Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovanie občanov na trvalý/prechodný pobyt v obci

 

     Obec Dolné Vestenice v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení, udeľuje občanom trvalý pobyt za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tomto zákone § 3, ktorými sú:


• predloženie platného občianskeho preukazu alebo potvrdenia o občianskom preukaze,
• predloženie platného cestovného dokladu SR alebo osvedčenia o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz,
• predloženie dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova v nájme.

 

     Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia pobytu v SR.

 

 

 

Zrušenie trvalého pobytu

 

     Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť v zmysle zákona 253/1998 Z. z. podľa
§ 7 ods. 1 písmena:

d)   ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e)    na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f)     na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
g)   ak budova zanikla.


Vybavuje:


Ing. Róberta Vargová

Tel.: 046/54 98 101, 0903 807 928

e-mail: matrika@dolnevestenice.sk

 

 

Lehota vybavenia
Na počkanie.

Poplatky
Bez správneho poplatku. Ostatné úkony spojené s trvalým a prechodným pobytom sú spoplatnené podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý si môžete pozrieť tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145

 

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka