Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo priniesol uplynulý polrok do obce nové...

Čo priniesol uplynulý polrok do obce nové...Vytlačiť
 

Uplynulý polrok priniesol do obce opäť zopár noviniek, prinášame vám ich prehľad:

 

 • Obec doplnila piesok na pieskoviskách v areáli materskej školy, pri bývalom III. P7270149.JPGpavilóne materskej školy – priestor vyhradený pre rodičov s menšími deťmi a tiež na 4 pieskoviskách na sídlisku.

 

 

 

 

 

 • Opravený bol plot na novom cintoríne formou výmeny poškodených drevených plotových výplní za nové.P6190126.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 • Opravou prešla aj séria nástenných panelov osadených na budove Coop Jednota.DSCN3698.jpg

 

 

 

 

 

 

 • Ihrisko za starými garážami pri rieke Nitrica sa dočkalo nových mantinelov. Osadeniu nového mantinelového systému predchádzala úprava a náter pôvodného oplotenia. Osadením nových mantinelov sa vytvorili podmienky pre DSC_0102.JPGbezpečnú celoročnú prevádzku plochy pre všetky vekové kategórie.

 

 

 

 

 

 • Obec zabezpečila rozsiahlu opravu výtlkov na uliciach: okruh Družstevná, Krátka, Obrancov mieru, ďalej ul. Ľudovíta Štúra, kde došlo taktiež k úprave osadenia šácht/vpustí na miestnej komunikácii, riešené boli tiež výtlky za pomníkom pri starom cintoríne, na ul. R. Jašíka, na chodníku pred vstupom do materskej školy, ako aj na chodníkoch v areáli materskej školy, opravy sa dočkal aj prístupový chodník k pošte, chodníky na sídlisku – okruh ul. R. Jašíka,P7140081.JPG Komenského a Gumárenská ako aj chodníky nachádzajúce sa z vnútornej strany tejto časti obce.

 

 

 

 

 

 • Výsadbou, vybudovaním spevnenej plochy, osadením lavičiek a ďalšieho mobiliáru, ako aj opravou miestnej studne, bola  dotvorená plocha pri studni PA090271.JPGnachádzajúcej sa pri starom cintoríne.

 

 

 

 

 

 

 

 • Novej maľovky sa dočkala materská škola – vymaľované boli priestory sociálnych zariadení, šatní, priestory na hranie a spanie vo všetkých 4 triedach, P6110109.JPGako aj schodiská a spojovacie chodby v I. a II. pavilóne materskej školy.

 

 

 

 

 

 

 • Rozsiahla výsadba bola realizovaná podľa víťazného projektu Nadácie Coop Jednota pri chodníku pod predajňou Coop Jednota. Priestor bol tiež dotvorený vybudovanímspevnenejplochy, osadením lavičiek a odpadkových košov. Celý priestor bol dotvorený novým monumentom obce, drevorezbou „Nádej“, ktorej autorom je umelecký rezbár Michal Barta. Drevorezbu vytvoril z pňa lipy, ktorá PA140289.JPGPB140364.JPGbola vypílená na starom cintoríne v roku 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Výsadba stromov bola realizovaná aj na ihrisku pre rodičov s deťmi, ktoré sa nachádza v okolí III. pavilónu materskej školy. Plochu dotvára 9 nových stromov, PB140370.JPGktoré majú vytvoriť príjemné zátišie zelene v ďalších obdobiach.

 

 

 

 

 

 

 • 6 nových stromov bolo vysadených aj pri chodníku na časti sídliska, ktorýDSCN3694.jpg prechádza od ul. R. Jašíka k materskej škole a činžiakom na ul. Komenského.

 

 

 

 

 

 

 • V obci bolo osadených 10 LED svietidiel, ktoré sú nabíjané slnečnou energiou. 4 ekologické svietidlá sa nachádzajú na ul. Kopanice – smer od Molvičiek, 3 svietidlá tohto druhu zabezpečujú osvetlenie ul. Nižovecká a ďalšie 3 svietidlá PB140367.JPGosvetľujú chodník spájajúci ul. M.R. Štefánika a ul. Krátku (pod Coop Jednota).

 

 

 

 

 

 

 • Zrealizované bolo oplotenie areálu základnej školy. Škola sa takto konečne po dlhých rokoch dočkala ochrany svojho priestoru a majetku. Oplotenie realizovala obec v úzkej súčinnosti s rodičovských združením školy hlavne za finančného prispenia firiem ContiTech Vibration Control Slovakia, s. r. o., DSCN3697.jpgSaargummi Slovakia, s. r. o. a obce.

 
 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka