Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

 1) Daňovníkom dane za psa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


2)Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes starší ako 6 mesiacov stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
 

3)Priznanie k dani z nehnuteľnosti:

 Priznanie k dani za psa je povinný daňovník podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník už podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Vybavuje:
Bc. Adriana Glendová
Tel.:046/5498 101, 0911 454 699
e-mail:  mzdy@dolnevestenice.sk


 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka