Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

DSC_2794.jpg

 

Mgr. Veronika Bugajová

 

Kontakt:

telefón:      046/5498 101

                   0911 824 969

 

                           e-mail:        projekty@dolnevestenice.sk

                                                zastupca@dolnevestenice.sk

 

Vzdelanie: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ

 Zastupca starostu

     Starostu obce  zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

     Zástupca starostu môže byť len poslanec.

     Ak je v obci zriadené obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

     Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom  v písomnom poverení.

     Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

 

Zástupkyňa starostky obce Dolné Vestenice:

  • sa podieľa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce;
  • sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce;
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov obce;
  • spolupracuje na príprave a zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí obce alebo realizovaných pod záštitou obce;
  • reprezentuje obec na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach obce;
  • spolupracuje pri zabezpečení rokovaní obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva;
  • zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov starostky obce;
  • podieľa sa na zabezpečovaní agendy obce: projektové manažérstvo na dotácie a granty, správa webovej stránky, propagačná činnosť a marketing, zverejňovanie zmlúv, SOZA, agenda vojnových hrobov, koordinačná činnosť klubu dôchodcov, kamerový systém, registratúra, miestny rozhlas, činnosť IOM, finančná kontrola príslušných agiend, e-government.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Odmeňovanie zástupkyne starostky:

     Zástupkyňa starostky obce Dolné Vestenice je dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. Patrí jej plat od obce určený starostkou obce vo výške 70% mesačného platu starostky obce.

        Poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu sa v zmysle Zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa.


 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka