už tradične spájajú s gulášovým bojom tých najlepších dolnovestenických kuchárov. Inak tomu nebolo ani v sobotu 23. septembra 2017, kedy sa stretlo 24 skvelých kuchárov v 8 tímoch, aby rozvoňali dedinu tými najlepšími receptami na guláš. Počasie sa síce snažilo silným dažďom povedať, že na guláš chuť nemá, ale tí, ktorí sa napriek tomu odhodlali prísť pred dom kultúry, mali istotne iný názor.

     Od 11. hodiny sa už začal kuchársky boj a každé družstvo pristupovalo k dobrote v kotlíku absolútne zodpovedne. Napriek šľahajúcim dažďovým kvapkám všetkých súťažiacich neopúšťala dobrá nálada a robota išla pekne od ruky.

     Tí, ktorí sa rozhodli najesť bez práce, si mohli kúpiť už obcou pripravený guláš v dome kultúry a občerstviť sa tekutým „pokrmom“ v stánku pána Kováča.

     Od 13. hodiny bola pre deti sprístupnená aj Cesta rozprávkovým lesom a to, kvôli nepriazni počasia, v priestoroch sály kultúrneho domu. Deti sa mohli prejsť dôkladne pripravenými stanovišťami a zažiť kúzlo rozprávky na vlastnej koži. Za toto ich čakala na konci cesty sladká odmena. Tiež mali možnosť kúpiť si lístky detskej tomboly, ktorá ponúkala milé ceny pre ich potešenie.

     Medzitým však už finišovala príprava gulášu v ôsmych kotlíkoch a schyľovalo sa k vyhodnoteniu toho najlepšieho tohtoročného.

     Čestné miesto v porote získal aj hosť JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., ktorý prišiel svojou účasťou podporiť kuchárov. Po rozhovore s pani starostkou a navštívení všetkých súťažných stánkov sa chopil spolu s pani Suchánkovou, Vreckovou a Valkovičovou lyžičiek a začala ochutnávka navarených gulášov. Porotcovia dostali misky označené písmenami, a tak nevedeli, guláš ktorého družstva práve ochutnávajú. Ich chute určili poradie prvých troch družstiev:

1. miesto: p. Vladimír Pytel, p. Helena Fecková, p. Eva Habalová

2. miesto: p. Ivana Mikulová, p. Milan Raučina, p. Miloš Gogola

3. miesto: p. Martin Vaňo, p. Ladislav Caňo, p. Michal Caňo

     Každý člen víťazného družstva na 1., 2. a 3. mieste získal z rúk pani starostky medailu, diplom, fľašu alkoholu a pamätnú magnetku. Ostatní súťažiaci dostali pamätnú magnetku a fľašu vínka na zohriatie.

     Čerešničkou na pomyselnej torte tohto dňa bol skvelý koncert kapely KaTea, ktorí to „rozbalili“ aj v mokrých podmienkach a neodfúklo im ani úsmev z tváre ani skvelé melódie z nástrojov.

     Úplný záver dňa už patril iba vyžrebovaniu šťastných tombolových lístkov, z ktorých mali obrovskú radosť deti, keďže za každým výherným lístkom sa skrývala nejaká skvelá cena, ktorá určite urobila radosť.

     Teší nás, že napriek počasiu, ktoré možno mnohých odradilo zúčastniť sa tejto perfektnej akcie, zostal úsmev na tvári a dobrá nálada tým, ktorí prišli.

     Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom za hladký priebeh podujatia, a to pracovníkom technického úseku OcÚ, pani starostke, pracovníčkam OcÚ, členom komisie pre kultúru a vzdelávanie, eRkárom a všetkým tým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Koncert Miro Jaroš, 10. 9. 2017

i_4670587.jpg

     Ak vám niečo hovoria piesne Šteniatko, Čisté rúčky, Moje telo či Do školy sa teším, tak ste istotne nechýbali  10. septembra 2017 na skvelom koncerte Mira Jaroša v Dome kultúry v Dolných Vesteniciach. Hoci sála kultúrneho domu takmer praskala vo švíkoch, každému sa ušlo miesto na sedenie a mladším dokonca aj na tancovanie. A teda pri Mirových piesňach tancovali nielen tí malí, ale aj starších - sediacich - pošklbkávalo do tanca. Miro Jaroš a rovnako všetky prítomné deti s neuveriteľnou energiou vydržali hodinu spievať a tancovať pri všetkých Mirových súčasných detských hitovkách. Ba čo viac - naše deti poznali slová snáď všetkých týchto hitov a dokonca aj mnohí rodičia sa výborne chytali - doma totiž určite poctivo pri svojich detičkách trénujú texty do odpadnutiaJ

     Po koncerte už čakal na Mira Jaroša veľký rad malých fanúšikov, ktorí sa s ním fotili, kupovali cédečká, dévedečká a nechávali si ich podpisovať. Miro ako správny profesionál neodmietol ani jedno foto, a tak ešte trvalo dosť dlhý čas, pokým z kultúrneho domu odišiel aj posledný malý fanúšik.

     Na záver sme už mohli len skonštatovať, že sa opäť raz čosi pekné podarilo, pretože vidieť tú obrovskú radosť a nadšenie v detských očiach, je to najlepšie ďakujem.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Dolnovestenický deň, 3. 9. 2017

dolnovestenicky_den_kolaz.jpg

     Dni obce sa stali už tradíciou v mnohých obciach na Slovensku. V Dolných Vesteniciach je rovnako niekoľkoročná tradícia organizovať celodenné podujatia pre občanov pri príležitosti sviatku Dňa ústavy. Tento rok sme si však dovolili po prvýkrát vyzdvihnúť práve našu obec a nazvať tento deň Dolnovestenickým dňom pri príležitosti Dňa ústavy.

     Hoci nás v nedeľu 3. septembra celé dopoludnie strašila obloha sivými oblakmi a priebežne polievala dažďom, rozhodli sme sa, že by bolo škoda len kvôli rozmaru počasia zrušiť naplánované podujatie a tak padlo rozhodnutie presunúť  podujatie z pôvodne plánovaných vonkajších priestorov do vnútra domu kultúry. Rozhodnutie sa ukázalo ako vôbec nie zlé, nakoľko vonkajšia teplota by nebola umožňovala posedieť si dlhšie a vychutnať si všetko to, čo bolo pripravené.

     A tak občania mali možnosť pozrieť si pripravený kultúrny program, ktorý bol zložený z hudby rôznych žánrov a štýlov. Ako prví dostali priestor na javisku vo Vesteniciach dobre známi manželia Silvia a Peter Klimentovci. Svojim spevom a hudbou rozospievali a roztlieskali divákov a otvorili Dolnovestenický deň vskutku veľkolepo. Na javisku ich neskôr nasledovali štyria muzikanti z rôznych častí Slovenska, ktorí tvoria kapelu Heligonica. Milovníci heligónky sa mohli dosýta napočúvať neskutočných tónov tohto nástroja a vychutnať si, samozrejme, aj spev piesní z rôznych regiónov. Po krátkej prestávke, v ktorej mohli zúčastnení ochutnať niečo z pripravenej skutočne bohatej tomboly, pokračoval kultúrny program vystúpením folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca - Brusno. Jej členovia ukázali, že si právom zaslúžia zaradenie medzi najlepšie ľudové zoskupenia hornej Nitry. Mnohí z divákov si spoločne s nimi zaspievali množstvo piesní a takmer každý istotne ich najznámejšiu pieseň Daj Boh šťastia. Záver programu patril žrebovaniu druhej časti tomboly, do ktorej venovali ceny miestni podnikatelia a obec, ale aj množstvo podnikateľov mimo obce.

     Okrem spomínaného kultúrneho programu čakalo na každého, kto sa rozhodol stráviť nedeľný deň v spoločnosti Dolnovesteničanov, skutočne bohaté občerstvenie a tiež niekoľko zaujímavostí pre radosť detí.

     Opäť raz sme aj týmto dňom dokázali, že keď sa chce, všetko ide a ani počasie nás nemôže odradiť od príjemne stráveného dňa v spoločnosti ľudí, zábavy a dobrej nálady.

     Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že Dolnovestenický deň prebehol v dobrej atmosfére, perfektnom zabezpečení a vo výbornej réžii.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslavy SNP, 26. - 29. 8. 2017

snp_kolaz.jpg

     Tento rok si pripomíname už 73. výročie Slovenského národného povstania. Aj v Dolných Vesteniciach vznikla pred mnohými rokmi tradícia pripomínať si túto udalosť každoročne. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď prebehli oslavy SNP v našej obci celkovo počas troch dní.

     V sobotu 26. augusta začali oslavy organizované obcou v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostnou schôdzou spomínanej organizácie a po nej aktom kladenia vencov k pamätníku na ul. M. R. Štefánika a na hrob padlých na cintoríne. Aktu kladenia vencov predchádzal príhovor starostky obce Ing. Kvetoslavy Šimorovej a kultúrny program v podaní domácej speváckej skupiny Prameň. Vence k pamätníku potom za zvuku hymnických piesní kládli predstavitelia obce, spoločenských organizácií, školy a občania mohli symbolicky položiť k pamätníku červenú ružu. V podvečerných hodinách sa na Záviničí rozhorela po príhovore predsedníčky ZO SZPB už tradičná vatra SNP a občania mali možnosť v príjemnej atmosfére si posedieť pri občerstvení, guláši a hudbe až do neskorých nočných hodín.

     V pondelok 28. augusta položili predstavitelia obce a ZO SZPB vence aj na pamätnom mieste v Hradištnici a uctili si padlých partizánov na mieste ich posledného boja.

     V utorok 29. augusta zorganizovala obec pri príležitosti osláv výročia SNP súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorej sa zúčastnili občania všetkých vekových kategórii. O putovný pohár starostu obce sa súťažilo tento rok v kategóriách deti, ženy a muži. Hoci strelecké výkony najmä v kategórii dospelých boli veľmi vyrovnané, predsa sme len spoznali víťazov, ktorí si prevzali ocenenia z rúk starostky obce:

Kategória muži:

1. miesto: Peter Glenda

2. miesto Pavel Šuhajda

3. miesto: Zdeněk Simaichl

Kategória ženy:

1. miesto: Petra Glendová

2. miesto: Dominika Vrecková

3. miesto: Nikola Nosková

Kategória deti - mládež:

1. miesto: Dominika Šuhajdová

2. miesto: Eduardo Vlha

3. miesto: Timea Šuhajdová

     Okrem možnosti zúčastniť sa súťaže v streľbe mohli deti spoznať aj mnoho zaujímavého v poľovníckom a rybárskom kútiku, ktorý viedol pán Vladimír Šoka a všetci mali možnosť posedieť si pri dobrom guláši a občerstvení.

     K zorganizovaniu osláv je potrebné každoročne veľké množstvo času a ochotných ľudí, ktorým týmto patrí veľká vďaka za to, že venovali svoj čas a námahu, aby ponúkli občanom možnosť stráviť voľný čas zaujímavo a v dobrej atmosfére.

 

Viac fotografií z podujatí nájdete TU.


 

Poďte s nami na ihrisko!, 20. 8. 2017

DSC_0408.JPG

     Nedeľa 20. august patrila tento rok v Dolných Vesteniciach športu a dobrej nálade. Pri príležitosti novozrekonštruovania klziskovej plochy na ihrisku na ul. Gumárenská zorganizovala obec zábavno - športové podujatie Poďte s nami na ihrisko! Od 15. hodiny sa z ihriska ozývala hudba v réžii pána Vilka Baku a všetko bolo pripravené na odštartovanie. Úvod patril vzácnemu hosťovi, ktorý navštívil obec práve pri príležitosti konania tohto podujatia – pani Zlate Dzurillovej – manželke známeho hokejového brankára Vlada Dzurillu. Nedožité 75. narodeniny pána Dzurillu, ktoré by bol oslávil 2. augusta a fakt, že pani Dzurillová má rodinné korene práve v Dolných Vesteniciach, rozhodli o pozvaní tohto milého hosťa. Úvod teda patril bezprostrednej spomienke pani Dzurillovej na detstvo strávené v Dolných Vesteniciach a vyjadrenie radosti z účasti na podujatí. Odpoveďou na to boli slová pani starostky Ing. Kvetoslavy Šimorovej, ktorá poďakovala hosťovi za prijatie pozvania, ponúkla pani Dzurillovej zúčastniť sa budúcoročného podujatia Žijeme hokejom a odovzdala jej spomienkové predmety obce Dolné Vestenice. Spoločne potom pani starostka, pani Dzurillová a pán Martin Ferenc prestrihli stuhu pri vstupe na novozrekonštruovanú plochu klziska a otvorili tak vynovenú plochu všetkých občanom Dolných Vesteníc. Klzisko dostalo okrem nového náteru oplotenia aj úplne nové mantinely a je teda dokonale pripravené na novú zimnú sezónu.

     Po príjemnom úvode dostali priestor všetci športoví nadšenci – od najmladších až po seniorov a mali možnosť súťažiť v pripravených disciplínach v tradičných i netradičných športoch. Pre deti bola pripravená loptová súťaž, skok do diaľky z miesta, strieľanie na hokejovú bránu či kreslenie na asfalt. Starší si mohli skúsiť hod granátom, kop na futbalovú bránu či hod obuvníckym kopytom do suda. Na záver všetkých súťaží prebehlo slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie medailí a malých darčekov pre všetkých víťazov.

     Deti, ktoré mali ešte chuť športovať, sa mohli zapojiť aj do zápasu v minihokeji, ktorí odohrali dve družstvá po štyroch hráčoch a jeho výsledkom bola remíza oboch tímov.

      Počas celého súťaženia bolo pre deti i dospelých pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečoval pán Jaroslav Kováč a deti mali možnosť zaskákať si tiež na nafukovacom hrade, kúpiť si cukrovú vatu či nafukovací balónik alebo si dať na tvár nakresliť svoj obľúbený motív.

      Hoci počasie pred začiatkom podujatia sľubovalo nepríjemnú daždivú spoločnosť, pri úvodných slovách akoby si to rozmyslelo a rozhodlo sa spríjemniť nedeľné popoludnie slnkom. Aj vďaka tomu nálada prítomných stúpla a atmosféra až do posledného športového súboja zostala vynikajúca.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.

 


 

Zuzana Smatanová si získala srdcia návštevníkov koncertu v Dolných Vesteniciach, 30. 7. 2017

DSC_0496.JPG

     Vystúpenie poprednej slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej bolo dňa 30. júla 2017 vyvrcholením hodov v Dolných Vesteniciach. Koncert, ktorý sa začal o 15,10 hodine, sa konal v miestnom dome kultúry. Úvodné slová patrili starostke obce, ktorá v mene svojom a všetkých návštevníkov podujatia privítala Zuzanu Smatanovú, jej štyroch hudobníkov a tých, ktorí zabezpečovali ozvučenie podujatia.

     Zuzana Smatanová s neskutočnou energiou zaspievala všetky hity zo svojho repertoáru. Predviedla sa aj ako vynikajúca hudobníčka, ktorá v priebehu vystúpenia hrala na rôznych hudobných nástrojoch. Svojím sprievodným slovom a refrénmi pesničiek strhla publikum. Niektorí  speváci z publika dokázali s ňou odspievať takmer všetky pesničky. Atmosféra bola vďaka profesionálnemu a zároveň bezprostredného vystúpeniu speváčky úžasná. Po menšom prídavku na konci  koncertu začala autogramiáda Zuzany Smatanovej. Takmer každý účastník podujatia odišiel s fotografiou speváčky, na ktorú napísala každému  venovanie. Naša popredná speváčka sa nebránila ani fotografovaniu. Každý, starší či mladší, si vychutnával možnosť dať sa odfotografovať s našou poprednou speváčkou.

 

     Zuzke Smatanovej zo srdca prajeme úspešnú spevácku kariéru.  

 

     A aký odkaz posiela manažér Zuzany Smatanovej účastníkom podujatia?

"Chcem sa poďakovať za milé publikum. Okrem tepla bolo všetko tip-top."

(Ing. K. Šimorová)

 

Viac fotografií z koncertu nájdete TU.


 

Podujatie pre deti, 15. 7. 2017

P7150096.JPG

     Dňa 15. júla 2017 sa konala nádherná akcia pre deti  na ihrisku ŠK Vegum. Akciu zorganizoval pán Kováč  a sponzorsky  akciu podporila aj obec. Prítomné deti mali možnosť nielen súťažiť, ale mohli vidieť aj vystúpenie kúzelníka, ktorý ich zaúčal do tajov mágie. Zaujímavé boli ukážky hasičov a polície. Tí smelší mohli pohladkať aj policajného psa. Vyvrcholením podujatia bola detská tombola. Celé podujatie spestrovalo  slovo moderátora a vystúpenie dvoch speváčok.

     Touto cestou ešte raz ďakujeme p. Kováčovi, ktorý takúto akciu vymyslel a zrealizoval pre deti. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí  pozornosťou  prispeli do tomboly.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Olympiáda seniorov v Partizánskom, 1. 7. 2017

P7010018.JPG

     1. júla 2017 sa v športovom areáli Základnej školy R. Jašíka na Obuvníckej ulici v Partizánskom konal pod záštitou primátora mesta doc. PaedDr. Jozefa Božíka, PhD., 12. ročník Športovej olympiády dôchodcov. O 8,00 hodine sa pohol slávnostný sprievod za zvukov dychovky ako aj účasti mažoretiek  a súťažiacich z námestia mesta Partizánske po uliciach mesta do areálu základnej školy. Po slávnostnom otvorení hier sa začalo športové zápolenie. Bolo úžasné dívať sa na ľudí pokročilejšieho veku, s akým súťažným duchom sa pustili do zápolenia v snahe obstáť v súťažných disciplínach čo najlepšie a popasovať sa o získanie medailových umiestnení. Za zmienku stojí skutočnosť, že najstarší účastník podujatia mal úctyhodných 87 rokov.

     Obec Dolné Vestenice reprezentovalo 12 súťažiacich, ktorí získali 4 medaily. Najúspešnejším súťažiacim bol p. Milan Reisel, ktorý získal 1. miesto, a tým aj zlatú medailu v hode granátom na cieľ - kategória muži a 3. miesto - bronzovú  medailu - v kope na bránku - kategória muži. Pán Jozef  Košťál  sa umiestnil na 1. mieste, čím získal zlatú medailu, v hode kopytom - kategória muži. Spomedzi žien bola najúspešnejšie p. Ľubica Illová, ktorá v kope na bránku - kategória ženy - obsadila pekné 2. miesto a v rámci vyhlásenia výsledkov jej bola udelená strieborná medaila.

     Medailistom aj touto cestou blahoželáme. Jednoznačne však možno povedať, že víťazmi sa v tento deň stali všetci, ktorí našli odvahu súťažiť.

     Súťažiacich ZO JDS našej obce  prišla na podujatie osobne podporiť aj starostka obce spolu s manželom. Po príchode do Dolných Vesteníc  bolo podujatie ukončené spoločným príjemným posedením v reštaurácii Trokadero, pričom každý súťažiaci dostal od starostky obce malú pozornosť ako poďakovanie za úspešnú reprezentáciu obce.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Opekačka pre deti, 30. 6. 2017

19911589_10209902890309382_254941159_o.jpg

     Nádherné neformálne podujatie sa konalo dňa 30. júna 2017 v popoludňajších hodinách v areáli III. pavilónu materskej školy. Opekačku  hlavne pre svoje ratolesti zorganizovala skupina nadšených rodičov. Deti sa vo svojom menšom kráľovstve mohli vyšantiť nielen na hojdačkách a preliezačkách, ale mohli sa zapojiť aj do súťaží, ktoré zástupcovia rodičov bravúrne zorganizovali. Podvečer sa na podujatí na základe pozvania rodičov zúčastnila aj starostka obce s manželom, ktorí deťom rozdali sladkosti.

     Milí rodičia, srdečná vďaka  Vám všetkým, ktorí  ste priložili ruku k dielu pri zorganizovaní tohto milého podujatia!

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Rozlúčka s vdp. Lukášom Ložekom na obecnom úrade, 29. 6. 2017

DSCN2723.jpg

     Vo štvrtok 29. júna sa obec Dolné Vestenice oficiálne rozlúčila s pánom kaplánom Mgr. Lukášom Ložekom, ktorý opúšťal našu farnosť po dvojročnom pôsobení a odchádzal na nové pôsobisko. Pán kaplán v tento deň prijal pozvanie pani starostky na krátky slávnostný obrad, pri ktorom okrem slov rozlúčky zazneli aj slová ocenenia jeho prínosu pre obec Dolné Vestenice a celú hornovestenickú farnosť. Tieto slová boli zároveň zhmotnené odovzdaním bronzovej ceny starostu obce, ktorú umožňuje štatút obce Dolné Vestenice odovzdať človeku, ktorý sa zaslúži o rozvoj a dobré meno obce. Pán kaplán prisľúbil aj naďalej byť nápomocný obci a vyjadril svoju veľkú spokojnosť a radosť z pôsobenia na tomto kaplánskom mieste.

     Vzácnym prekvapením bol aj dar od pána kaplána, ktorý venoval obecnému úradu jeden z prvých, ešte "horúcich", výtlačkov jeho publikácie o kňazoch hornovestenickej farnosti, ktorú napísal počas pôsobenia v našej farnosti. Ďakujeme a vážime si, že sme boli medzi prvými, ktorým sa táto kniha dostala do rúk.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Prijatie predškolákov na obecnom úrade, 29. 6. 2017

DSCN2656.jpg

     V živote človeka je množstvo etáp, ktorými musí už od detských rokov prejsť. Jednou z prvých životných etáp malých drobcov je opustenie hravého prostredia materskej školy a vykročenie k povinnostiam základnej školy. Tento rok brány Materskej školy v Dolných Vesteniciach opúšťa 24 predškolákov, z ktorých sa začiatkom septembra stanú hrdí prváci Základnej školy v Dolných Vesteniciach. Túto životnú etapu prišli preto spolu s pani učiteľkami uzavrieť aj slávnostným obradom prijatia predškolákov v obradnej sále obecného úradu vo štvrtok 29. júna. V oficiálnej časti obradu museli predškoláci ukázať, či to myslia s tou školou vážne a vydržať tichúčko sedieť a počúvať príhovor pani starostky, ktorá im pripomenula, aký dôležitý krok v ich živote ich čaká a čo nové a pekné je pre nich v škole pripravené. Následne každému z nich odovzdala ich prvé skoro vysvedčenie, teda osvedčenie o absolvovaní predškolského vzdelávania a rovnako aj malý darček a sladkosť. Záver stretnutia patril neformálnemu rozhovoru a tiež skvelému kultúrnemu vystúpeniu, kde skoroprváci predviedli, že skutočne do školy už patria a sypali básničky a pesničky jedna radosť. Všetky deti odchádzali s veľkým úsmevom a pani učiteľky určite s pocitom dobre odvedenej práce, za čo im patrí vďaka.

     Tento rok opúšťajú brány škôlky títo predškoláci:

Dominik Chalmovský, Vladko Reisel, Alexko Miko, Sofinka Vavrová, Saška Šúňová, Zachariáško Kováčik, Tomáško Dubný, Lukáško Hanzen, Zarka Plachá, Marco Priekala, Eliška Danáková, Eliasko Cagáň, Marek Štrba, Mia Machálková, Miško Matejíčka, Martinko Bugaj, Karinka Líšková, Sebastián Kleman, Adamko Turňa, Rebeka Mitalová, Karinka Krošláková, Matúško Záhon, Vanesska Beníková, Tamarka Šviriková.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Prijatie najlepších žiakov ZŠ na obecnom úrade, 29. 6. 2017

DSCN2708.jpg

     Jún je istotne jeden z obľúbených mesiacov v roku pre všetkých školákov. Je posledným mesiacom školského roka, po ktorom nasledujú vždy vytúžené dvojmesačné prázdniny. Učitelia, rodičia a žiaci bilancujú výsledky celého školského roka, komu sa ako darilo, kto v čom vynikala, ale aj kto kde potrebuje pridať. Vo štvrtok 29. júna pozvala starostka obce do obradnej miestnosti obecného úradu práve tých žiakov, ktorým sa v tomto školskom roku 2016/2017 mimoriadne darilo a dosiahli vynikajúce výsledky v učení, správaní a reprezentovaní školy. Z každého ročníka bol navrhnutý jeden takýto žiak. Starostka obce v rámci slávnostného obradu prijatia najlepších žiakov vyzdvihla vo svojom príhovore dôležitosť práve takýchto mladých ľudí pre našu spoločnosť, popriala im ešte veľa úspechov a vyjadrila vďaku aj všetkým rodičom a pedagógom, ktorí posúvajú týchto mladých ľudí dopredu. Žiaci svoju účasť na slávnostnom obrade potvrdili podpisom do pamätnej knihy ZPOZ-u a prijali od starostky aj malý spomienkový darček.

     Najlepší žiaci jednotlivých tried za školský rok 2016/2017:

1. A Adela Šišmišová

2. A Adela Hoffmanová

3. A Dominika Šuhajdová

4. A Eliška Janegová

5. A Veronika Kalinová

6. A Miroslav Sapár

6. B Silvia Valterová

7. A Kamil Fábry

8. A Beáta Kalinová

9. A Isabelle Fábryová

 

     Žiaci reprezentujúci školu:

Veronika Mišiaková, 7. A – 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády

Isabelle Fábryová, 9. A – úspešný riešiteľ v okresnom kole chemickej olympiády

Kamil Fábry, 7. A – 3. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko

Cena starostky obce pre najlepšieho žiaka školy bola udelená Isabelle Fábryovej z 9. A.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Olympiáda detí hornej Nitry, 2. 6. 2017

P6020019.JPG

     Združenie miest a obcí hornej Nitry v spolupráci s Olympijským klubom Prievidza, mestom Prievidza, mestom Bojnice, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi a Centrom voľného času  SPEKTRUM v Prievidzi pripravili druhý ročník Olympiády detí hornej Nitry. Podujatie sa uskutočnilo 2. júna 2017 na atletickom štadióne Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi. Cieľom olympiády bola v prvom rade podporiť športovanie a rovnako dôležitým momentom bolo i budovanie regionálneho povedomia u mladej generácie hornej Nitry. Súčasťou olympiády bol nástup športových delegácií na čele s predstaviteľmi samosprávy, zapálenie olympijského ohňa, olympijská hymna, sľub športovcov a rozhodcov. Podujatie prišli pozdraviť a podporiť svojou účasťou aj bývalí olympionici z okresu Prievidza a to Marta Pernišová – Pösová, hádzanárka OH 1988 v Soule, Peter Nižný, Michal Gogola – vodnopólisti OH 2000 Sydney, Jakub Krako – paraolympionik, zjazdové lyžovanie.

     Súťažili chlapci a dievčatá 5. - 7. ročníkov z 28 základných škôl okresu Prievidza, spolu 141 detí. Všetci zároveň reprezentovali aj svoje obce, ktorých vlajky zaviali v rámci výzdoby nad štadiónom. Prežili na vlastnej koži pocity reprezentantov. Šprintérske schopnosti si preverili chlapci i dievčatá v behu na 50 metrov. Vytrvalostná trať bola pre dievčatá dlhá 600 metrov a pre chlapcov 800 metrov. Technické disciplíny boli zastúpené skokom do diaľky a hodom kriketovou loptičkou.

     Obec Dolné Vestenice reprezentovali žiaci základnej školy: Kamil Fábry, Viktória Mišiaková, Mário Obert, Barbora Šimková. Veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce patrí nielen im, ale aj p. učiteľovi Mgr. Nikolasovi Švirikovi, ktorý deti sprevádzal a výdatne podporoval.

     Podujatia sa zúčastnili aj starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová s manželom.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Návšteva šiestakov na OcÚ, 30. 5. 2017

DSCN2562.jpg

     V posledný májový deň navštívili OcÚ žiaci dvoch šiestackých triedy z našej ZŠ s pani učiteľkami Mgr. Martinou Illovou a RNDr. Irenou Reiselovou. Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory úradu aj s vysvetlením, čo všetko sa tu deje a zároveň dostali možnosť prezrieť si aj kanceláriu pani starostky, ba niektorí odvážni si vyskúšali aj jej kreslo. Pani starostka im v krátkosti rozpovedala, čo je náplňou jej práce. Neskôr si žiaci mohli prezrieť kroniky, fotoalbumy a pamätné knihy obce, v ktorých našli fotky a mená svoje, svojich rodičov či príbuzných a známych. Vždy nás veľmi poteší, keď majú mladí ľudia záujem o dianie v obci a veľmi radi s nimi strávime čas.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Prehliadka speváckych skupín Kto si rád zaspieva, 28. 5. 2017

P5280144.JPG

     Dňa 28. mája 2017 sa v obci Malá Lehotka, v časti Agátový háj, konal 17. ročník stretnutia speváckych súborov.  Svoje zastúpenie na tomto podujatí mali súbory: TRÁVNIČEK z Malej Lehôtky, HRÁDOK z Hrdca, JASS z Prievidze, PRAMEŇ z Dolných Vesteníc, SENIOR KLUB ŠAFRAN z Nitrice, SPEVÁCKA SKUPINA z Novák, MALÁ POLIANOČKA z Malej Lehôtky, RADOSŤ z Prievidze a ako hosť podujatia vystúpila známa spevácka skupina HÁJIČEK. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Touto cestou starostka obce ďakuje speváckej skupine Prameň a predsedníčke ZO SZZP p. Suchánkovej za vzornú reprezentáciu obce Dolné Vestenice na tomto milom a srdečnom podujatí.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Návšteva bývalého pána riaditeľa ZŠ p. Mika, 27. 5. 2017

P5270116.JPG

     Dňa 27. mája 2017 navštívil obec Dolné Vestenice  bývalý riaditeľ základnej školy, pán Jozef Miko, ktorý v súčasnosti žije v Michalovciach. Pán riaditeľ mal v obci bohatý program a v čase od 8,30 hod.  do 11,00 hod. sa mu venovali predstavitelia obce - starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová, matrikárka obce p. Helena Čaprnková, vedúci technického úseku p. Pavol Macko a bývalý dlhoročný zástupca samosprávy obce p. Štefan Chynoracký. Pán riaditeľ mal možnosť vidieť obec pri obhliadke obce. Nádherný výhľad na obec mu bol umožnený z ulice Kopanice a zo Záviničia. Osobitného prijatia sa mu dostalo na obecnom úrade, kde mal možnosť priamo na mieste si zaspomínať na obdobie, v ktorom žil a pôsobil v miestnej škole, v budove, v ktorej dnes sídli obecný úrad. Mimoriadnej pocty sa mu dostalo v obradnej miestnosti, kde bol oficiálne prijatý a uvítaný starostkou obce a svoju prítomnosť na obecnom úrade a v obci spečatil zápisom do Pamätnej knihy obce.

     Pre informáciu uvádzame, že pán riaditeľ Miko pôsobil v obci Dolné Vestenice v rokoch 1967 - 1990.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Návšteva mesta Šumperk a obce Libina, 11. - 12. 5. 2017

P5120083.JPG

     V dňoch 11. - 12. mája 2017 zástupcovia samosprávy okresu Prievidza na základe pozvania predstaviteľov samosprávy mesta Šumperk navštívili tento partnerský okres. Súčasťou podujatia bolo oficiálne prijatie delegácie prievidzského okresu na radnici, prehliadka mesta a rozhľadne na radničnej veži, stretnutie so starostami partnerských obcí, výmena skúsenosti a oboznámenie sa s činnosťou Miestnej akčnej skupiny Šumperský vidiek.

     Obec Dolné Vestenice zastupovala starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová, ktorá sa pri uvedenej príležitosti stretla so starostom partnerskej obce Libina. Pán starosta, Mgr. Ing. Tomáš Kobza, bol prítomný nielen na spoločnom stretnutí starostov partnerských okresov, ale tiež umožnil starostke obce ohliadku obce Libina, návštevu obecného úradu a materskej školy v Libine ako aj stretnutie a rozhovory s niektorými miestnymi občanmi, z ktorých si mnohí zaspomínali na družobné vzťahy a stretnutia s našimi občanmi.

     V záujme obcí je nadviazať na družobné vzťahy, ktorých počiatky spadajú do roku 1973.

 

Viac fotografií si môžete pozrieť TU.


 

Prijatie predsedníčok spoločenských organizácií v obci pri príležitosti ich životných jubileí, 4. 5. 2017

DSCN2499.jpg

      Pri príležitosti významných životných jubileí predsedníčok spoločenských organizácií pozvala starostka obce na krátke posedenie v zasadačke OcÚ predsedníčku ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pani Annu Suchánková, predsedníčku ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pani Natáliu Matejíčkovú a predsedníčku ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pani Martu Miškeovú. Pani starostka spolu so zástupkyňou a matrikárkou obce odovzdali oslávenkyňam kytice kvetov a popriali im ešte veľa rokov v zdraví a zároveň ešte veľa energie do vedenia svojich organizácií.

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Zaspievajte si s nami, 11. 6. 2017

DSC_0189.JPG

     Nedeľa  11. 6. sa niesla v duchu hudby a spevu. Po úspešnej minuloročnej akcii Zaspievajte si s nami  prijali spevácke skupiny pozvanie do našej obce na druhý ročník stretnutia. Akciu zastrešovala Obec Dolné Vestenice a ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. V Dome kultúry sa v poobedňajších hodinách rozprestrel hudobný most postavený od Malej Lehôtky až do Partizánskeho. Po úvodnom slove konferencierky RNDr. Ireny Reiselovej  sa účastníkom a občanom prihovorila p. starostka Ing. Kvetoslava Šimorová. Ako prvá spevácka skupina  vystúpila naša domáca skupina Prameň . Prezentovali sa ukážkou ľudových svadobných zvykov a piesní  pri skladaní vienka neveste. Druhá skupina k nám zavítala skupina Trávniček z Malej Lehôtky a v sprievode heligónky zazneli krásne slovenské ľudové piesne. Nasledovalo vystúpenie skupiny Senior klub Šafran z Nitrice. Ako minulý rok, aj teraz mali pripravené skvelé pásmo nielen piesní, ale aj divadelných scénok s vtipnou témou života na slovenskej dedine a „údajne spravodlivej deľby práce medzi manželmi.“ Ako posledná sa nám predstavila spevácka skupina seniorov Jeseň z Partizánskeho. Nováčik na našom hudobnom pódiu, ale vo svojom meste stálica na kultúrnych predstaveniach a kostoloch. Krásnymi  piesňami nás sprevádzali všetkými regiónmi Slovenska od juhu až po  Oravu. Nesmierna vďaka a úcta patrí všetkým zúčastneným spevákom a celým skupinám za precízne pripravené programy. Pani starostka všetkým odovzdala malý upomienkový darček a vedúcim skupín pamätné listy. Na záver si všetci zaspievali tú našu, Čuhliarsku, a v závere sa konferencierka poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie Zaspievajte si s nami a obecenstvu za vyjadrenie podpory. Všetci sme sa skvele bavili a už teraz sa mnohí tešíme, čím nás skupiny prekvapia ďalší rok.

(RNDr. I. Reiselová)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oci, mami, cvičte s nami!, 17. 5. 2017

18596365_1460816267272259_1058582691_o.jpg

     V stredu 17. mája 2017 sa v telocvični ZŠ uskutočnilo športové popoludnie pre deti a rodičov s názvom Oci, mami, cvičte s nami! Bolo určené všetkým, ktorí sa radi hýbu a chceli zažiť zábavný a príjemný čas spoločne. Vedenia podujatia sa ujala pani učiteľka Mgr. Andrea Šviriková. Ďakujeme všetkým zúčastneným a rovnako tým, ktorí sa pričinili o to, že podujatie sa mohlo úspešne zrealizovať.

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť TU.


 

Deň matiek, 14. 5. 2017

DSC_0905.JPG

     Mesiac máj je mesiacom samých príjemných vecí. Okrem toho, že sa vonku otepľuje a slnko viac hreje, celý mesiac je spájaný s láskou. Dokonca každý rok v polovici mája slávime deň, ktorý patrí bezhraničnej láske – Deň matiek.

     Je dobrým a milým zvykom pripomenúť si sviatok všetkých mamičiek aj v našej obci. Tými najpovolanejšími, ktorí vedia mamám najkrajšie poďakovať, sú ich deti. Preto aj pódium Domu kultúry v Dolných Vesteniciach v nedeľu 14. mája patrilo predovšetkým deťom.

     Program otvoril básňou pre mamy Matúško Vavro, ktorého s príhovorom vystriedala pri mikrofóne pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová a napokon všetkých privítala aj moderátorka programu RNDr. Irena Reiselová. 

     Potom už pódium patrilo ľudovému tónu, ktorému kraľovali deti z materskej školy pod vedením p. uč. Šúňovej. Mnohým mamám pri pohľade na drobcov v krojoch, ktorí sa vrátili k hrám ich starých mám, sa istotne zaleskli v očiach aj slzy radosti. Po ľudovej nôte sme sa preniesli do rozprávkovej krajiny rodinky z doby kamennej - Flinstonovcov, pretože na motívy úvodnej skladby z tejto rozprávky odtancovali najmenšie tanečníčky zo SZUŠ Ars Akademy pod vedením sl. Dorien Ziaťkovej milý tanec v štýlovom oblečení. Len o pár rôčkov staršie dievčatá sa predviedli rovnako zaujímavým tancom v modernom štýle a veselých kostýmoch.

     Školáci si pre tento deň pripravili pod vedením p. uč. Andrey Švirikovej zmes piesní a básní venovaných mamám a po malej zmene vystupujúcich už zazneli prvé tóny skladby, ktorú s úsmevom na tvári a s pestrofarebnými sukničkami odtancovali ďalšie tanečníčky už spomínanej SZUŠ.

     Po tanečnom čísle sme sa započúvali do spevu. Pred mikrofón sa striedavo postavili žiačky II. stupňa ZŠ s ľudovými a populárnymi piesňami.

     Záverečnú bodku priniesli pred ďakovnými slovami moderátorky a pani starostky ešte najstaršie členky tanečnej skupiny umeleckej školy s tancom s názvom To máme mládež. Ich tanec bol plne nabitý energiou a dobrou atmosférou a takýmto pocitom sme aj zakončili program venovaný mamičkám. Za jeho zorganizovaním stála obec Dolné Vestenice, členovia komisie pre kultúru a vzdelávanie, pracovníci technického úseku a ZŠ s MŠ Dolné Vestenice.

     Týmto vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým organizátorom, vystupujúcim a rovnako aj všetkým tým, ktorí sa prišli pozrieť na šikovnosť a originalitu detí a žiakov v našej obci a všetkým mamičkám prajeme, aby im ich deti robili vždy len radosť tak, ako tomu bolo v túto nedeľu.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Žijeme hokejom, 6. 5. 2017

DSC_0728.JPG

     Hokejové majstrovstvá sveta prežívame v Dolných Vesteniciach vždy naplno. Dôkazom toho  je aj tretí ročník športového podujatia Žijeme hokejom.

     V prvú májovú sobotu sa na chvíľu atmosféra majstrovstiev preniesla aj na športové ihrisko v Dolných Vesteniciach medzi  mladších, ale aj starších priaznivcov hokeja. Tretieho ročníka sa zúčastnilo okolo 50 detí, z toho bolo 40 súťažiacich.

      Pre mladších hokejistov boli pripravené súťaže v streľbe na bránu s terčmi, v prejazde prekážkovou dráhou na korčuliach, s nájazdom na brankára a pre nehokejistov súťaž v maľovaní na chodník. V každej disciplíne boli odmenení najlepší traja, ale zábavu a dobrú náladu si zaručene odnášali všetci účastníci podujatia. Tí, ktorí nemali chuť súťažiť, si mohli zahrať stolný tenis alebo dať si skrášliť tvár maľovaním.

     Martin Polacký (HK Dolné Vestenice) s Jaroslavom Hrubým (West Slovakia Masters) a podporou WBHF (World Ball Hockey Federation) zorganizovali benefičný priateľský zápas medzi West Slovakia Masters – HK Dolné Vestenice. Zápas sa niesol v duchu fair-play a ponúkol veľa krásnych hokejbalových zážitkov, kde skóre tohto zápasu nebolo vôbec podstatné.  Jaroslav Hrubý odovzdal pri príležitosti  tohto priateľského zápasu symbolický dres jednej z najmladších účastníčok podujatia, ktorou bola jedenapolročná Deborka  Štálniková.  Toto krásne športové popoludnie hudbou spestroval DJ Ivan Ďurica. Podujatie organizovala obec Dolné Vestenice s komisiou pre šport, deti a mládež. Gestormi podujatia boli Martin Ferenc a Martin Polacký. Veľké poďakovanie za účasť  a pomoc pri organizovaní akcie patrí aj ich ďalším priateľom, kolegom a spoluhráčom HK Dolné Vestenice.

Výsledky jednotlivých kategórií:

Streľba loptičkou:
1. miesto: Damián Repka
2. miesto: Martin Štrba
3. miesto: Jakub Reisel

Hokejové zručnosti na korčuliach:
1. miesto: Markus Ferenc
2. miesto: Martin Štrba
3. miesto: Jakub Reisel

Hokejové zručnosti bez korčúľ:
1. miesto: Damián Repka
2. miesto: Jakub Kochan
3. miesto: Tobias Štálnik

Kreslenie na asfalt:
1. miesto: Ivka Havránková
2. miesto: Dária Kurtinová
3. miesto: Mia Machálková

     Akciu podporili: obec Dolné Vestenice, Báječná Bižutéria, ContiTech Vibration Control, s. r. o.,  Vegum, a.s., Pohostinstvo Jáger, Ladislav Reisel, Ivan Paldauf, Martin Ferenc, Martin Polacký, World Ball Hockey Federation, WEST SLOVAKIA MASTERS (Slovenská hokejbalová reprezentácia), HK Dolné Vestenice.

(Martin Polacký)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Stavanie májov, 30. 4. 2017

P4300227.JPG

     V nedeľu  30. apríla sa  konalo  na  Námestí A. Hlinku stretnutie pri peknom tradičnom zvyku Stavania májov. Pracovníci technického úseku nám pripravili dva vysoké majestátne máje.  Pekne vyzdobené  čakali na svoju chvíľu, keď im začnú farebné stužky viať vo vetre. Po privítaní všetkých občanov a úvodnom slove v podaní I. Reiselovej  sa začal program, ktorý otvorili svojím pekným vystúpením  mladšie žiačky tanečnej  skupiny Ars Akademy na zmes disco piesní. Nasledovala zmes pekných a sviežich jarných  ľudových piesní v podaní žiačok 5. - 7. ročníka Základnej školy.  Zábava pokračovala vskutku dynamickým a chytľavým tancom starších žiačok s názvom naozaj výstižným: Tá naša mládež ... Vystúpenia tanečníc niesli pečať precíznej prípravy a výbornej choreografie pod vedením Doris Ziaťkovej, vedúcej tanečných skupín.  O hudobný doprovod sa postaral p. Viliam Bako a pani starostka častovala prítomných, ako povedia pamätníci skôr narodení, aby nám zdravie slúžilo.

     Postavili sme máj a sprievod vystupujúcich detí a občanov sa presunul na druhé stanovište na sídlisko. Tu bolo repete programu a postavili sme druhý máj. S jeho výškou sme sa trošku potrápili, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a majestátny vysoký máj sa už  hrdo vypína nad činžovými domami a umocňuje príchod  teplého a príjemného počasia, ktoré nám dodá silu a vitalitu po dlhej a tuhej zime. Počasie nám v nedeľu prialo, spoluobčanov prítomných na Stavaní májov bolo naozaj  hojne,  snáď aj úroda bude hojná a zdravie nám poslúži celý rok, aby sme sa takto o rok znovu zišli a postavili nové máje ako symbol  lásky a zdravia  pre všetkých občanov.

(RNDr. I. Reiselová)

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné uvítanie detí do života, 22. 4. 2017

DSCN2416.jpgDSCN2447.jpg

     Veľmi nás teší, že sa naša obec opäť rozrástla o nových malých obyvateľov, ktorých sme v sobotu 22. apríla 2017 slávnostne uvítali do života v priestoroch obradnej miestnosti Obecného úradu v Dolných Vesteniciach. Našimi novými občanmi sa stali:

Alexandra Macháčková

Igor Duchoň

Adam Drugda

Elizabet Chrenková

Agáta Svrčková

Marko Šimurka

Dorota Mokrá

Nikolas Gardoš

Kiara Jankeje

Zoe Mokráňová

     Prajeme im pevné zdravie, veľa šťastia v živote, aby ich stretali iba krásne momenty a robili radosť svojim rodičom a príbuzným.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Harka Cup FIFA 17

17883781_276203456170925_5212372880949175155_n.jpg

     Turnaj sa nerodil ľahko. S termínom som musel veľa manipulovať a prispôsobovať sa. Nakoniec som zvolil Bielu sobotu, počas ktorej je väčšina z nás bez pracovných povinností. Pre mňa ako usporiadateľa bol toto piaty ročník a v spolupráci s obcou druhý. Turnaj sa od predošlých líšil hlavne počtom hráčov a formátom hrania. Vo FIFA 17 si prišli zmerať sily hráči z Dolných Vesteníc, Nitr. Sučian, Bánoviec nad Bebravou, od Lučenca a dokonca aj z Bratislavy. Hralo sa systémom ligy majstrov s 32 účastníkmi, 8 skupín po 4 tímy. Do play off postupovalo 16 tímov a tam sa hralo vyraďovacím spôsobom na dva zápasy. Z tohto vyšiel konečný víťaz Tomáš od Lučenca, ktorého som aj osobne favorizoval na medailové umiestnenie. Hralo sa v pokojnej ale zdravo športovej atmosfére. Každý hráč mal svoje kvality a chcel sa dostať čo najďalej. Mnoho zápasov sa skončilo aj prekvapujúcim výsledkom, čo turnaj len okorenilo. Na niektorých hráčov bolo badať aj sklamanie z umiestnenia. Konečné poradie bolo nasledovné: 1. Tomáš Strigáč, 2. Patrik Paldauf, 3. Attila Kotlár, výhercom ešte raz gratulujem. Z pohľadu organizátora som spokojný, aj keď viem, že vždy je čo zlepšovať. Som otvorený návrhom, nápadom a rôznym radám, ktoré turnaju pomôžu. Pri tomto počte hráčov je najväčší problém termín a skĺbiť toľko ľudí. Všetci musia rátať s tým, že sa nedá vyhovieť každému či z pohľadu organizácie alebo herného systému. Nemôžem nespomenúť a zároveň poďakovať všetkým, čo priložili ruku k dielu a pomohli mi s elektronikou alebo usporiadateľsky. ĎAKUJEM aj obci DOLNÉ VESTENICE a reštaurácii TROKADERO.

(Michal Šúň)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Oslavy oslobodenia obce, 2. 4. 2017

DSCN2377.jpg

     Každý z nás si občas povzdychne nad tým, ako rýchlo plynie čas. V nedeľu 2. apríla si takto istotne povzdychlo aj niekoľko obyvateľov Dolných Vesteníc, ktorí sa zúčastnili osláv, už 72. výročia, oslobodenia našej obce od najhrozivejšej vojny, akú si naša krajina pamätá.

     Skutočne už dlhých 72 rokov si pripomíname tento okamih, ktorý si už dnes, žiaľ, pamätá málokto z priamych účastníkov. Napriek tomu je dôležité si ho pripomínať ako veľké varovanie pred ničivosťou vojny. S touto myšlienkou zorganizovala obec v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spomienku na všetkých tých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Dolných Vesteníc.

     Oslavy boli situované do priestoru pamätníka SNP na ul. M. R. Štefánika. Pamiatku všetkých padlých pri oslobodzovaní obce si prišli uctiť okrem dolnovestenických občanov, vedenia obce, poslancov obecného zastupiteľstva, predstaviteľov školy a spoločenských organizácii aj Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR a predseda TSK, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., poslanec TSK a prednosta Okresného úradu Trenčín a PhDr. František Tám, poslanec TSK a primátor mesta Bojnice. Po úvodných slovách konferencierky RNDr. Ireny Reiselovej nasledoval krátky kultúrny program pripravený žiakmi základnej školy a po nich dostali slovo starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová a poslanec NR SR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška. Tí vo svojich príhovoroch vyzdvihli potrebu pripomínania si udalostí II. svet. vojny a odmietania akýchkoľvek podôb extrémizmu či potláčania ľudských práv a slobôd a tiež potrebu šírenia osvety a pravdivých informácií o prežitých hrôzach počas vojnových rokov. Po príhovoroch nasledovala druhá časť kultúrneho programu, tentokrát v podaní speváckej skupiny Prameň. Oslavy uzavrel akt kladenia vencov hosťami, predstaviteľmi obcea ZO SZPB k pamätníku SNP. Ostatní zúčastnení mohli tiež symbolicky vyjadriť vďaku položením červenej ruže k pamätníku. Jeden z vencov bol položený aj k hrobu troch vojakov na miestnom cintoríne, ktorí padli počas bojov v SNP v našej obci.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.

 


 

Veľkonočné tvorivé dielne, 31. 3. 2017

DSC_0251.JPG

     Kto prišiel v posledný marcový deň do eRko klubovne na sídlisku, mohol vidieť toľko šikovných rúk pokope, ako sa vidí iba málokedy. V piatok 31. marca pripravila obec  v spolupráci s komisiou pre kultúru a vzdelávanie,opäť po minuloročnom úspechu, Veľkonočné tvorivé dielne. Boli určené pre všetky vekové kategórie, pretože na deviatich stanovištiach sa dalo vytvoriť všeličo. A tak paleta možností bola skutočne široká: papierové ozdoby na špajdli, zdobené venčeky z prútikov, šité ozdoby z filcu, drevené vajíčka zdobené servítkovou technikou alebo vypaľovaním, polystyrénové vajíčka zdobené stužkami technikou patchwork, ozdoby pletené z papierových prútikov, košíky pletené z papierových prútikov a pedigu, ale aj vyrábanie sladkých cukrových lízaniek, či ukážka nádherných ozdôb zo samorastov alebo priamo na mieste vyrobená ozdoba technikou háčkovania.

     Za všetkými týmito šikovnosťami stáli, samozrejme, šikovné ruky Dolnovesteničanov, a to konkrétne: RNDr. Ireny Reiselovej, PaedDr. Marty Magdinovej, Janky Vreckovej, Dominiky Vreckovej, Kataríny Masárovej, Márii Štibranej, Oľgy Zemanovičovej, Mgr. Veroniky Bugajovej, Radoslava Lysého s rodinou (výpomoc z Nitrice), Soni Braunovej, Jána Masaryka a Lýdie Reiselovej.

     Všetkým patrí veľká vďaka, že si našli čas a ukázali niečo zo svojej šikovnosti aj ostatným. A vďaka patrí zároveň aj všetkým zúčastneným, ktorí ukázali svoje nadšenie učiť sa nové veci. V neposlednom rade si veľké ďakujemzaslúži aj pani starostka Ing. Šimorová za všestrannú pomoc pri organizovaní podujatia a za sladké prekvapenia pre všetkých zúčastnených. Vidieť nadšené detské oči a zaujaté dospelé tváre stálo za čas obetovaný príprave!:-)

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Koncert skupiny Progres pri príležitostí MDŽ, 12. 3. 2017

     Ani tento rok obec nezabudla na nežnejšiu časť obyvateľstva a pri príležitosti sviatku MDŽ pripravila pre dámy hudobný darček v podobe koncertu známej šlágrovej skupiny Progres.

     Na pódiu kultúrneho domu sa tak predstavili traja páni zo spomínanej kapely, aby ponúkli množstvo piesní zo svojho bohatého repertoáru. Ten tvoria piesne od množstva slovenských i zahraničných ľudových piesní až po vlastnú tvorbu šlágrového charakteru.

     Hoci samotný koncert trval vyše 1,5 hodiny, ani pri jednej piesni sa snáď nestalo, že by hudobníci spievali sami, bez podpory hľadiska. A to, že spev to bol miestami skutočne hlasný, hovorí aj fakt, že sála kultúrneho domu s kapacitou cca 200 ľudí, bola až na pár voľných miest plná.

     Spestrením koncertu v prestávke bola aj tombola, v ktorej sa hralo o 10 praktických cien venovaných obecným úradom. Záver koncertu patril už tradičnému prídavku, ktorý si hľadisko skutočne hlasno vypýtalo. Úsmev, dobrá nálada a pochvalné slová tých, ktorí sa koncertu zúčastnili, svedčili opäť o jednom úspešnom podujatí.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Pochovávanie basy, 25. 2. 2017

     Pekná slnečná sobota 25. 2. bola predzvesťou zábavy počas fašiangového sprievodu. Všetci sme sa zišli pred Domom kultúry a hudobný  sprievod (J. Kirschbaum a A. Olejka) spolu s dokonalými a vtipnými maskami sa vydal do krčmy Trokadero. Cestou sa rozliehala hudba a spev, prilákala aj ďalších občanov, a tak sme sa zišli v krčme  naozaj v hojnom počte. Gazda  zavinšoval prítomným veselé fašiangy, moderátorka privítala všetkých hostí v sprievode, zatancovali sme si, zaspievali, pozvali sme všetkých na večerný program a s basou sme sa pobrali na jej miesto poslednej  rozlúčky, do Domu kultúry.

    Naša basa si musela ešte počkať do 21. hod, kým sa oficiálny smútočný sprievod začal. Dovtedy sme sa mohli občerstviť výbornými šiškami, ktoré napiekli šikovné pani kuchárky zo ZŠ, omasteným chlebíkom s cibuľou, účinkujúci aj kapustnicou. Pripravili ich v Pohostinstve u Blanky, ktorí sa podujali obsluhovať aj bufet s občerstvením a nápojmi.

     Sálu nám pripravil technický úsek OcÚ a veľa práce s technickým a finančným zabezpečením odviedla  p. starostka Ing. K. Šimorová. O  výzdobu sa postarala kultúrna komisia. Pekné fašiangové masky vyrobili šikovné ručičky detí zo ZŠ  a Školského klubu detí.  Hudbu mala pôvodne zabezpečiť skupina Nominácia, ale pre ochorenie speváčky nemohli vystúpiť. Ešteže máme v obci šikovných hudobníkov, ktorí vedia pomôcť a zastúpiť v pravej chvíli. O kvalitnú hudbu  sa tak postaral p. Viliam Bako. A oficiálna rozlúčka s našou basou sa mohla začať.

     Po príhovore I. Reiselovej  (moderátorka A. Banášová) začal smútočný obrad. Ako po iné roky, skvelým hereckým výkonom sa zaskveli P. Hranai (p. farár),  p. J. Ďurica (pán organista). Pri obrade asistovali aj  miništranti a  plačky v podaní žien speváckeho súboru Prameň. Rozlúčiť sa našou basou bachratou prišli aj kondolujúci hostia, aj pani Zubatá, ktorej nakoniec basa padla za obeť. Hostí, mimochodom dokonale maskovaných, ktorí sprevádzali našu basu pri jej poslednej ceste, bolo naozaj dosť aj vďaka režisérovi a kostymérovi Ivanovi Olejkovi.

     Na  kultúrnej akcii pochovávania basy a fašiangovej zábave sa zúčastnilo veľa ochotných a šikovných ľudí, za čo sa im p. moderátorka aj s p. starostkou poďakovali. Zábava pokračovala v rytme hudby s tanca až do neskorých ranných hodín. Veď si to bolo treba užiť, lebo prichádza obdobie pôstu a to bola posledná zábava až do Veľkej noci. Takže o rok sa, dúfajme, stretneme opäť, možno aj s viacerými novými maskami, väčším sprievodom a  ešte veselšou náladou...

(RNDr. I. Reiselová)

 


 

Fašiangová súťaž vo varení kapustnice, 25. 2. 2017

     V poradí už 3. ročník súťaže vo varení kapustnice sa uskutočnil v sobotu 25. 2. 2017 s oficiálnym začiatkom o 11,00 hodine. Počasie akcii nadmieru prialo. Súťaže sa zúčastnili 4 dvojčlenné družstvá. O príjemné prekvapenie sa postaral p. Kropil, majiteľ mäsiarstva Tormäs, ktorý akciu sponzorsky podporil údenými kolenami. O ozvučenie sa staral Viliam Bako, materiálne podmienky vytvorili pracovníci obecného úradu pod vedením p. Macku a občerstvenie vrátane kapustnice zabezpečoval p. Kováč z Pohostinstva u Blanky. Organizačne akciu zastrešovala obec a komisia pre šport, deti a mládež.

     Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo okolo 14,00 hodine.

                Výsledky súťaže:

                               1. miesto: Jozef Vrecko, Miroslav Kytka

                               2. miesto: Janeta Košíková, Alena Miková

                               3. miesto: Jozef Ďurica, Mária Pagáčová

     Víťazi okrem iného dostali symbolické varešky a tradičnú magnetku. Menšiu odmenu získali  aj súťažiaci - Ivana Mikulová a Milan Raučina, ktorí sa umiestnili na 4. mieste. Magnetku , ktorá bola vydaná  výhradne na toto podujatie, dostali aj mnohí diváci, ktorí svojou účasťou prišli podporiť súťažiacich a samotnú akciu.


 

Súťaž v spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa!, 25. 1. 2017

     "Človeče, nehnevaj sa!" je obľúbená hra detí i dospelých. Jednota dôchodcov v Dolných Vesteniciach organizuje pre svojich členov v klube dôchodcov rôzne akcie pre ich poučenie i zábavu. Dobrým nápadom bolo uskutočnenie súťaže v hre "Človeče, nehnevaj sa!". Na stretnutí bolo prítomných 23 členov, z ktorých boli vytvorené 4 súťažné družstvá (2 mužské a 2 ženské), t. j.  súťažilo 16 zúčastnených.

     Víťazi postúpili do finále a podľa výsledku zápasu sa

na 1. mieste umiestnil Vladimír Pytel,

na 2. mieste Jozef Illa,

na 3. mieste Lýdia Reiselová.

     Každý z vyhodnotených účastníkov dostal diplom a upomienkovú cenu. Podujatie sa uskutočnilo s veľkou podporou obecného úradu, osobne sa akcie zúčastnila starostka obce Ing. Šimorová, ktorá odovzdala víťazom vecné ceny a všetkým účastníkom upomienkové predmety.

     Víťazom aj touto cestou blahoželáme!

 

Viac fotografií z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.


 

3. ročník trojkráľového futbalového turnaja, 6. 1. 2017

     V piatok 6. januára sa pod záštitou obce konal v poradí už 3. ročník trojkráľového turnaja. Opäť sa ho zúčastnilo 8 mužstiev. Nechýbali ani víťazi prvých dvoch ročníkov tímy TNF Mia San Mia z Kanianky a FC Kuvajt z Horných Vesteníc. Tradične sa turnaja zúčastnili aj Atletico Novejsa, Amatéri a pribudli TJ Nitrica, FC Borža, Tatran Hradište a FK ZMK.

     Súboje v oboch skupinách boli vyrovnané a do posledných zápasov sa bojovalo o postup. Do prvého zápasu semifinále sa dostali hráči Atletica Novejsa, ktorí si v ňom poradili s mužstvom TNF Mia San Mia 3:1. V druhom zápase semifinále zdolalo mužstvo FC Kuvajtu mužstvo TJ Tatran Hradište 4:3 po penaltovom rozstrele. O tretie miesto sa tak pobili TNF Mia San Mia a TJ Tatran Hradište, zápas skončil víťazne pre prvých menovaných v pomere 3:1. Vo finále si zmerali sily FC Kuvajt a Atletico Novejsa. Zápas bol bojovný a veľmi vyrovnaný, o čom svedčí aj fakt, že v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2. Nasledoval tak penaltový rozstrel, kde až v siedmom kole rozhodol o víťazstve FC Kuvajtu Patrik Papranec, ktorý sa s 11 gólmi stal aj najlepším strelcom turnaja. Najlepším brankárom bol Matúš Vavro, ktorý inkasoval len 6 gólov.

 

Konečné poradie:

1. FC Kuvajt

2. Atletico Novejsa

3. TNF Mia San Mia

4. TJ Tatran Hradište

5. Amatéri

6. FC Borža

7. FK ZMK

8. TJ Nitrica

(M. Kerpner)

 

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť TU.


 

Silvester v Dolných Vesteniciach, 31. 12. 2016

     Stalo sa dobrým zvykom mnohých miest a obcí na konci roka vytvoriť podmienky pre tých obyvateľov, ktorí sa chcú na námestiach a uliciach spoločne rozlúčiť so starým rokom a súčasne privítať nový rok.  Spoločné vítanie nového roka sa stalo tradíciou aj v Dolných Vesteniciach, zmenilo sa len miesto stretnutia ľudí. V posledných troch rokoch sa miestom stretnutia ľudí na sklonku roku stalo priestranstvo pred domom kultúry.

     Mimoriadne mrazivé počasie neodradilo mnohých občanov, ktorí sa na mieste lúčenia so starým rokom začali objavovať  po 23,00 hodine. Teplú kapustnicu a varené víno si mohol užiť každý z účastníkov. O reprodukovanú hudbu, ktorá dotvárala atmosféru podujatia, sa postaral Viliam Bako.

     Zhruba o 23,50 hodine sa prítomným prihovorila starostka obce. Poďakovaním sa občanom za spoluprácu v roku 2016 pri riešení rozvoja obce a prianím veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti prítomným a ich rodinným príslušníkom do nového roka sa mohli prítomní pripraviť na vítanie nového roka. Po odpočítavaní  posledných okamihov starého roka a následnom zaznení štátnej hymny, sa priestor nad domom kultúry a v jeho okolí rozžiaril nádherným dlhotrvajúcim ohňostrojom, ktorý dal vyznieť farbám a rôznym tvarom. Počas ohňostroja začali prichádzať prvé novoročné blahoželania prítomných. Blahoželania a zábava pretrvávali ďalšie 2 - 3 hodiny, pretože mnohí z obyvateľov obce, ktorí  trávili Silvestra doma, zavítali na priestranstvo pred domom kultúry neskôr.

 

     Takže:

 

                                               "Šťastný a úspešný nový rok 2017, priatelia!!!"


 

3. ročník silvestrovského behu, 31. 12. 2016

 

    Silvester v Dolných Vesteniciach začal v dopoludňajších hodinách v poradí už 3. ročníkom silvestrovského behu. Nadšenci športu a zábavy sa začali postupne stretať pred domom kultúry okolo 9,30 hodine. Organizácie podujatia sa zhostila komisia pre šport, deti a mládež v úzkej súčinnosti s obcou. S pozitívnym ohlasom sa stretla novinka podujatia, keď namiesto tradičných štartovacích čísel dostal každý účastník podujatia účastnícku kartičku s vyznačením štartovacieho čísla. Účastnícku kartičku si každý súťažiaci zavesil na krk a po skončení behu táto zostala každému súťažiacemu. Do behu sa zapojilo 14 súťažiacich, z toho bolo 5 žien. O beh v  Dolných Vesteniciach prejavili záujem aj 2 účastníci z Prievidze, z toho 1 žena. Trasa bola rovnaká ako minulý rok, rozdiel bol v tom, že zdatnejší účastníci bežali 2 kolá. Napriek veľkému mrazu, ktorý sprevádzal  podujatie celý čas, účastníci behu prichádzali do cieľa s úsmevom. Teplý čas aj s možným dochutením padol dobre každému, či už to bol súťažiaci, organizátor, alebo divák. Záverečného hodnotenia sa zúčastnili všetci účastníci behu. Výsledky podujatia vyhlásila starostka obce Ing. Kvetoslava Šimorová  za účinnej asistencie  predsedu ŠK Vegum a člena komisie pre šport deti a mládež  Vladimíra Ďuriša.

 

Výsledky 3. ročníka silvestrovského behu podľa kategórií:

 

Kategória muži:

1. miesto             Dávid Šuhajda

2. miesto             Lukáš Miko

3. miesto             Marek Cagáň

 

Kategória ženy:

1. miesto             Marta Magdinová

2. miesto             Katarína Ďurišová

3. miesto             Monika Halušová

 

Najmladší účastník behu:

Katarína Ďurišová

 

Najstarší  účastník behu:

Dušan Šimora

 

     Pán Dušan Šimora odovzdal  svoju vecnú cenu účastníkovi z Prievidze. Naprázdno neobišiel nikto. Každý účastník podujatia - súťažiaci, organizátor, divák - dostal od obce šiltovku a menšiu sladkosť.

     Všetkým účastníkom tohto vydareného neformálneho športového podujatia s podtónom zábavy aj súťaženia ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie na ďalšom, v poradí 4. ročníku silvestrovského behu.


 

Vianočné hudobno - dramatické pásmo, 18. 12. 2016

     18. 12. – v  poslednú adventnú nedeľu sme  sa zišli v Dome kultúry na Vianočnom hudobno – dramatickom pásme. Naším cieľom bolo pripomenúť si  a priblížiť Vianoce, najkrajšie sviatky v roku.  Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko.  Žijeme v uponáhľanom svete, a preto si doprajme počas Vianoc chvíle pokoja, radosti, šťastia a spolupatričnosti. Na túto poslednú adventnú nedeľu sme si pre Vás pripravili  pásmo zvykov a tradícií, spevov, tancov a scénok, ktorými sme chceli priblížiť prípravu a slávenie Vianoc našich starých mám a otcov. 

     Po príhovore nás skvelým tanečným výkonom prekvapili a výborne naladili staršie žiačky tanečného krúžku SZUŠ Ars Akademy. Vďaka  tanečníčkam sme si pripomenuli  Katarínsku zábavu, ktorá sa konala pred adventným obdobím.

     Na scénu  následne prišli členky skupiny Prameň, ktoré si pripravili  páračky, ktoré neodmysliteľne patrili k predvianočnému obdobiu v živote našich mám a starých mám.  Preniesli sme sa do obdobia Adventu, sv. Ondreja, kedy dievčence liali olovo do vody a hľadali svojho milého, čo nám názorne predviedli dievčence  K. Humajová, B. Pinková a T. Svitková,  a sv. Barbory, na ktorej deň doteraz zvykneme odrezať halúzku z jablone, aby vykvitla do Vianoc. No a nesmieme zabudnúť na sv. Mikuláša, patróna detí, na ktorého sa doteraz deti veľmi tešia a sú ochotné sa naučiť aj nejakú tú básničku alebo pesničku, ktorou  by ho potešili. Aj ten náš Mikuláš bol veľmi rád, keď vystúpili so svojím programom deti zo ZŠ. Deti nám porozprávali o tom, ako a kedy vznikol sviatok sv. Mikuláša a prečo ho slávime, zaspievali mu piesne  a zaslúžili si sladkú odmenu.  Na scénu potom prišli Lucie, ktoré povymetali všetkých zlých duchov a konečne prichádzajú Vianoce... Tu sa program skupiny Prameň končil a na scénu prišli najmenšie žiačky tanečného krúžku, ktoré mali pripravenú choreografiu na pieseň Vianočná nálada,  čo nás veselo naladilo aj vďaka ich skvelému a odvážnemu výkonu. Vo vianočnej atmosfére nás udržali aj mladšie žiačky tanečného krúžku. Pre  niektoré žiačky z tanečného krúžku to bolo ich prvé verejné vystúpenie a ukázali sa naozaj vo výbornom svetle.

     A prišli vytúžené Vianoce. Stôl je slávnostne prestretý, rodina večeria a po večeri prichádzajú koledníci.  K rodine – gazdovi a gazdinej - prichádza anjel s tromi valachmi - Kubo, Stacho a Fedor v podaní  K. Reiselovej, M. Juríka, D. Žúbora a T. Fábera. Vylúdili nám úsmev na tvári, potešili nás a pobavili a po nich  prišli ďalší koledníci - deti z eRka s M. Magdinovou. Privítali sme Ježiška na pódiu a už nám ostáva len čakať, kedy príde ten deň, ktorým si pripomíname jeho ozajstné narodenie. Naše predstavenie sme ukončili spoločnou piesňou Tichá noc, bez ktorej si hádam nevieme Vianoce ani predstaviť. V závere sa p. I. Reiselová poďakovala všetkým účinkujúcim, žiakom ZŠ, tanečnému krúžku Ars Akademy, V. Bakovi za hudobnú produkciu , OcÚ za materiálno - technické zabezpečenie  a komisii pre kultúru a vzdelávanie.  Pred a po programe si hostia mohli prezrieť vo vestibule výstavu prác žiakov ZŠ s vianočnou tematikou , ktoré zhotovili pomocou svojich p. učiteliek, na tvorivých dielňach a počas krúžkovej činnosti. Svoje práce tiež vystavovali p. Reiselová, ktorá prispela svojimi ručne zhotovenými  prácami, prevažne čiapočkami, p. Štibranej s dekoráciami pletenými z papiera a p. Zemanovičovej s košíkmi tiež zhotovenými technikou pletenia z papiera.  Na záver všetkým prajeme pekné  a pokojné Vianoce strávené v kruhu svojich blízkych a šťastný nový rok.


 

Dolnovestenické deti poslúchali... Mikuláš prišiel...

     Každoročne prvý decembrový týždeň začína vo všetkých deťoch narastať akási príjemná nervozita, pretože sa všetko začína točiť okolo sviatku sv. Mikuláša a oni sa horlivo snažia učiť pesničky, básničky a netrpezlivo očakávajú, či Mikuláš na nich nezabudne a nájdu si vo svojej čižmičke niečo sladké.

     Ani tento rok Mikuláš nezabudol na dolnovestenické deti a prišiel v nedeľu 4. 12. pred Dom kultúry aj s dvoma anjelmi. Anjeli v podaní Nikoly a Lenky Noskových mali skutočné anjelské hlasy a spríjemnili stretnutie s Mikulášom svojím spevom. Okrem vypočutia vianočných piesní sa mohli deti aj krátko zohriať pri hre a tiež spolu s dospelými aj pri adventnom detskom punči. Tento rok sme punč opäť varili a predávali pre dobrú vec - pomoc pre tradičnú kolednícku zbierku Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRka s názvom Dobrá novina. Podarilo sa nám vyzbierať 48 €, za ktoré chceme veľmi pekne poďakovať všetkým prispievateľom a ochutnávačom punču. Peniaze budú odovzdané zástupcom eRka v našej obci, ktorí ich priložia ku vykoledovanej sume 26. decembra.

     Po tomto krátkom programe už deti s radosťou očakávali ohláseného Mikuláša, ktorého privítali veľkým potleskom. Mikuláš nesklamal a priniesol obrovský košík so sladkosťami. Nerozdal ich však len tak zadarmo. Vyzval dolnovestenické deti, o ktorých vie, aké sú šikovné, aby mu prišli povedať básničky, riekanky či zaspievať pesničky. Deti sa vôbec nedali zahanbiť a svojím malým umením vyskladali dokonalý program pre Mikuláša, ktorý si veľmi pochvaľoval a s veľkou radosťou odovzdal deťom prinesené balíčky.

     Záverečnou bodkou za týmto milým podujatím bolo rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci, tento rok opäť o niečo bohatšej, pretože pribudli svetelné ozdoby pri oboch vstupoch do obce a tiež nové svetlá na všetkých vyzdobených stromčekoch v obci.

     Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že Mikuláš aj tento rok mohol prísť do našej obce. Špeciálne poďakovanie patrí Mikulášovi, o ktorom pre všetkých tých, ktorí už poznajú jeho tajomstvo, prezradíme, že ho pre radosť detí stvárnil Juraj Šedík.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete TU.


 

Slávnostné uvítanie detí do života, 22. 10. 2016

    

 

 

 

 

 

 

    

 

     V sobotu 22. 10. 2016 ožila obradná miestnosť OcÚ opäť detskými hláskami. S radosťou sme boli účastní slávnostného obradu uvítania detí do života, tentokrát sme na dvoch slávnostiach privítali spolu 10 nových občanov Dolných Vesteníc:

 

Vivien Koreňová

Adria Renčíková

Emma Mišiaková

Lilien Karaková

Ema Čechová

Matej Valentík

Oliver Miške

Sebastián Bláha

Peter Beník

Matúš Kováč 

 

     Našim novým občanom prajeme veľa zdravia a šťastia na ceste životom a ich rodičom veľa radosti!

 

Viac fotografií nájdete TU.


 

Stretnutie jubilujúcich seniorov a udelenie zlatej ceny starostu obce p. Štefanovi Chynorackému, 15. 10. 2016

     Každý rok na jeseň si zvykneme aj v našej obci spomenúť o niečo viac na tých, ktorí prežívajú jeseň svojho života a ponúknuť im možnosť stretnúť sa a stráviť chvíle v spoločnosti svojich známych či priateľov. Už tradične sa preto v sobotu 15. 10. konalo v Dolných Vesteniciach stretnutie jubilujúcich seniorov, na ktoré prijalo pozvanie takmer 50 jubilantov vo veku 65, 70, 75, 80 a nad 80 rokov. Posedenie otvorili svojím veselým kultúrnym programom deti z materskej školy pod vedením p. učiteliek Pilátovej a Šúňovej, ktoré vyčarili svojimi básničkami, pesničkami a krátkou scénkou skutočne veľký úsmev na tvárach starých rodičov. Tento príjemný pocit zostal aj pri vystúpení detí zo základnej školy pod vedením p. učiteľky Švirikovej. Následne pani starostka vo svojom príhovore vyzdvihla hodnotu starších ľudí, ktorí sú cennou súčasťou spoločnosti a prinášajú do nej svoju múdrosť a prežité skúsenosti.  Práve ako prejav úcty ku všetkým prítomným seniorom bol každý z jubilantov osobne predstavený a bola mu pani starostkou odovzdaná malá pozornosť. 

     Tento rok však bolo stretnutie jubilantov ozvláštnené ešte jednou významnou chvíľou, a to udelením zlatej ceny starostu obce Dolné Vestenice, ktorú podľa Štatútu obce môže starosta udeliť obyvateľovi obce so zásluhami o jej rozvoj. Starostka obce využila túto možnosť a udelila spomínanú cenu pánu Štefanovi Chynorackému za dlhoročnú aktívnu prácu pri zveľaďovaní a rozvoji obce.

     Zlatá, strieborná a bronzová cena starostu obce je znázornená plaketou s motívmi typickými pre obec Dolné Vestenice. Preto sa v jej vyobrazení nachádza dolnovestenický kostol - kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie s krížom pred kaplnkou, pomník padlým vojakom, dom ľudových tradícií, budova obecného úradu, erb obce, vyobrazenie čvíkot, čerešní, poniklecu, čuhliarskeho voza a tiež grafické znázornenie známej poštovej cesty vedúcej cez Dolné Vestenice z Viedne do Sedmohradska, ako aj pripomienka prvého písomného záznamu o obci s dobovým pomenovaním obce.

     Po prípitku, ktorý predniesla starostka obce, už čakala na zúčastnených skorá večera a posedenie, ktoré spríjemňovalo svojou hudbou aj Trio ELI. Mnohí z jubilantov si s radosťou s nimi zaspievali a bolo cítiť, že toto stretnutie prinieslo seniorom spokojnosť a mnohým aj slzy radosti do očí.

 

Viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť TU.


 

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

Pečať rozvoja obcí a miest pre Dolné Vestenice

Obec Dolné Vestenice bola opätovne aj v roku 2016 Národným informačným strediskom SR, a.s., vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a zaradená medzi 30,2% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

webygroup

Úvodná stránka